option
My Daypo

Trojlistovce a Dvojlistovce

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Trojlistovce a Dvojlistovce

Description:
LF UK- biologia modelové otazky

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/01/2022

Category:
Science

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
715. Spongín je: Základná hmota kostí Hubovitá kosť Peptidoglykán bunkovej steny baktérií Ústrojná hmota kostry buniek Neustrojná hmota kostry buniek Výplnkové spojivo Plodový obal húb Spojivové tkanivo cicavcov.
751. Čo sú gemuly: Pohlavné bunky mäkkýšov Pohlavné ústroje obojživelníkov Zhluk zárodočných buniek našich sladkovodných hubiek Vývojové štádiá hmyzu Zhluk zárodočných buniek morských hubiek Zhluk pohlavných buniek Zhluk ihlíc buniek Zárodočné obaly mäkkýšov.
755. Telo hubiek sa skladá: Z troch zárodočných vrstiev a vyplnkového spojiva Z dvoch zárodočných vrstiev a vyplnkového spojiva Endodermy, mezodermy, ektodermy Endodermy, mezoglei, ektodermy Z jednej zárodočných vrstiev a vyplnkového spojiva Z vonkajšej a vnútornej vrstvy a vyplnkového spojiva Z endodermy a glie a vyplnkového spojiva Z mezodermy a glie a vyplnkového spojiva.
598. Pijavice: Majú štetiny Nemajú štetiny Prísavky majú na prednom konci tela Prísavky majú na zadnom konci tela Nemajú prísavky Majú sploštené telo Majú okrúhle telo Majú črevo s bočnými vakmi.
603. Štádium polypa pozorujeme u: Motolíc Medúzovcov Rebroviek Koralovcov Nálevníkov Kokcídií Bičíkovcov Výtrusovcov.
604. Ako sa volajú nepŕhlivce, ktoré majú rebrovité pásy: Rebrovky Rebríčkovky Pŕhlivka pásovitá Pásovka rebrovitá Bičovky Žardie Nepŕhlivka rebríčková Ploskulica nepŕhlivá.
606. Nezmara zaraďujeme do: Kmeňa Nepŕhlivce Kmeňa Pŕhlivce Triedy medúzovcov Triedy polypovcov Kmeň Hydrozoa Triedy Hydrozoa Triedy Cnidaria Kmeňa Cnidaria.
609. Triedami pŕhlivcov sú: Cnidaria Polypovce Medúzovce Hydrozoa Kokcídie Scyphozoa Mrežovce Koralovce.
620. Polypy a medúzy radíme do kmeňa: Pŕhlivce Nepŕhlivce Ploskavce Acnidaria Prvoústovce Cnidaria Hubky Riasničkavce.
670. Akú nervovú sústavu majú polypovce: Gangliovú Rúrkovú Difúznu Rozptýlenú Lúčovito súmernú Radiálnu Obojstranne súmernú Rebríčková .
788. Aký je rozdiel medzi polypom a medúzou: Polyp je prisadnutý a medúza sa pohybuje vo vode V zásade žiadny Polyp aj medúza sú jedovaté Polyp je heterotrofný, medúza je autotrofná Medúza je prisadnutá, polyp sa pohybuje Polyp je autotrofný, medúza je heterotrofná Polyp žije aj v sladkej vode Medúza žije len v sladkej vode .
627. Na ktoré Nepŕhlivce vývojovo nadväzujú ploskulice: Hlísty Motolice Hlístovce Rebrovky Vírniky Nitkovky Pásomnice Ploskulice.
662. Ktorá skupina ploskavcov najviac používa na pohyb svaly a riasinky: Motolice Pásomnice Ploskulice Mihule Turbellaria Rebrovky Okrúhlovce Máloštetinovce.
683. U ploskavcov nachádzame: Pseudocel Coelom Schizocel Mixocel Ploské telo Protonefrídie Análny otvor Funkčnú rozdelenosť .
685. Ktoré ploskavce potrebujú na svoj vývin medzihostiteľov: Ploskulice Cestodes Pásomnice Vírniky Radiolária Motolice Nematoda Trematodes.
687. Aký typ vykučivacích ústrojov majú ploskavce: Gonády Pronefrídie Mezonefrídie Protonefrídie Metanefrídie Nefrídie Schizonefrídie Paranefrídie.
713. Ktorá sústava zanikla u pásomníc: Tráviaca Nervová Vylučovacia Cievna Dýchacia Obehová Svalová Zmyslová.
738. Čím sa prichytávajú motolice o tela hostiteľa: Protoplazmatickým výbežkom Prísavkami Háčikmi Ústami Bičíkom Riasinkami Črevom Slizom.
808. Akým spôsobom príjmajú pásomnice potravu: Celým povrchom tela Ústnym otvorom Prísavkamki Háčikmi Črevom Hltanom Orgánom bočnej čiary Nefrídiami.
629. Svalovec špirálovitý patrí medzi: Hlístovce Nematoda Ploskavce Opaskovce Okrúhlovce Mäkkýše Nematheminthes Hlavonožce.
648. Ktorý z uvedených parazitov rastlín je hlístovec: Svalovec Špirálový Háďatko repné Mazľavka pšenicová Háďatko pšenicové Pásomnica dlhodávkovaná Sneť kukuričná Sneť prašná Motolica pšeničná.
742. Ktorý hlistovec parazituje na svaloch: Hlística svalová Háďatko svalové Motolica ovčia Svalovec špirálovitý Pásomnica svalová Svalovčík špirálovitý Motolica svalová Svalovec hlístový.
780. Ktoré hlístovce sú nebezpečnými parazitmi človeka a domácich zvierat: Hlísty Nitovky Ploskulice Vírivky Pijavice Opaskovce Šťúriky Roztoče.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests