Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTéma 7B: Antonín Bajaja, Václav Vokolek

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Téma 7B: Antonín Bajaja, Václav Vokolek

Description:
NMgr. zkouška

Author:
Na jedničku
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/12/2022

Category:
Literature

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj díla a autory: Zvlčení, 2003 Na krásné modré Dřevnici, 2009 Lov žen a jiné odložené slavnosti, 1991 Triptych, 1995 Pátým pádem, 1996.
Odkud pochází Antonín Bajaja Zlín Znojmo Ostrava Olomouc.
Bajaja využívá prostředí venkova města.
Co nevystihuje tvorbu Antonína Bajaji? mísení žánrů a experimenty poetičnost v lyrice složitější kompozice střídání vyprávěcích perspektiv.
Bajajovo dílo o vlcích + rok.
Podtitul díla Zvlčení.
Zvlčení se odehrává v ***.
Zvlčení: střídání vypravěčů zvýznamněný vypravěč.
Kdo nebo co je vlastně autorským vypravěčem ve Zvlčení?.
Bajajův memoárový román + rok.
Odkdy vznikal román Na krásné modré Dřevnici?.
Kdy vyšlo Na krásné modré Dřevnici bibliofilsky?.
Pozadí díla Na krásné modré Dřevnici změna Zlína na Gottwaldov atentát na Heydricha sarajevský atentát vyhnání Němců na konci druhé světové války.
Na krásné modré Dřevnici je složeno z několika *** pro ***, které vznikly během ***.
Kdy se narodil Vokolek?.
Kromě básníka je Vokolek též: výtvarník hudebník dramatik.
Co je typické pro Vokolka? různorodost textů monotematičnost jazykové experimenty.
Ve kterém z děl se objevuje Vokolkova umělecky založená rodina? Cesta do pekel, 1999 Krajiny vzpomínek, 2001 Zástavy srdce, 2009.
Spoj díla a údaje o nich: Lov žen a jiné odložené slavnosti Triptych Pátým pádem.
Ve kterém Vokolkově díle katolický kněz tlumí nenávist a příkoří mezi národy?.
Ve kterých letech začal Vokolek psát Triptych a kdy ho vydal?.
Vokolkova díla vycházející z výtvarné tvorby + roky:.
Jméno romantického malíře, jehož perokresby využil Vokolek v díle Cesta do pekel?.
Co platí o díle Cesta do pekel? sČechy pol. 19. st. Téčn (Děčín) od romantismu k průmyslové expanzi 90. léta 20. st. jMorava Tejn (Týn) od průmyslové expanze k návratu přírozenosti.
Vokolkovy totalitní memoáry + rok.
Vokolkův čtyřpovídkový cyklus + rok.
Postavami v Zástavách srdce jsou převážně:.
Zástavy srdce: tematika.
V Zástavách srdce se prolíná několik *** .
Zástavy srdce: co neplatí o díle? tajemno, déja vu exorcismus lyrizující atmosféra.
Report abuse Consent Terms of use