option
My Daypo

Warehouse Monitor Quiz

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Warehouse Monitor Quiz

Description:
Let's test your knowledge of SAP EWM Warehouse Monitor

Author:
Semir Niksic
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/06/2021

Category:
Computers

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zoek naar de laatste inbound levering aangemaakt door gebruiker SVLI01, wat is de levering nummer? .
Levering 1810000949 heeft een status van Partially Completed i.p.v. Completed, welke product is nog niet ingeboekt volgens de Warehouse Monitor?.
Zoek naar het volgende outbound leveringen 80000176, hoeveel verschillende producten bevinden zich in deze levering?.
Wat is de COLI Handling Unit nummer van outbound levering 80000174?.
Productie order 1000297 is voor de helft gepickt, welke producten moeten nog gepickt worden? (laat een spatie tussen de artiekelen).
Zoek naar productie orders welke zijn geanullerd, wat is de document nummer (PMR) van deze order? (Production Status = Cancelled).
Zoek naar product 108238 op C 010001 locatie, hoeveel stuks van deze product bevinden zich op deze locatie?.
Er is een product vast komen te staan op resource OPERATOR5, zoek het op en schrijf product nummer op.
Zoek naar alle bevestigde taken voor batch 0000000184, op welke datum zijn deze taken aangemaakt en bevestigd?.
Hoeveel open taken hebben we in Warehouse W140?.
Zoek naar alle resources, in welke Queue zit gebruiker MMIC02?.
Zoek naar alle Queues, welke van de 7 bevatten taken? (laat een spatie tussen).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests