option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 6

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 6

Description:
3. růst těla a orientace

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
04/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 6
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Po narození roste člověk do délky nejrychleji v prvním roce života. Pak následuje zpomalení rychlosti růstu, které trvá až do sedmého roku, kdy se růst mírně zrychluje. Třetí zrychlení růstu odpovídá počátku dospívání (puberty). 2. Během růstu člověka se nemění jeho proporce těla, ani poměr mezi velikostí orgánů. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
2. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Anatomické postavení zaujímá tělo stojící ve stoji spojném se vzpřímenou hlavou, ruce volně spuštěné, dlaně obrácené předu. 2. Loketní kloub je vzhledem ke kloubu ramennímu uložen proximálně. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
3. Opačný směr ke směru kraniálnímu je A) Proximální B) Dorzální C) Kaudální D) Ventrální.
4. S mediální rovinou jsou rovnoběžné roviny: A) Laterální B) Sagitální C) Frontální D) Superficiální.
5. *Vyberte správný význam pro následující termíny: A. Frontální B. Laterální C. Kraniální D. Kaudální 1. Boční 2. Směřující k hlavě 3. Čelní 4. Směřující ke kostrči A) A2, B1, C4, D3 B) A3, B1, C4, D2 C) A3, B1, C2, D4 D) A4, B3, C1, D2.
5. *Vyberte správný význam pro následující termíny: A. Superfaciální B. Profundus C. Proximální D. Distální 1. Vzdálený 2. Blíže k trupu 3. Vnitřní, hluboký 4. Povrchový A) A1, B3, C2, D4 B) A4, B3, C2, D1 C) A3, B4, C2, D1 D) A1, B2, C4, D3.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests