option
My Daypo

WZIEU SAP TEST

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
WZIEU SAP TEST

Description:
SAP Test Kategoria I

Author:
Szymon Owsianowski
(Other tests from this author)

Creation Date:
19/05/2012

Category:
Computers

Number of questions: 63
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co oznacza skrót SAP? SAP AG (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowa firma informatyczna założona w 1972 r. z siedzibą w Walldorf w Niemczech. SAP AG (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowa firma informatyczna założona w 1973 r. z siedzibą w Illinois w Stanach Zjednoczonych. SAP – System Analiz Produkcyjnych – system sterowania analitycznego dla sektorów produkcyjnych SAP – Szybkorotujący Asortyment Produkcyjny – część asortymentu w systemach ERP identyfikowanych jako niezbędne dla szybkiego przeprowadzenia zasilenia produkcji.
Jakie branże gospodarki moga zainstalować system SAP? Przemysł Telekomunikacja Finanse i bankowość Ubezpieczenia.
Co to jest NetWeaver? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. NetWeaver stwarza szkielet dla zestawu rozwiązań SAP; zapewnia kompletną, otwartą i elastyczną infrastrukturę, która umożliwia przedsiębiorstwom realizowanie dodatkowych celów bez konieczności inwestowania w nowe struktury informatyczne. NetWeaver jest usługą podstawową (framework) na której zainstalowany jest SAP NetWeaver dostarcza technologii dla szeroko pojętej integracji procesów, informacji i działań ludzkich. NetWeaver jest usługą niezależną od systemu operacyjnego.
Zaznacz podstawowe moduły systemu SAP? PP MM SD FI HR SMB.
Co oznacza skrót MM? Modular Mainetenance Material Management Material Master Material Mainetenance.
Co to jest ABAP/4? Ogólnodostępny język programowania Język programowania biznesowego w systemie SAP Moduł systemu SAP Oznacza integrację logistyki 4 stopnia.
Jakie produkty znasz w systemie SAP? SAP ERP – Enterprise Resource Planning SAP APO SAP SCM – Supply Chain Management SAP MM – SAP Material Management – Gospodarka Zapasami.
Co oznacza skrót APO? Advanced Process Optimizer Advanced Planning and Optymization Advanced Planning Organizer Żadne z powyższych.
Co to jest ECC (Enterprise Central Component)? Zanzacz poprawne odpowiedzi. Część produktu SCM zawiera wszystkie elementy wykonawcze z ERP – zarządzanie danymi podstawowymi, procesy logistyki materiałowej, produkcji, zarządzania magazynem, sprzedaży, rozliczenie finansowe i kontroling obiekt w systemie przypisywany różnym obiektom w różnych aplikacjach logistycznych aplikacja zarządzania komunikatami o statusie w zachodzących procesach logistycznych.
Z jakich obszarów funkcjonalnych składa się system EPR? Logistyki i Finansów Logistyki, Finansów i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Logistyki, Finansów, Produkcji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Logistyki, Finansów, Produkcji i Sprzedaży.
Co to jest mandant? Jest to poziom organizacyjny grupy firm – klienta całego systemu (np. całego holdingu) Jest to poziom organizacyjny firmy – prowadzącej swój własny bilans Jest to identyfikator systemu Jest to login do systemu.
Czy w systemie SAP można organizować sobie własne menu opcji? Tak Nie.
Jak można dodać nowy katalog do menu ulubionych? Prawym przyciskiem myszy Z poziomu menu systemowego Przeciągając odpowiednią opcję Żadne z powyższych.
Czy w systemie SAP można organizować sobie własne menu ulubinych opcji? Tak Nie.
Co to jest transakcja w systemie SAP? Opcja, wykonująca jakąś funkcję biznesową Przebieg programów Akcja w moduke transportowym Żadne z powyższych.
Jakie moduły występują w Logistyce SAP? Gospodarka materiałowa Sprzedaż i Dystrybucja Produkcja Obsługa Logistyki Rachunkowość.
Z jakimi funkcjami związany jest moduł Gospodarki Materiałowej (MM)? Zaopatrzenie Gospodarka zapasami Logistyczne sprawdzanie faktury MRP.
Z jakimi funkcjami związany jest moduł Obsługi Logistyki (LE)? WMS CrossDocking Planowanie i optymalizacja transportu Zarządzanie zadaniami i zasobami oraz wizualizacja tras w magazynie.
Jakie z poniższych to rodzeje materiałów / indeksów w SAP? HAWA ROH FERT SAP.
Jaki rodzaj materiału definiuje się dla określenia indeksów będących wyrobami gotowymi? HAWA ROH FERT SAP.
Jaki rodzaj materiału definiuje się dla określenia indeksów będących surowcami? HAWA ROH FERT SAP.
Co oznacza przedrostek /o przed podaniem numeru transakcji? Otworzenie transakcji w nowym oknie Otworzenie transakcji w tym samym oknie Zamknięcie transakcji Zamknięcie SAP.
Co oznacza przedrostek /n przed podaniem numeru transakcji? Otworzenie transakcji w nowym oknie Otworzenie transakcji w tym samym oknie Zamknięcie transakcji Zamknięcie SAP.
Co to jest Zakład jako poziom organizacyjny w systemie SAP? Część firmy zajmująca się określonym biznesem. Magazyn fizyczny lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Magazyn logiczny lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Fabryka.
Co to jest Skład jako poziom organizacyjny w systemie SAP? Część firmy zajmująca się określonym biznesem. Magazyn fizyczny lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Magazyn logiczny lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Fabryka.
Co to jest Jednostka Gospodarcza jako poziom organizacyjny w systemie SAP? Część firmy zajmująca się określonym biznesem. Magazyn fizyczny lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Magazyn logiczny lub lokalizacja ewidencjonująca zapasy Organizacja posiadająca swoją własną księgowość, sporządzająca bilans i RZiS.
Jakie poziomy organizacyjne wchodzą w skład modułów logistyki? Mandant Zakład Skład Jednostka Gospodarcza.
Czy w systemie SAP logistyczne poziomy organizacyjne są niezależne od poziomów organizacyjnych finansowych? Tak Nie.
Jakie są poziomy organizacyjne w Kontrolingu? Centrum Zysku Obszar Wyceny Obszar Rachunku Kosztów Hierarchia.
Co to jest IDES? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. IDES – to Internetowy, Warsztatowy, Demonstracyjny System. Łączy różne modele przedsiębiorstw – wspiera odpowiednie standardy procesów wewnętrznych. IDES to międzynarodowa grupa firm w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Europie – w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ze względów na różnice w prawie podatkowym i księgowym w Europie założone są dwie Jednostki Gospodarcze. W Niemczech IDES ma pięć zakładów produkcyjnych. Ostateczny montaż motocykli (konfigurowalnych i standardowych) realizowany jest w Hamburgu. Berlin – to zakład produkujący silniki, Drezno – skrzynie biegów, Frankfurt jest odpowiedzialny za produkcję układów hamulcowych, zaś komponenty elektroniczne produkowane są w Stuttgarcie. IDES w Hamburgu ma pięć składów (logicznych). Każdy z nich przechowuje inne rodzaje materiałów.
Jaka transakcja jest odpowiedzialna za zakładanie indeksu materiałowego? MM01 MM02 MM03 MM60.
Jaka transakcja jest odpowiedzialna za poprawianie indeksu materiałowego? MM01 MM02 MM03 MM60.
Jaka transakcja jest odpowiedzialna za wyświetlenie listy indeksów materiałowych? MM01 MM02 MM03 MM60.
Gdzie zmieniamy opis w danym języku dla danego indeksu? W zakładce Danych Podstawowych indeksu W zakładce tekstów Danych Dodatkowych indeksu W transakcji MM02 W transakcji MM03.
Gdzie zmieniamy przynależność do grupy materiałowej dla danego indeksu? W zakładce Danych Podstawowych indeksu W zakładce tekstów Danych Dodatkowych indeksu W transakcji MM02 W transakcji MM03.
Co to jest rodzaj materiału? Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Materiały o identycznych właściwościach mogą być przypisane do jednego rodzaju materiału. Wybór rodzaju materiału ma wpływ między innymi na sposób przydziału numerów (wewnętrzny, zewnętrzny tzn. ręczny). Wybór rodzaju materiału ma wpływ między innymi na sposób wyświetlania zakładek (ekranów) oraz widoczność pól wykorzystanych. Żadne z powyższych.
Jakie znasz wglądy / zakładki w danych indeksu? Dane podstawowe Dane Zaopatrzenia Dane Sprzedaży Rachunkowość.
Jakie znasz transakcje dotyczące dancyh dostawców? XK03 MD03 MK03 MKVZ.
Co to jest rekord informacyjny? Zaznacz prawdziwe stwierdzenia. Zakupowy rekord informacyjny pozwala na przechowywanie zależności pomiędzy dostawcą a materiałem jako danych podstawowych dla organizacji zakupowej bądź zakładu. W ramach rekordu informacyjnego możemy gromadzić aktualne bądź przyszłe ceny. W ramach rekordu informacyjnego możemy gromadzić warunki dostawy – planowany czas dostawy, tolerancje, daty dostawy. W ramach rekordu informacyjnego możemy gromadzić dane dostawcy ( np. osoba do kontaktu), dodatkowe opisy.
Co to jest specyfikacja materiałowa? Zaznacz prawdziwe stwierdzenia. Specyfikacja materiałowa (lub - w niektórych branżach - receptura) zwana BOM (Bill of Material) obrazująca zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami. Może ona przyjmować postać np. grafu, drzewa, struktury konstrukcyjnej wyrobu, w którym na najwyższym poziomie znajduje się wyrób finalny, a na niższych - części i podzespoły, które dalej również są rozbijane na mniejsze elementy składowe, aż do pozycji zakupionych z zewnątrz. Specyfikacja konstrukcyjna musi zawierać ilości składników wchodzących do indeksów wyżej położonych w strukturze i może być uzupełniona o dodatkowe informacje: powstające odpady, daty ważności, itp. Żadne z powyższych.
Jakie znasz transakcje dotyczące specyfikacji materiałowych? CS01 CS02 CS03 CSMB.
Jakie znasz transakcje dotyczące pokazania listy zapasów? MB52 MB51 MMBE MM01.
Czy zamówienie zakupu może powstać ręcznie czy z zapotrzebowania na zakup? Tylko rêcznie Tylko z zapotrzebowania W obu sposobach W żadnym sposobie.
Jaką transakcją tworzymy zamówienie zakupu? ME21N ME22N ME23N MIGO.
Jaką transakcją poprawiamy zamówienie zakupu? ME21N ME22N ME23N MIGO.
Jaką transakcją tworzymy dokument przyjęcia na magazyn w referencji do zamówienia zakupu? ME21N ME22N ME23N MIGO.
Jaką opcję (operację) musimy wybrać w transakcji MIGO aby utworzyć dokument przyjęcia na magazyn w referencji do zamówienia zakupu? Przyjęcie do zamówienia Przyjęcie inne Wyświetlenie Przyjęcie do dostawy przychodzącej.
Jakie opcję przyjęcia na magazyn są możliwe w systemie SAP? Przyjęcie do zamówienia Przyjęcie bez referencji Przyjęcie do dostawy przychodzącej / awizacji Przyjęcie do dostawy wychodzącej / awizacji z innego zakładu w SAP.
Gdzie w zamówieniu (ME23N) można obserwować obieg dokumentów? W zakładce Dostawa W zakładce Historia zamówienia Nie ma takie opcji.
Jaką transakcją możemy przeglądać dokumenty materiałowe (PZ, WZ, PW, RW) w systemie SAP? MB51 MIGO MM03 XK03.
Czy w zamówieniu (ME23N) można obserwować tylko swoje dokumenty? Tak Nie.
Co oznacza skrót MRP? Material Resource Planning Material Resource Process Material Responship Process Żadne z powyższych.
Jaką transakcją możemy w systemie SAP uruchomić pętlę MRP? MD02 MD03 MD04 XK03.
Co w systemie SAP jest efektem przebiegu pętli MRP? Zgłoszenia zapotrzebowania na zakup Zlecenia planowane na produkcję Zamówienia zakupu Zlecenia produkcyjne Żadne z powyższych.
Jakiego obszaru dotyczy proces PROCURE-TO-PAY? Zaopatrzenia Produkcji Sprzedaży Obsługi magazynu Żadne z powyższych.
Jakiego obszaru dotyczy proces ORDER-TO-CASH? Zaopatrzenia Produkcji Sprzedaży Obsługi magazynu Żadne z powyższych.
Z jakich kroków składa się proces PROCURE-TO-PAY? Ustalenie zapotrzebowań Określenie źródła zaopatrzenia Wybór dostawcy Zlecania Żadne z powyższych.
Z jakich kroków składa się proces ORDER-TO-CASH? Przetwarzania zleceń Dostarczania Wydania Fakturowania Transportu Żadne z powyższych.
Co to jest BASIS w SAP? Moduł SAP Podstawa języka programowania Warstwa SAP, na której zosrganizowano aplikację w ABAP System Operacyjny.
W jakim module zastosowanie mają terminale radiowe? Obsługi logistyki Logistyki Wykonywania logistyki Sprzedaży.
Na jakim systemie operacyjnym działa system SAP? Microsoft Windows Unix AIX Linux.
Co to jest SAP PLM? System zarządzania flotą System zarządzania cyklem życia produktu System zarządzania cyklem życia produkcji Nie ma takiego systemu.
Co to jest SAP CRM? System zarządzania flotą System zarządzania relacjami z klientem System zarządzania krytycznego komunikatami Nie ma takiego systemu.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests