Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONWSB Informatyka w Logistyce

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
WSB Informatyka w Logistyce

Description:
WSB Informatyka w Logistyce

Author:
Szymon Owsianowski
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/05/2017

Category:
Computers

Number of questions: 35
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co oznacza skrót SAP? SAP AG (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowa firma informatyczna założona w 1972 r. z siedzibą w Walldorf w Niemczech. SAP AG (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowa firma informatyczna założona w 1973 r. z siedzibą w Illinois w Stanach Zjednoczonych. SAP – System Analiz Produkcyjnych – system sterowania analitycznego dla sektorów produkcyjnych SAP – Szybkorotujący Asortyment Produkcyjny – część asortymentu w systemach ERP identyfikowanych jako niezbędne dla szybkiego przeprowadzenia zasilenia produkcji.
Zaznacz podstawowe moduły systemu SAP? PP MM SD FI HR SCM.
Jakie produkty znasz w systemie SAP? SAP ERP – Enterprise Resource Planning SAP APO SAP SCM – Supply Chain Management SAP MM – SAP Material Management – Gospodarka Zapasa.
Z jakich obszarów funkcjonalnych składa się system EPR? Logistyki i Finansów Logistyki, Finansów i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Logistyki, Finansów, Produkcji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Logistyki, Finansów, Produkcji i Sprzedaży.
Co to jest za skrót ERP? System zarządzania zasobami przedsiębiorstwa System zarządzania produkcją System zarządzania zasobami produkcyjnymi System zarządzania personelem.
Co to jest za skrót - WMS? System zarządzania wiedzą System zarządzania materiałami systemowymi System zarządzania magazynem wysokiego składu System wspomagania utrzymania ruchu.
System informacji logistycznej ułatwia zarządzanie całym przedsiębiorstwem na poziomie: Strategicznym Taktycznym Operacyjnym Przeglądowym.
System informacji logistycznej na poziomie strategicznym wpływa na: bardziej precyzyjne wyznaczanie celów działalności oraz na monitorowanie ich realizacji. podejmowanie decyzji w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, zarządzania personelem, techniki i technologii, a także umożliwia optymalizację przyszłych działań w tych zakresach.
System informacji logistycznej na poziomie taktycznym wpływa na: podejmowanie decyzji w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, zarządzania personelem, techniki i technologii, a także umożliwia optymalizację przyszłych działań w tych zakresach bieżące działanie jednostek logistycznych wskazując na aktualny poziom sprzedaży, wynikającą z tego sytuację finansową, stan współpracy z dostawcami i odbiorcami.
W jakich przekrojach powinny być rozpatrywane przepływy informacyjne realizowane w zakresie działalności logistycznej w aspekcie systemu informacji logistycznej: wewnętrznym - dotyczącym scalania poszczególnych dziedzin działalności firmy w celu zapewnienia integracji przepływów rzeczowych począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, aż do dystrybucji zewnętrznym - obejmującym relacje pomiędzy dostawcami, odbiorcami, oraz przewoźnikami, spedytorami lub dostawcami kompleksowych usług logistycznych produkcyjnym - obejmującym planowanie i operacyjną produkcję logistycznym - w całym łańcuchu dostaw.
Co oznacza skrót BI? Systemy analityczne Business Intelligence Systemy analitycznie Business Inside Systemy zarządzania partnerem biznesowym.
Co oznacza skrót CRM? Systemy zarządzania dostawcą Systemy zarządzania klientem Systemy zarządzania pojemnością produkcyjną tzw. Capacity.
Jakie funkcje spełnia system CRM? Zarządzanie zleceniami klienta Zarządzanie danymi klienta i jego aktywnością Zarządzanie reklamacją klienta Zarządzanie lojalnością klienta Zarządzanie serwisem produktu.
Co to jest za skrót SRM? Supplier Relationship Management Source Resource Management Semifinished Resource Management Super Reaction Management System.
Jakimi systemami związany jest skrót ETL? Business Intelligence ERP Hurtowniami Danych CRM.
Jakich korzyści dostarcza wdrożenie hurtowni danych i systemu BI? Skrócenie procesu tworzenia prognoz Szybszy dostęp do informacji Wspólna baza danych Współpraca w ramach organizacji - tzw. WorkFlow Lepsza działalność operacyjna w zakresie magazynu.
Wymień mechanizacje towarzyszące systemowi WMS? Terminale radiowe na magazynie Drukarki bezprzewodowe Automatyka przenośników rolkowych dla jednostek magazynowych Wózki samobieżne Pobranie sterowane głosem Pobranie sterowane okularami.
Co oznacza skrót Voice Picking? Pobranie sterowane głosem w systemach WMS (zarządzanie magazynem) Pobranie sterowane głosem w systemach ERP (zarządzanie przedsiebiorstwem) Pobranie sterowane głosem w systemach MFS (zarządzanie automatyką magazynową - Material Flow System).
Co oznacza skrót MFS i czego dotyczy? Material Flow System - zarządzanie automatyką przenośników magazynowych w systemach WMS Material Flow System - zarządzanie automatyką przenośników magazynowych w systemach ERP Management Flow System - zarządzanie automatyką przenośników magazynowych w systemach WMS Management Flow System - zarządzanie automatyką przenośników magazynowych w systemach WMS.
Co to są rozwiązania Forecasting and Replenishment? Rozwiązania informatyczne wspomagające prognozowanie popytu Rozwiązania informatyczne wspomagające prognozowanie popytu, podpowiedzi zaopatrzenia i podpowiedzi uzupełnienia zapasów w sieci dystrybucji Rozwiązania informatyczne wspomagające podpowiedź zaopatrzenia i podpowiedzi uzupełnienia zapasów w sieci dystrybucji Rozwiązania informatyczne wspomagające podpowiedź zaopatrzenia.
Jak zdefiniujesz termin S&OP? Systemy wspomagania sprzedaży i produkcji Procesy współpracy w ramach przedsiębiorstwa w zakresie planowania sprzedaży i produkcji Systemy informatyczne wspomagające w ramach przedsiębiorstwa w zakresie planowania sprzedaży i produkcji Procesy sprzedaży i produkcji.
Co to jest za skrót DIF i czego dotyczy? Demand Influence Factor - są to czynniki wpływające na zaburzenia popytu w systemach Forecasting and Replenishment takie jak: oczekiwania przyszłych cen, pogoda, promocje itd. Demand Initial Factor - są to czynniki pierwotne dla popytu w systemach Forecasting and Replenishment takie jak: sprzedaż, zużycie.
Prognozowanie popytu i planowanie popytu w jakie kolejności powinna się odbywać analiza i synteza danych: sprzedaż - prognoza - plan popyt - prognoza - plan sprzedaż - plan - prognoza popyt - plan - prognoza zużycie - plan - prognoza.
Co to jest za skrót SCM? Supply Chain Management Source Chain Management Source Customer Management Supplier Customer Management.
Wymień cechy systemów wspomagających SCM? Rozwiązania koncentrujące się na optymalizacji struktury asortymentu lub optymalizacji struktury łańcucha logistycznego. Są bardzo drogie - łączą cechy hurtowni danych, BI i wpływu na działalność operacyjną Obejmujące klasyczny sposób podejścia od prognozowania / planowania popytu (prognozowanie, SO&P) do organizacji zaopatrzenia / replenishmentu Optymalizują strukturę łańcucha dostaw oraz sugerujące rozwiązania w zakresie docelowego poziomu obsługi klienta w koszyku asortymentu Bardzo łatwe do implementacji.
Jakie znasz systemy ERP? SAP Comarch Optima Oracle Business Suite Quguar firmy Qiantum Microsoft EXCEL.
Jakie znasz systemy WMS? SAP S4/Hana SAP eWM Quguar firmy Quantum Optidata Manhattan RedPreire firmy HDA.
Jaki algorytm powinien użyć system do obliczenia najkrótszej drogi pomiędzy dwoma miejscami składowania w systemach WMS by skrócić czas realizacji zlecenia przeniesienia towaru z miejsca do miejsca przez magazyniera / wózek widłowy? Manhattan Euklides Vector Direct Counting Recurences.
Podaj algorytmy sterujące wydaniem towaru w magazynach? LIFO - ostatnie weszło - pierwsze wyjdzie FIFO - pierwsze weszło - ostatnie wyjdzie FEFO - które pierwsze się zużyje to pierwsze wyjdzie Małe i duże ilości - optymalizacja według rozłożenia towaru w magazynie.
Co to jest Zakład w systemie SAP? część firmy zajmująca się określonym biznesem Jednostka Gospodarcza posiadająca swoją własną księgowość, sporządzająca bilans i RZiS firma – logistycznie więc wyodrębniona w celach rozliczeniowych jest to poziom organizacyjny grupy firm – klienta systemu logiczny magazyn lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Dział Zaopatrzenia / Grupa Zaopatrzeniowa – poziom organizacyjny odpowiadający za zaopatrzenie w danym zakładzie / zakładach.
Co to jest Skład w systemie SAP? część firmy zajmująca się określonym biznesem Jednostka Gospodarcza posiadająca swoją własną księgowość, sporządzająca bilans i RZiS firma – logistycznie więc wyodrębniona w celach rozliczeniowych jest to poziom organizacyjny grupy firm – klienta systemu logiczny magazyn lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Dział Zaopatrzenia / Grupa Zaopatrzeniowa – poziom organizacyjny odpowiadający za zaopatrzenie w danym zakładzie / zakładach.
Co to jest Mandant w systemie SAP? część firmy zajmująca się określonym biznesem Jednostka Gospodarcza posiadająca swoją własną księgowość, sporządzająca bilans i RZiS firma – logistycznie więc wyodrębniona w celach rozliczeniowych jest to poziom organizacyjny grupy firm – klienta systemu logiczny magazyn lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Dział Zaopatrzenia / Grupa Zaopatrzeniowa – poziom organizacyjny odpowiadający za zaopatrzenie w danym zakładzie / zakładach.
Co obejmuje proces OTC w przedsiębiorstwie (Order - To - Cash)? Przetwarzanie Zleceń Sprzedaży Wysyłkę Ofertowanie Zamawianie Fakturowanie Ksiegowanie.
Co obejmuje proces PTP w przedsiębiorstwie (Procure - To - Pay)? Ustalenie potrzeb - zapotrzebowań Wybór dostawcy Wybór klienta Przyjmowanie zleceń Zamawianie Przyjęcia Weryfikację faktur przychodzących.
Czy w jednym systemie WMS SAP można obsługiwać wiele firm i wiele magazynów? Tak Niestety nie.
Report abuse Consent Terms of use