We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

zbytek II část

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
zbytek II část

Description:
nepokoušej se vyplňovat, jen se to čte líp, než z papíru

Author:
KD
(Other tests from this author)

Creation Date:
01/02/2017

Category:
Geography
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Které relace nejsou topologické?.
Koláčný?.
kdo je považován za zakladatele kartografické sémiologie a jazykové koncepce?.
J.Pravda?.
Aslanikašvili?.
Hlavním českým představitelem koncepce matematicko-kartografického modelování, stejně jako systémové koncepce byl?.
Mapový list Kladno 0-9/123 má měřítko?.
Vyberte, které číslo v označení mapového listu Olomouc 2-9 znamená sloupec? .
Sloupce v označení mapových listů map v měřítku 1:5000 se číslují?.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL se komunikace sdílející křižovatku definují pomocí?.
Co je to polyhedron?.
Co je to multipath?.
Jaký navigační systém vytvořili Rusi?.
Jaký navigační systém vytvořili Čínaně?.
Jaký navigační systém vytvářejí Indové?.
U kterého města našli mapu Mezopotámie?.
Na co se zaměřovali Egypťané?.
Na čem je nakreslená Bedolínská mapa?.
Stabilní katastr (zaškrtávací)?.
Pro které zobrazení je nutná severka?.
Které mapy jsou mapami Moravy?.
Které mapy jsou mapami Čech?.
Kde nemají GPS signál?.
Co ovlivňuje GPS?.
Co ovlivňuje GPS.
Komu nebo čemu především slouží katastrální mapy?.
tématické mapy se od obecně geografických map liší?.
O co se jedná, jestliže je pro lepší vyjádření tématického obsahu mapy přeměněna geometrická kostra mapy?.
Jak se nazývá mapa, která slouží pro výuku a orientaci slepých a slabozrakých?.
Co je to anaglyf?.
Kartografická projekce je?.
Kartografické zobrazení je?.
Doplňková barva k červené?.
Doplňková barva k modré?.
Co patří mezi rastrové modely?.
Na mapách máme měřítko?.
Mezi základní činitele generalizace nepatří?.
Dle geografického členění jsou mapy v měřítku 1:50 000 mapami?.
Zaškrtněte všechny grafické marginálie.
Pokud je u zobrazení zobrazovací rovnice jen jedna proměnná jedná se o?.
Geoinformatiku lze stručně a výstižně charakterizovat jako?.
Geodata lze stručně a výstižně charakterizovat jako?.
Která z následujících prostorových relací nepatří k základním?.
Pizza model geometrie?.
V rámci predikátu OCG simple features for SQL se prvky bez společného výskytu definují pomocí operace?.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests