We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Ľudské choroby

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ľudské choroby

Description:
Bakteriálne, vírusové, prenášači/1.,2.,3. LF UK

Author:
nika
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/05/2019

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Infekčná žltačka- Hepatitída A má pôvod: bakteriálny vírusový rovnaký ako kvapavka.
Záškrt/Diftéria: pôvodcom je baktéria pôvodcom je vírus prenáša sa vzduchom.
Angína: spôsobujú ju vírusy je spôsobená baktériami je bakteriálne ochorenie spolu rovnako ako mumps/príušnice.
Chrípka: je rovnakého pôvodu ako opar, AIDS, encefalitída a osýpky je vírusové ochorenie je rovnakého pôvodu ako opar, AIDS, borelióza a osýpky.
Šarlach/Spála: pôvodcom je tyčinkovitá baktéria a prenáša sa vzduchom je rovnakého pôvodu (B/V) ako kvapavka pôvodcom je streptokok a prenáša sa vzduchom.
Rubeola/Zarděnky: patrí medzi vírusové ochorenia sú rovnakého pôvodu ako opary patria medzi ochorenie, kam patrí aj besnota/vzteklina.
Príušnice/Mumps: sú spôsobené baktériami sú spôsobené vírusmi môžu byť spôsobené vírusmi alebo baktériami.
Kvapavka: prenáša sa pohlavným stykom a je to bakteriálne ochorenie pôvodcom je vírus má rovnakého pôvodcu ako AIDS.
Detská obrna: je dedičné ochorenie je ochorenie spôsobené bakteriofágom je ochorenie spôsobené vírusom.
Brušný týfus: je bakteriálneho pôvodu rovnako ako mor, chorela, salmonelóza, mononukleóza je bakteriálneho pôvodu prenášačom sú vši.
Tetanus: spôsobujú ho baktérie spôsobujú ho vírusy prenášačom sú blchy.
Opar: je spôsobený vírusom je spôsobený, rovnako ako angína, vírusom spôsobujú ho baktérie.
Tuberkulóza: prenáša sa vzduchom spôsobujú ju tyčinkovité baktérie spôsobujú ju vírusy.
Osýpky/Spalničky: sú vírusové ochorenie sú ochorenie bakteriálne pôvodcom je spirocheta.
Mor: prenášačom sú blchy, je to vírusové ochorenie je to ochorenie bakteriálneho pôvodu prenášačom sú vši.
AIDS: nie je spôsobený vírusom je spôsobený HIV baktériou pôvodcom tohto ochorenia je vírus .
Cholera: pôvodcom tohto ochorenie je vibrio pôvodcom tohto ochorenie je vírus do tela sa dostáva alimentárnou cestou.
Pôvodcom encefalitídy je: baktéria vírus kliešť.
Syfilis/Příjice: je pohlavná choroba spôsobená baktériou- spirochétou je pohlavná choroba spôsobená vírusom má rovnaký pôvod ako AIDS.
Kiahne/Neštovice: je ochorenie vírusové je ochorenie bakteriálne je prenášané vzduchom.
Úplavica: je prenášaná alimentárnou cestou je prenášana vzduchom je to bakteriálne ochorenie.
Mononukleóza: je rovnako ako AIDS, encefalitída a opar, vírusové ochorenie je bakteriálne ochorenie je rovnako ako AIDS, encefalitída a týfus, vírusové ochorenie.
Škvrnitý týfus: je ochorenie spôsobené vírusmi spôsobujú vírusy a prenášajú vši prenášajú vši.
Borelióza: môže byť spôsobená len vírusmi môže byť spôsobená len baktériami môže byť spôsobená baktériami alebo vírusmi.
Salmonelóza: je ochorenie bakteriálne je ochorenie vírusové nie je ani vírusové ani bakteriálne ochorenie.
Čierny kašeľ: spôsobuje nebunkové organizmy spôsobujú baktérie prenášačom je mucha tse-tse.
Vyberte možnosti, v ktorých sú výhradne ochorenie VÍROVÉHO pôvodu: infekčná žltačka, príušnice/mumps, AIDS, encefalitída príušnice, zarděnky, záškrt, opar AIDS, chrípka, týfus, infekčná žltačka.
Vyberte možnosti, v ktorých všetky ochorenia nie sú bakteriálneho pôvodu: záškrt, angína, šarlach, týfus chrípka, mumps, spalničky, encefalitída neštovice, hepatitída A, kvapavka, týfus.
V ktorej možnosti sa nachádzajú ochorenie vírusové aj bakteriálne? chrípka, angína, detská obrna, opar kvapavka, úplavica, syfilis, cholera osýpky, angína, tetanus, infekčná žltačka.
V ktorej možnosti sú práve 2 ochorenia bakteriálne? mor, chrípka, encefalitída, neštovice chorela, záškrt, tetanus, salmonelóza bolerióza, škvrnitý týfus, príušnice, AIDS.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests