option
My Daypo

VŠE- Veřejná obchodní společnost

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE- Veřejná obchodní společnost

Description:
VŠE- Právo:Veřejná obchodní společnost

Author:
AVATAR

Creation Date:
10/12/2017

Category:
University

Number of questions: 8
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
SPOLEČNÍKEM VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT Každá fyzická osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům Fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a není u ní dána překážka provozování živnosti podle živnostenského zák. Pouze fyzická osoba, která je podnikatelem Pouze právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku Žádná z předchozích možností.
MEZI PRÁVA SPOLEČNÍKA V.O.S. NEPATŘÍ Právo na podíl na zisku Právo vypovědět společenskou smlouvu Právo převést účast na společnosti Právo na vypořádací podíl Žádná z předchozích možností.
O VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PLATÍ: společnost může být založena pouze za účelem podnikání společnost může být založena i jedním zakladatelem, avšak právnickou osobou společnost může být založena i za jiným účelem, než je podnikání společnost ručí za své závazky celým svým majetkem společníkem této společnosti může být pouze fyzická osoba.
VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Musí být vytvořen základní kapitál alespoň ve výši Kč 5.000,- Nesmí být vedeno jméno společníka v obchodní firmě společnosti Žádný ze společníků nemá ze zákona vkladovou povinnost Může být ručení společníka za závazky společnosti vyloučeno společenskou smlouvou Nesmí být více než 50 společníků.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM V.O.S. JSOU: Každý ze společníků Valná hromada Komplementáři Komandisté Žádná odpověď není správná.
PRO VEŘEJNOU OBCHODNÍ SPOLEČNOST NEPLATÍ: Může mít jediného společníka Jménem společnosti jedná každý ze společníků Společník má nárok na podíl ze zisku Netvoří základní kapitál Společníci nemají vkladovou povinnost.
VEŘEJNOU OBCHODNÍ SPOLEČNOST MŮŽE ZALOŽIT MINIMÁLNĚ: 5 zakladatelů 4 zakladatelé 2 zakladatelé 3 zakladatelé 1 zakladatel.
SPOLEČNÍK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZA ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI:(multi) Ručí Neručí Odpovídá Neodpovídá Žádná z předchozích možností /odpovídá celá v.o.s. .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests