We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Vnitrni energie a teplo

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Vnitrni energie a teplo

Description:
FYZ 6 - teor. test z daného tématu.

Author:
AP
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/01/2020

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Při zahřívání těles: zůstává vnitřní energie stejná je vždy vnitřní energie nulová vnitřní energie se zmenšuje vnitřní energie se zvyšuje.
2. Co je podstatou zákona zachování energie? pohybová, polohová a vnitřní energie izolované soustavy těles se nemění úbytky energie v izolované soustavě těles musí být kompenzovány z vnějšku celková energie izolované soustavy těles je stálá nedochází-li ke změnám veličin v izolované soustavě těles, zůstává energie stálá.
3. Vnitřní energie: je určena pouze kinetickou energií částic tělesa se mění pouze při změnách teploty okolí se měří v joulech a má značku Q souvisí s vnitřní částicovou stavbou těles.
4. Uveďte základní jednotku měrné tepelné kapacity: J.K-1 J.kg-1.K-1 J.kg.K-1 J.kg-1.
5. Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso je: nepřímo úměrné rychlosti pohybu molekul přímo úměrné hmotnosti tělesa nepřímo úměrné hustotě tělesa nezávislé na druhu látky tělesa.
6. K čemu se prakticky používají kalorimetry? k experimentálnímu určení měrné tepelné kapacity k experimentálnímu určení teploty chladnějšího tělesa ke studiu rovnovážných tepelných stavů látek ke studiu tepelné výměny prouděním.
7. Kalorimetr teplo: pouze přijímá pouze odevzdává ani nepřijímá, ani neodevzdává přijímá nebo odevzdává podle teploty vloženého předmětu.
8. Matematické vyjádření 1. termodynamického zákona je: U = W - Q U = - W - Q U = Q - W U = W + Q.
9. Nejhorším tepelným vodičem je z uvedené nabídky: vzduch ocel voda mosaz.
10. Pokud si částice navzájem předávají svoji kinetickou energii, jedná se o tepelnou výměnu: zářením vedením prouděním sáláním.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests