Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSvetlina 9 odd Prekrsuvanje na svetlinata

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Svetlina 9 odd Prekrsuvanje na svetlinata

Description:
prekrsuvawe na svetlinata

Author:
Jelena M
(Other tests from this author)

Creation Date:
16/05/2016

Category:
Science

Number of questions: 8
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Зрак кој што преминува низ вода се нарекува -------- зрак.
кога зрак преминува од една проѕирна површина во друга проѕирна провишина, и на ганица од двете средини прави промена на насока на распространување. Оваа појава е позната како.
Зошто се прекршува светлината? Заради разлика во ------ на светлина.
Поврзи ги точните тврдења поголема оптичка густина помала оптичка густина.
Поврзи ги точните тврдења. Кога светлина преминува во средина со поголема оптичка густина помала оптичка густина различна оптичка густина но се движи по нормала на гранична површина.
Количник на упаден агол и прекршен агол е еднаков на производ на брзина на светлина во прва средина и брзина на светлина во друга седина количник на брзина на светлина во прва средина и брзина на светлина во друга седина производ на упаден агол и прекршен агол.
Ако во формула за индекс на прекршување на светлина с1 е брзина на светлина во вакум, индексот на прекршување се вика --------- индекс.
ако брзините с1 и с2 се брзини за 2 оптички различни средини индексот се вика --------- индекс.
Report abuse Terms of use