Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSvětová literatura III (surrealismus)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Světová literatura III (surrealismus)

Description:
2. semestr NMgr.

Author:
AVATAR

Creation Date:
01/06/2022

Category:
Literature

Number of questions: 43
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Odkud pochází surrealismus? z Francie z Belgie z Nizozemska.
Kým se surrealismus nejvíce inspiroval? S. Freudem I. Kantem A. Schopenhauerem.
Surrealisté využívali tzv. psychický a...
S kterým směrem byli také spjati surrealisté?.
Kteří představitelé surrealismu byli hlavně původně dadaisté? Tzara Breton Aragon Éluard Soupault.
Surrealisté byli orientovaní: levicově pravicově.
Jak se nazývá dílo, z něhož vyšel pojem surrealismus? Kdo je jeho autorem?.
Kolem kterého roku vznikl surrealismus?.
Surrealističtí výtvarníci:.
Kdy se narodili hlavní představitelé surrealismu?.
Kdy a s kým byl Breton v ČSR?.
Bretonovo básnické dílo:.
Bretonovo prozaické dílo:.
Bretonova sbírka psychického automatismu + rok:.
Kdo spolupracoval s Bretonem na Magnetických polích?.
Co kromě beletrie a poezie psal Breton?.
Původ Tzary:.
Která umělecká role u Tzary převažovala?.
Tzarova díla: Z. a P. + A. Č.
Se kterou českou herečkou měl vztah Tzara? Nataša Gollová Adina Mandlová Irena Kačírková.
Které Tzarovo dílo bylo přeloženo do češtiny?.
Český výbor Soupaulta:.
Kým byl Éluard? básník kritik esejista dramatik vychovatel úředník prozaik.
V čem byl Éluard činný po roce 1945?.
Éluardova sbírka:.
Kým byl Louis Aragon? básník prozaik esejista kritik historik dramatik překladatel politik.
S kým byl v rodině Aragon? (manželka byla jeho švagrovou).
Aragonův politický postoj.
Jakou prózu psal Aragon?.
Aragonovo experimentálněprozaické dílo:.
Který ze surrealistických básníků se vykazoval velkou obrazností?.
Kde žil Péret?.
Péretova díla: V. H. + S. S. v K.
Čím (kromě BPD) byl Cocteau: dramatik, režisér dramaturg, režisér dramatik, dramaturg hudebník, výtvarník učitel, vychovatel úředník, žurnalista kritik, překladatel herec, hudebník.
Jaké směry se u Cocteaua kromě surrealismu objevují?.
Dílo Cocteaua:.
Jaký film byl natočen na Cocteauovy motivy?.
Čím byl Prévert? básník dramatik textař výtvarník skladatel herec.
Kdy byl Prévert ze surrealistické skupiny vyloučen?.
Kdy nabyl Prévert popularity.
Prévertova sbírka:.
Kde žil a kde zemřel Robert Desnos?.
České výbory Desnosova díla:.
Report abuse Terms of use