Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTéma 6: Milan Kundera

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Téma 6: Milan Kundera

Description:
NMgr. zkouška

Author:
Na jedničku
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/12/2022

Category:
Literature

Number of questions: 29
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Romány, které u nás vyšly po roce 1989 v češtině + roky.
Drama, které u nás ještě po roce 1989 vyšlo česky + rok.
Pod jakým jménem bylo za normalizace inscenováno drama Jakub a jeho pán?.
Jaký žánr psal Kundera převážně francouzsky?.
České názvy francouzsky psaných novel + roky.
Téma Kunderovy esejistiky.
Jaká je situace u Kunderových esejí v porovnání s jeho romány? lepší horší.
Esejistický svazek z roku 2004:.
Esejistický svazek z roku 2005:.
Esejistický první svazek z roku 2006.
Esejistický druhý svazek z roku 2006.
Esejistický první svazek z roku 2014.
Esejistický druhý svazek z roku 2014.
Francouzsky psané esejistické svazky + roky.
Spoj esejistické svazky a roky vydání Můj Janáček Zneuznávané dědictví Cervantesovo Kastrující stín sv. Garty Nechovejte se tu jako doma, příteli Zahradou těch, které mám rád O hudbě a románu.
Francouzský překlad Nesmrtelnosti.
Nesmrtelnost je dílo na pomezí románu a ***.
Nesmrtelnost: převažujícím postupem je:.
Děje v Nesmrtelnosti jsou:.
Nesmrtelnost završuje etapu velkých románových kompozic a díky své variantnosti ústředního tématu připomíná:.
Romány přicházející po Nesmrtelnosti už se odehrávají ve *** prostředí.
Nesmrtelnost: počet dílů, počet paralelních příběhů.
První linie v Nesmrtelnosti.
Druhá linie v Nesmrtelnosti:.
V Nesmrtelnosti s postavami jedná ***.
v Nesmrtelnosti se v digresích, komentářích apod. aktivizujících recipientovu pozornost projevuje *****.
Goethe rozmlouvá v Nesmrtelnosti na onom světě se spisovatelem jménem:.
Nesmrtelnost vysvětluje Kunderovo ***.
V Nesmrtelnosti si autor pokládá otázku, zda můžeme aktivně ovlivňovat ***.
Report abuse Consent Terms of use