Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONZKOUŠKA O-06, PŘÍPRAVA NA OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ (OTÁZKY) 2023

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ZKOUŠKA O-06, PŘÍPRAVA NA OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ (OTÁZKY) 2023

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/04/2023

Category:
History

Number of questions: 65
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Za úsekový jízdní doklad považujeme Nürnberg – München Plzeň – München Cheb gr. – München.
K lůžkovému příplatku SINGLE v oddíle DELUXE v relaci Praha – Nové Zámky se předkládá jízdní doklad pro 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu (uzná se i jízdní doklad pro 1. vozovou třídu) 2. vozovou třídu za úsek ČD, z pohraničního bodu ČD/ZSSK do stanice Nové Zámky je nutno vystavit doplatek do 1. vozové třídy.
Asistenční služby pro cestující PRM jsou zajišťovány a poskytovány bezplatně za poplatek 5 EUR za každý úkon (požadavek) za poplatek 5 EUR bez ohledu na počet vykonaných úkonů (požadavků).
Služební jízdenka OSŽD opravňuje k výdeji bezplatné místenky, vyjma místenky na SC a railjet business k výdeji bezplatné místenky na všechny vlaky k bezplatné přepravě psa.
V případě, že cestující u pokladní přepážky žádá vystavení In Karty s tím, že chce využít i slevu RAILPLUS před výdejem plastové In Karty, cestujícího informujte o možnosti pořízení virtuální In Karty, která slouží k prokázání slevy RAILPLUS požádejte cestujícího o druhou fotografii a cestujícímu vydejte dočasnou papírovou In Kartu, která mu bude sloužit k prokázání slevy RAILPLUS do doby, než si vyzvedne plastovou In Kartu cestujícímu se omluvte s tím, že slevu RAILPLUS nelze využít do doby, než si vyzvedne hotovou plastovou In Kartu (jiný rychlejší způsob pořízení slevy RAILPLUS neexistuje).
U jízdních dokladů na vlaky s globální cenou (IRT) je přerušení jízdy povoleno jen u vlaků se zakoupenou rezervací místa k sezení povoleno zpravidla zakázáno.
Věková hranice pro doprovázené děti vážící se k nabídce Interrail v kategorii dospělý je stanovena na 6 – 18 let 6 – 15 let 4 – 12 let.
Platnost zpáteční jízdenky s využitím slevy Mnohostranná dohoda je 4 dny 1 měsíc 15 dní.
RAILPLUS je sleva z jízdného v mezinárodní přepravě, a to ve výši 50 % 15 % 25 %.
Jízdenky s využitím slevy Mnohostranná dohoda se vydávají jako jednosměrné i zpáteční pouze zpáteční pouze jednosměrné.
Při uplatnění nároku na odškodnění v mezinárodní přepravě 60 a více minut odškodnění činí 25 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí být 16 EUR 25 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 4 EUR 50 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 8 EUR.
Při vyplnění Psaného rezervačního dokladu (735 2 4308) pokladník cestujícímu neodevzdá (nepředává) rezervační doklad kmen kvitanci.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k Včasné jízdence Evropa z Prahy do Budapešti zakoupenou pro 2. vozovou třídu nelze vystavit lze vystavit, ale jen pro úsek ČD, úsek ZSSK/MÁV dopočítá vlaková četa na Slovensku a v Maďarsku lze vystavit, a to pro úsek ČD, ZSSK a MÁV.
Objednávku asistenčních služeb pro cestující PRM při svých cestách z ČR do zahraničí, po zahraničí nebo ze zahraničí zpět do ČR, je cestující povinen předhlásit nejpozděj 24 hod. před odjezdem 48 hod. před odjezdem 72 hod. před odjezdem.
Při uplatnění nároku na odškodnění v mezinárodní přepravě 120 a více minut odškodnění činí 50 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 8 EUR 25 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí být 16 EUR 50 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 4 EUR.
Uplatnění práva z přepravní smlouvy u nabídky City Star z důvodu na straně cestujícího před prvním dnem platnosti je možné, a to se srážkou 3 EUR není možné je možné, a to se srážkou 10 %, minimálně však 3 EUR.
Jednorázový příplatek pro komerční vlaky platí pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. dne následujícího pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. prvního dne platnosti pouze na jeden konkrétní zakoupený úsek (např. Praha hl. h. – Olomouc hl. n.) v první den platnosti .
Chce-li cestující vrátit Včasnou jízdenku Evropa Maďarsko (z důvodu na straně cestujícího) nejpozději do 23:59 hodin dne, který předchází prvnímu dni platnosti, činí srážka 10 %, minimálně však 3 EUR 100 % 3 EUR.
Nárok na slevu pro školní skupiny se prokazuje u pokladní přepážky ČD při zakupování jízdního dokladu, a to odevzdáním vyplněného a školou ověřeného formuláře se prokazuje u pokladní přepážky ČD při zakupování jízdního dokladu, a to předložením cestovních pasů / občanských průkazů všech cestujících neprokazuje.
Síťovou jízdenku Interrail je možné vrátit před začátkem její platnosti se srážkou 100 % z ceny jízdenky 50 % z ceny jízdenky 15 % z ceny jízdenky.
Věková hranice dětí u nabídky City Star při výdeji na ČD je 6 – 18 let 4 – 18 let 6 – 15 let.
Sleva za úsek NRT ČD v 1. vozové třídě v mezinárodní přepravě pro děti (6 – 18 let) se poskytuje ve výši 25 % poskytuje ve výši 50 % neposkytuje (nárok na zlevněné jízdné je pouze ve 2. vozové třídě).
Místenka k Včasné jízdence Evropa na přímý vlak z/do ČR do/z Polska (dopravce PKP IC) je nabízena za standardní cenu rezervace místa k sezení (3 EUR) se vydává bezplatně se nevydává, protože dálkové vlaky z/do Polska nejsou povinně místenkové.
Chce-li cestující vrátit Včasnou jízdenku Evropa (z důvodu na straně cestujícího) v den odjezdu a později, činí srážka 10 %, minimálně však 10 EUR 100 % 10 %, minimálně však 3 EUR.
U nabídky VJE pro cestující 65+ se za úsek ČD další sleva poskytuje neposkytuje neposkytuje, vyjma VJE Slovensko a VJE Polsko.
Jízdní doklad v relaci ČD - ZSSK a zpět s uplatněním slevy City Star je možno zakoupit i v den odjezdu je nutno zakoupit nejpozději 1 den před odjezdem je nutno zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ je poskytována pro 2. vozovou třídu 2. vozovou třídu, jednorázový doplatek do 1. vozové třídy je však povolen 1. i 2. vozovou třídu.
Jízdní doklad Praha - Bukurešť a zpět s uplatněním slevy City Star s požadovaným dnem odjezdu 25. července 2023 je nutno zakoupit nejpozději v den odjezdu 23. července 2023 22. července 2023.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ bude uznána na uvedené trati ve všech vlacích ČD a ÖBB pouze v osobních vlacích ve všech vlacích ČD, ÖBB, Regiojet a Gepard Express.
Jízdenky EgroNet jsou vydávány jako nepřenosné zakoupené formou eTiket, přenosné zakoupené u pokladní přepážky přenosné nepřenosné.
Majitel služební jízdenky OSŽD má nárok na bezplatný výdej lůžkového nebo lehátkového příplatku. Pokladník kontaktuje dispečink rezervací a na základě sdělených údajů sepíše rezervaci na psaný rezervační doklad (CIV 0735 2 4308) odkáže cestujícího přímo do vlaku (u pokladní přepážky nelze výdej realizovat) standardně pořídí v UNIPOK (v masce rezervace.
ČD provozují (ve spolupráci s ÖBB a SBB) v relaci Praha – Zürich přes Linz přímý lůžkový vůz lůžkový a lehátkový vůz lůžkový, lehátkový vůz a vůz s místy k sezení.
Změna přepravní cesty u Včasné jízdenky Evropa z důvodu na straně cestujícího není možná je možná.
Jízdenky Interrail nebo Eurail se vydávají tištěné elektronicky v papírové formě na mezinárodní formát RCT2 a jako mobilní jízdenky zobrazené v aplikaci RailPlanner pouze jako tištěné elektronicky v papírové formě na mezinárodní formát RCT2 pouze jako mobilní jízdenky zobrazené v aplikaci RailPlanner.
Nabídka EURO-NISA-TICKET se prodává ve variantě pouze jako jednodenní jednodenní a třídenní jednodenní, třídenní a sedmidenní.
Interrail One Country Pass (IR OCP) pouze pro Belgii nelze samostatně zakoupit, ale Belgie je součástí IR BENELUX PASS nelze samostatně zakoupit, nabídka Interrail v Lucembursku není vůbec akceptována lze zakoupit i samostatně.
V sousedské přepravě mezi ČD a ZSSK je platnost jednosměrných jízdenek 4 dny a zpátečních jízdenek také 4 dny jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 4 dny jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 15 dní.
Cestující ztrácí nárok na rezervaci v lůžkové a lehátkovém voze, jestliže místo neobsadí nejpozději do 15 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 30 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 60 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno.
V lůžkovém/lehátkovém voze na vlaku z Prahy do Zürichu přes Leipzig se cestující odbaví výhradně Včasnou jízdenkou Evropa jízdným NRT + rezervace nebo Včasnou jízdenkou Evropa jízdenkami IRT (globální cena).
Jedno lůžkové nebo lehátkové místo smí společně použít nejvýše 2 osoby, z nichž alespoň 1 musí být mladší 10 let smí použít vždy jen 1 osoba smí použít max. 3 osoby, z nichž 2 musí být mladší 10 let.
Platnost nabídky „ČD Dresden 10x“ je 15 dní 6 měsíce 12 měsíců.
Nárok na bezplatnou přepravu průvodce k cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace se při výdeji na ČD prokazuje průkazem ZTP ZTP/P ŤZP/S.
Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě osob uplatňuje cestující na místě příslušném k jejímu přijetí nebo vyřízení nejpozději do 3 měsíců po skončení platnosti daného jízdního dokladu 3 měsíců od prvního dne platnosti daného jízdního dokladu 1 měsíce po skončení platnosti daného jízdního dokladu.
České dráhy, a.s. jsou povinny vyřídit uplatnění práva z přepravní smlouvy a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 6 měsíců ode dne doručení podané žádosti 1 měsíce ode dne doručení podané žádosti 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti.
Předprodej jízdních dokladů na vlak Praha – Zürich a zpět přes Leipzig je zahájen zpravidla 4 měsíce před odjezdem vlaku 1 měsíc před odjezdem vlaku 6 měsíců před odjezdem vlaku.
Příslušným místem Českých drah k posouzení žádosti o odškodnění cestujících místně příslušné RP ZAP OPT Olomouc pokladní přepážka s oprávněním k výdeji mezinárodních dokladů.
Průvodní doklad potvrdí na obou dílech pokladník svým podpisem a datumovým razítkem prodejce svým podpisem a datumovým razítkem výdejce svým podpisem a datumovým razítkem.
Za nedodržení klimatických poměrů (nefunkční topení, klimatizace) v mezinárodní přepravě (kdy cestujícího nelze přemístit na jiné vhodné místo) má nárok na odškodnění formou dobropisu ve výši 25 % z ceny rezervace a ceny jízdného má cestující nárok na odškodnění ve výši 30 Kč, které mu vydá obsluha daného vlaku z POP nemá cestující nárok na žádné odškodnění.
Zkratka PRM znamená označení pro osoby, které vlastní síťový jízdní doklad vydávaný v zámoří a platný pro jízdy v celé Evropě u všech železničních dopravců označení pro Portugalské železnice označení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Návratky z částečně nevyužitých mezinárodních jízdních dokladů provádí vyjmenované pokladní přepážky ČD všechny pokladní přepážky ČD a OPT pouze OPT.
Soupisy mezinárodních psaných rezervací spolu s kmeny dokladů a zkaženými doklady zasílá SM na OPT služební poštou nejpozději druhý kalendářní den následujícího měsíce služební poštou v patnáctidenním předkládacím období poštou doporučeně v dekádním předkládacím období.
Doprovázené děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby při výdeji na ČD lze po ÖBB bezplatně přepravit pouze k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT pouze k VJE Rakousko k VJE Rakousko i k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT.
Poplatek (29 EUR) za přepravu psa mimo schránu ve vlacích ÖBB Nightjet se vybírá přímo v daném vlaku (nelze zakoupit v předprodeji) u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů nebo lze zakoupit v aplikaci Můj vlak.
Pokud je právo z přepravní smlouvy uplatněno u dokladů vydaných cizími železničními podniky pokladník doporučí cestujícímu vyřízení na železnici výdeje dokladů vyplatí uznané částky na pokladně předá doklady vedoucímu OS.
Skupinová víkendová jízdenka+Německo platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR v sobotu nebo v neděli v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR nebo v Německu.
Žádost o odškodnění (v případě zpoždění vlaku) v mezistátní přepravě je nutné podat do 3 měsíců po skončení jízdy 6 měsíců po skončení jízdy 1 měsíce po skončení jízdy.
Dítě PRM do 4/6 let , které cestuje bezplatně a bez jízdenky nemá nárok na bezplatnou přepravu průvodce má nárok na bezplatnou přepravu průvodce.
Slevu RAILPLUS na nákup úsekové jízdenky Berlin – Hamburg lze uplatnit, ale jen v případě, že úseková jízdenka bude navazovat např. na VJE (Brno – Berlin), přímou jízdenku NRT (Děčín – Berlin) apod. lze uplatnit, a to bez omezení nelze uplatnit, a to za žádných okolností .
Jízdní doklady (IRT) na TGV SNCF a Thalys lze standardně vydat z UNIPOK se u ČD nedají zakoupit lze objednat na dispečinku rezervací, sdělené údaje se sepíšou na psaný rezervační doklad (CIV 0735 2 4308).
Platnost každého políčka u volných mezinárodních jízdenek FIP (elektronicky vydaných i kupónových) končí ve 24:00 hod. dne následujícího po dni vepsaném do políčka 24:00 hod. prvního dne vepsaného do políčka 24:00 hod. třetího dne po dni vepsaném do políčka.
Pokud je v přeplatkové výtce uveden zápis „K uvolnění“ výdejce si sníží odvod o částku přeplatkové výtky pokladník vyplatí výdejci částku přeplatkové výtky VT vyplatí výdejci částku přeplatkové výtky.
Pokud distributor zjistí poškozený obsah zásilky od dodavatele vrátí poškozené PÚT či zboží zpět odesilateli kontaktuje OPT oznámí tuto skutečnost vedoucímu OS.
Funkce „dodatečná anulace“ v masce Rezervace slouží k vrácení rezervovaných míst do systému bez finančního zatížení konta v UNIPOK k vrácení rezervovaných míst do systému s finančním zatížením konta v UNIPOK k vrácení části rezervovaných míst do systému v případě, že rezervaci chce využít menší počet cestujících, než pro který byla původně zakoupena.
Pokud cestující uplatní právo z přepravní smlouvy na jízdenku označenou záznamem „Úvěr“, výdejce vyplatí v nástupní stanici uvedené na dokladu jízdenku přijme a odešle k vyřízení na OP vyplatí u kterékoliv pokladní přepážky.
Při uplatnění práva z přepravní smlouvy výdejce uznané návratky z jízdních dokladů hrazených v EUR vyplácí pouze v CZK nevyplácí, UPPS přijme a postoupí výplatu na OPT vyplácí pouze v EUR.
Report abuse Terms of use