Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONStředověká společnost

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Středověká společnost

Description:
Dějepis (NK)

Author:
AVATAR

Creation Date:
02/10/2021

Category:
History

Number of questions: 21
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co předcházelo (a způsobilo) vzniku středověké Evropy? vznik Franské říše pád Západořímská říše vznik starověkého Řecka a Říma.
Co mělo ve středověké Evropě větší význam? města vesnice.
Označ tři státy, které vznikly ve středověké Evropě jako první. Portugalsko Anglie Španělsko Česko Rusko Francie Itálie.
Označ státy, na jejichž území se rozpínala Franská říše. Rakousko Španělsko Francie Německo Polsko.
Jak se jmenoval první král Franské říše?.
Jakou víru přijal Chlodvík? křesťanství islám judaismus.
Jak se jmenoval stát, jehož prvním králem byl Chlodvík? (uveď celý název, piš s háčky a čárkami).
Jak se nazývá způsob třídění obyvatel do vrstev (panovníci, duchovní, poddaní)? (začíná na F).
V čem spočíval feudalismus? šlechta vlastnila půdu a pracovala na ní král nebo šlechta propůjčovali půdu poddaným všechna půda patřila všem a všichni se o ni starali.
Napiš letopočet (v n. l.), od něhož se počítá vznik středověku.
Jak se jmenoval císař, jehož vítězství započalo středověk? (jméno uveď v prvním pádě).
Spoj data s událostmi. 1445 1453 1492 1517 476.
V čem spočíval počátek reformace? Martin Luther zveřejnil 95 tezí Romulus Augustus zveřejnil 24 nových zákonů Jan Guttenberg zveřejnil 43 novel.
Napiš příjmení objevitele Ameriky: Kryštof _ _ _ _ _ _ _ _.
Jaké je správné členění středověku? raný, vrcholný, pozdní vrcholný, pozdní, raný raný, pozdní, vrcholný.
Spoj dataci částí středověku s jejich názvy. raný vrcholný pozdní.
Spoj postavení ve společnosti s hodnotou, jakou mělo. 1 = nejvyšší a nejdůležitější, 5 = nejnižší král duchovní šlechta poddaní otroci.
Napiš rok: objevení Ameriky.
Napiš rok: vynález knihtisku.
Napiš rok: dobytí Konstantinopole.
Napiš rok: zveřejnění tezí Martina Luthera + počátek reformace.
Report abuse Terms of use