Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSvětová literatura II (symbolismus, Apollinaire)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Světová literatura II (symbolismus, Apollinaire)

Description:
2. semestr NMgr.

Author:
AVATAR

Creation Date:
31/05/2022

Category:
Literature

Number of questions: 72
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Z jakého jazyka pochází slovo symbolismus? z řečtiny z latiny z francouzštiny.
Z jakého slova pochází slovo symbolismus?.
Co v překladu znamená symbolón?.
Odkdy existoval symbolismus? od 80. let 19. st. od 70. let 19. st. od 90. let 19. st. z přelomu 19. a 20. st.
Jaký časopis reprezentoval symbolismus?.
Do jaké další umělecké sféry pronikl symbolismus?.
symbolistní kabaret.
překlad Chat noir.
Vyber tvrzení, která platí o symbolismu: používá zástupné znaky dominuje umělcův vnitřní svět mnohoznačnost důraz na formální dokonalost jednoznačnost blízký divadlu a hudbě představitelem je André Breton.
Zástupci symbolismu: Mallarmé, Maeterlinck, Kahn, Valery Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Lautréamont Prudhomme, Leconte de Lisle Jules Laforgue Paul Claudel Phillippe Soupault Louis Aragon Benjamin Péret Paul Fort Tristan Corbiére.
Doplň jméno: Stéphane M...
Stéphane Mallarmé: směr.
Čím byl Mallarmé?.
Kde učil Mallarmé angličtinu?.
Kde později žil Mallarmé?.
Díla S. Mallarmé: Faunovo odpoledne (1876) Verše a próza (1893) Hudba a literatura (1895) Déšť a pohoda (1895) Přeludné krajiny (1893) Dvanáct písní (1889).
Roztřiď díla S. Mallarmé: Faunovo odpoledne Verše a próza Hudba a literatura Okna Blankyt.
Který ze spisovatelů byl povoláním námořník?.
Jaké národnosti byl Corbiére?.
Jak pojmenoval Verlain Corbiéra?.
Jediné Corbiérovo dílo + rok.
Doplň jméno: Gustave K...
Corbiére a Kahn: směr.
Které informace o G. Kahnovi jsou pravdivé? byl redaktorem časopisu Le symboliste teoretik volného verše Milenecké písně (1891) byl redaktorem časopisu Symbolisme byl ředitelem kabaretu Chat noir teoretik druhů rýmu Květy dobré vůle (1887) Déšť a pohoda (1895) Verše a próza (1893).
Doplň jméno: Jules L...
Kde žil Laforgue? .
Na co zemřel Laforgue? AIDS TBC syfilis mor.
Verhaeren: směry.
Který časopis redigoval Verhaeren?.
Doplň jméno: Émile V...
Doplň jméno: Maurice M...
Původ Maeterlincka: Belgie Anglie Francie.
Čím byl Maeterlinck: básník dramatik esejista prozaik divadelní kritik překladatel námořník úředník.
Která literární funkce u Maeterlincka převažuje?.
Maeterlinckovo drama:.
Paul Valéry: směr.
Spoj díla a autory symbolismu. Nářky (1885) Květy dobré vůle (1887) Porážky (1888) Přeludné krajiny (1893) Chapadlovitá města (1895) Skleníky (1889) Dvanáct písní (1889) Svaté obrázky z Čech (1911) Múzy (1905) Pět velkých ód (1901).
Který ze symbolistů byl konzulem v Praze? Paul Claudel Paul Valery Paul Fort Jules Laforgue.
Kdo ze symbolistů je nositelem NC z roku 1911?.
Dílo Valéryho + rok.
Doplň jméno: Paul F...
Jaký časopis vydával Fort?.
Čím byl jmenován Fort a kdy? knížetem básníků, 1914 králem básníků, 1914 císařem básníků, 1915 hrabětem básníků, 1915.
Fortův cyklus poezie:.
Kolik balad zahrnuje Fortův cyklus?.
Jakého původu byla matka Apollinaira? Polka Italka Češka.
Kde se narodil Apollinaire? v Římě v Paříži v Londýně.
Jaké povolání vykonával Apollinaire? vychovatel úředíník herec.
S představiteli jakého směru se hodně přátelil Apollinaire?.
Na co zemřel Apollinaire? TBC španělská chřipka syfilis.
Roztřiď Apollinairova díla: Alkoholy Kaligramy Kacíř a spol. Prsy Tiresiovy.
Z jaké Apollinairovy sbírky pochází nejznámější báseň Pásmo?.
Kdo u nás přeložil Apollinairovy Alkoholy? Karel Čapek Jaroslav Vrchlický F. X. Šalda.
V jakém divadle se hrály Apollinairovy Prsy Tiresiovy? v Osvobozeném v Huse na provázku v Národním.
Které české (meziválečné) autory Apollinaire ovlivnil? Nezvala Ortena Otčenáška Skácela Wolkera Holuba Biebla.
Označ české překlady ApPollinairových děl: Alkoholy života Alkoholy smrti Apollinaire známý a neznámý Známý a neznámý Apollinaire Zavražděný básník Básník vrahem.
Mallarmé: Doplň název díla: F. O.
Mallarmé: Doplň název díla: V. a P.
Mallarmé: Doplň název díla: H. a L.
Kahn: Doplň název díla: M. P.
Kahn: Doplň název díla: D. a P.
Laforgue: Doplň název díla: N.
Laforgue: Doplň název díla: K. D. V.
Verhaeren: Doplň název díla: P.
Verhaeren: Doplň název díla: P. K.
Verhaeren: Doplň název díla: Ch. M.
Maeterlinck: Doplň název díla: S.
Maeterlinck: Doplň název díla: D. P.
Maeterlinck: Doplň název díla: M. P.
Claudel: Doplň název díla: S. O. z Č.
Claudel: Doplň název díla: M.
Claudel: Doplň název díla: P. V. Ó.
Report abuse Consent Terms of use