option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Světová literatura I (Hugo, parnasismus, prokletí básníci)
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Světová literatura I (Hugo, parnasismus, prokletí básníci)

Description:
2. semestr NMgr.

Author:
AVATAR
Other tests from this author

Creation Date: 31/05/2022

Category: Literature

Number of questions: 53
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Ke kterému směru se řadí Sully Prudhomme?.
Co /kdo spadá do francouzské poezie? parnasismus prokletí básníci symbolismus surrealismus Anatole France André Gide Victor Hugo Louis Aragon Jacques Prévert.
Autor Opilého korábu:.
Autoři a směry: André Breton Tristan Tzara Jean Cocteau Stéphane Mallarmé Maurice Maeterlinck Gustave Kahn Sully Prudhomme Charles Marie Leconte de Lisle Paul Valéry Louis Aragon.
Jan Kryštof: autor.
Henri Barbusse: dílo + rok.
autor životopisných románů.
Kdo si vzal Mendělejevovu příbuznou?.
Autor díla o Leninovi a 150 000 000.
Díla Isaaka Babela: Rudá jízda (román o občanské válce, 1926) Oděské povídky (1931) Deník 1920 (o bojích s Polskem) Třináct dýmek (povídky, 1923) Nahý rok (román, 1921) My (sci-fi román, 1920) Bílá garda (román o občanské válce, 1925) Psí srdce (fantastické prózy, 1925).
Autoři a díla: Sestra má – život (1922) Doktor Živago (1957) Maloměsto (1913) My (1920) Psí srdce (1925) Mistr a Markétka (1929) Bílá garda (1925).
Hlavní směr Victora Huga.
Hugo byl (kromě BPD) ještě:.
Nejvýznamnější Hugův poetický cyklus.
Které informace o Legendách věků Victora Huga jsou pravdivé? tři svazky 1859–1883 cyklus poezie dva svazky 1863–1879 sbírka povídek.
Legenda věků: v Česku napsali podobné dílo J. ??? a J. S. ???.
Spoj podobná díla a autory: Legenda věků Svědomím věků Zlomky epopeje.
Kdo nejvíce překládal Huga?.
Vrchlický byl profesorem ***** literatur na pražské univerzitě.
Která tvrzení o parnasismu jsou pravdivá? důraz na formální dokonalost poezie důraz na vybroušenost obsahu poezie představitelé Leconte de Lisle a Sully Prudhomme představitelé Paul Verlaine a Arthur Rimbaud psal o něm Aleš Haman zavedl ho André Breton.
Autoři parnasismu: první nositel NC za literaturu (1901) sbírky Barbarské básně (1862) a Antické básně (1882) český výbor Marná laskání (1937) * 1818 * 1839.
Doplň jméno prokletého básníka: Charles B.......
Doplň jméno prokletého básníka: Paul V.....
Doplň jméno prokletého básníka: Jean Arthur R.....
Doplň jméno prokletého básníka: Comte de L.
Který prokletý básník byl nejstarší?.
Koho Baudelaire překládal?.
Čím (kromě básníka) byl Baudelaire? p....., k.....
Kde prožil většinu dospělého života Baudelaire.
Nejznámější Baudelairova sbírka + rok.
Kdo přeložil Květy zla?.
Kteří autoři se zastávali Baudelaira ve věci soudního řízení vedeného proti němu? Gustave Flaubert Victor Hugo Edgar A. Poe André Breton Henri Barbusse.
Název méně významného Baudelairova díla + rok.
Čím byl Verlaine? úředník žurnalista překladatel kritik esejista lékař.
Kteří dva autoři spolu měli prokazatelně vztah, který skončil postřelením jednoho z nich? Verlaine a Rimbaud Baudelaire a Verlaine Rimbaud a Lautréamont Lautréamont a Baudelaire.
Kde byl Verlaine vězněn za postřelení Rimbauda?.
Verlainova esej:.
Verlainova sbírka v duchu parnasismu:.
Verlainova sbírka v duchu prokletých básníků:.
Verlainova symbolistní báseň:.
Co patří mezi české překlady Verlainova díla? O lásce O umění básnickém Básnické dílo O láskách Marná laskání.
Kde prožil Rimbaud dětství.
Kde žil Rimbaud? Etiopie Kypr Itálie Německo Rakousko Amerika Lucembursko Belgie Anglie Irsko.
Kde Rimbaud zemřel?.
Do jakého věku psal Rimbaud básně?.
Která díla napsal Rimbaud? Opilý koráb Iluminace Sezóna v pekle Doušek jedu (český výbor) Malé básně v próze Bílá garda Básnické dílo.
Vlastní jméno Comte de Lautréamonta.
Který z prokletých básníků byl šlechtického původu? Comte de Lautréamont Jean Arthur Rimbaud Paul Verlaine Charles Baudelaire.
Místo původu Lautréamonta.
Kde žil většinu života Lautréamont?.
Co napsal Lautréamont?.
Jaké jsou Zpěvy Maldororovy a kdo je jejich autorem? imaginativní, Lautréamont imaginativní, Verlaine meditativní, Baudelaire meditativní, Rimbaud.
Jaká je povaha Zpěvů Maldororových? básně v próze esej epická poezie cyklus poezie.
Report abuse