We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Starověká matematika

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Starověká matematika

Description:
Test na téma starověké matematiky v Egyptě, Mezopotámii a Řecku

Author:
Anastasiya Chernetska
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/02/2014

Category:
Mathematics
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jak se nazývají dva nejdůležitější nalezené matematické dokumenty ze starověkého Egypta? Londýnský papyrus, Birminghamský papyrus Londýnský papyrus, Moskevský papyrus Birminghamský papyrus, Alexandrijský papyrus.
Jakou číselnou soustavu používali Babyloňané? Desítkovou Šedesátkovou Šestkovou.
Která starověká civilizace řešila úlohy pro neznámou veličinu "hromadu"? Egypt Mezopotámie Řecko.
Jakou číselnou soustavu používali staří Řekové? Desítkovou Šedesátkovou Šestkovou.
Kdo v Řecku objevil nesouměřitelnost? Eleaté Thales z Milétu Pythagorejci.
Jaký je nejčastější zdroj poznání matematiky ve starověké Mezopotámii? Hliněné tabulky Pergameny Papyry.
Která z civilizací měla nejvyspělejší matematiku? Egypt Mezopotámie Řecko.
Jaký zápis čísel nepoužívali staří Řekové? Démotický Herodiánský Jónský.
Co nepatří mezi geometrické problémy, které se snažili vyřešit staří Řekové? Ztrojení krychle Trisekce úhlu Kvadratura kruhu.
Ketrá z těchto tří civilizací pravděpodobně neuměla vypočítat přesný obsah lichoběžníku? Egypt Mezopotámie Řecko.
Jak se nazývalo starověké řecké počítadlo? Abakus Kalkulus Contus.
Jaké znaky nepoužívali staří Egypťané k zápisu čísel? Démotické Klínové Hieroglyfické.
Jakým způsobem dělili staří Mezopotámci? Rozkládali dělení na půlení a sčítání Násobili převrácenou hodnotou Dělili stejně jako my.
Ve které z civilizací se používá k zápisu čísel jen dvou základních znaků? Egypt Mezopotámie Řecko.
Kdo nepatřil mezi významné řecké matematiky? Zénón z Eleje Hippokratés z Chiu Hippokratés z Kósu.
Jaké znaky nepoužívali Mezopotámci k zápisu čísel? Hiearatické Klínové Kroužky a polokroužky.
Proč se Pythagorova věta nazývá "Pythagorova věta"? Protože jí vymyslel Pythagoras Protože jí vymyslel jeden z pythagorejců a pojmenoval ji na počest svého učitele Protože Pythagoras tuto větu dokázal.
Jakou číselnou soustavu používali staří Egypťané? Desítkovou Šedesátkovou Šestkovou.
Co je "kmenný zlomek"? Zlomek, který má v čitateli vždy mocninu dvou Zlomek, který má ve jmenovateli vždy mocninu dvou Zlomek, který má v čitateli vždy 1.
Které z těchto děl nenapsal Démokritos? Základy O nesouměřitelných čarách Geometrický spis.
Jakým způsobem násobili staří Egypťané? Násobili přímo podle řádů, ale od nejvyššího řádu po nejnižší Používali pomůcku pro násobení - abakus Rozkládali násobení na zdvojnásobování a sčítání.
Uměli Mezpopotámci logaritmovat? Ano Částečně Ne, ale pravděpodobně pokusnou metodou řešili úlohy, které dnes řešíme logaritmováním.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests