option
My Daypo

Zmyslová sústava človeka

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Zmyslová sústava človeka

Description:
LFUK- bio

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 21
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
823. Čo spôsobuje akomodačný sval: Zrenicový reflex Vyklenutie očnej dúhovky Vyklenutie očnej šošovky Pohyb očnej gule Prispôsobovanie optickej sústavy oka na rôznu vzdialenosť Možnosť ostrého videnia predmetov zdravým okom Astigmatizmus Zvýšenú pružnosť šošovky v starobe .
857. Človek počuje zvukové vlny s frekvenciou: 2000 Hz 15 kHz 10 kHz Nad 20 000 Hz 20 Hz 5000 Hz 30 000 Hz 25 kHz.
859. Čo je slepá škvrna: Miesto, kde vstupuje do oka zrakový nerv a kde je veľa svetlocitlivých buniek Miesto, kde vstupuje do oka zrakový nerv a sú prítomné len čapíky Miesto, kde vstupuje do oka zrakový nerv a cievy Miesto, kde sa nachádzajú iba tyčinky Ústredná jamka sietnice Miesto nahromadenia tyčiniek v sietnici Miesto nahromadenia čapíkov v sietnici Miesto na sietnici, kde sa nenachádzajú žiadne svetlocitlivé bunky .
864. Čo je miestom najostrejšieho videnia: Žltá škvrna Ústredná jamka sietnice Miesta s nahromadením tyčiniek Slepá škvrna Miesto nahromadenia tyčiniek v rohovke Miesto nahromadenia čapíkov v rohovke Miesto nahromadenia tyčiniek v sietnici Miesto nahromadenia čapíkov v sietnici .
869. K základným chuťovým vnemom patrí vnímanie: Sladko Kyslo Trpko Horko Mokro Slano Teplo Štipľavo.
886. Astigmatizmus: Je nerovnomerné zakrivenie šošovky Je nerovnomerné zakrivenie sklovca Patrí k refrakčných chybám Je nerovnomerné zakrivenie rohovky Spôsobuje dalekozrakosť Spôsobuje krátkozrakosť Prejavuje sa nejasným videním Koriguje sa spojnými šošovkami.
909. Jav, keď sa dráždivosť receptora v priebehu pôsobenia podnetu znižuje sa nazýva: Adhézia Anabióza Adaptácia Aktivita Akomodácia Anabolizmus Antikoncepcia Anafáza.
923. Na ktoré frekvencie tónov je sluch človeka najcitlivejší: 20 000 Hz 500 Hz 4 500 Hz 1000- 3000 Hz 10-30 Hz 16-100 Hz 1-3 kHz Do 1000 Hz.
928. Aké svaly sú na dúhovke: Priečne pruhované Hladké a priečne pruhované Okohybné Hladké Svaly uskutočňujúce zrenicový reflex Dúhové Akomodačné Refrakčné.
941. Čo tvorí vlastný chuťový receptor: Chuťové poháriky Chuťové bunky Chuťové vnemy Sliznica jazyka Čuchové poháriky Čuchové bunky Hmatové poháriky Sliznica nosa.
953. Ako sa nazývajú vlastné svetlocitlivé bunky u človeka: Čapíky a žltá škvrna Tyčinky Tyčinky a čapíky Ústredná jamka sietnice Čapíky Cievovkové bunky Plamienkové bunky Sklovcové bunky.
955. Aký obraz pozorovaného predmetu sa premieta na sietnicu ľudského oka: Neostrý Zmenšený Prevrátený Zväčšený Ostrý Približný Imaginárny Matný .
990. Ľudské oko vníma svetelné vlnenie: V rozsahu vlnových dĺžok 250-360 nm V rozsahu vlnových dĺžok 400-700 nm V rozsahu vlnových dĺžok 750-850 nm V rozsahu vlnových dĺžok len pod 500 nm Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré sa po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na sietnicu Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré sa po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na rohovku Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré sa po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na dúhovku Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré sa po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na bielko.
1011. Receptormi v koži možno rozlíšiť: Tlak Ťah Vlhkosť Chvenie Vôňu Chuť Drsnosť Tvrdosť .
1021. Proprioreceptory: Sa nachádzajú v svaloch Sa nachádzajú v šlachách Sa nachádzajú v koži Sa nachádzajú v podkožnom tkanive Sú to napr. Svalové vretienka Sú to napr. Šlachové telieska Sú to napr. Kožné vretienka Sú to napr. Chuťové vretienka.
1022. V koži a slizniciach telových otvorov sú receptory, ktoré umožňujú vnímanie: Tvrdosti Tlaku Dotyku Tepla Chladu Chvenia Bolesti Vlahkosti.
1051. Kineticke a statické orgány(receptory) človeka sú uložené: V mozgových hemisférach V medzimozgu Vo vnútornom uchu V labyrinte skalnej kosti lebky V temenných lalokoch medzimozgu Vo vonkajšom uchu V strednom uchu V blízkosti Cortiho orgánu.
1092. Na zisťovanie ostrosti zraku sa používa: Lupa Mikroskop Refraktometer Fotometer Snellenove optotypy Polarimeter Tonometer Spirometer.
1182. Dobre vidiace osoby majú pri vzdialenosti 6m označenie ostrosti zraku: 4/6 6/6 2/6 8/8 6/8 4/8 6/4 8/4.
1300. Z akej vzdialenosti čítame pri zisťovaní ostrosti zraku Snellovými optotypmi: 1m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m.
1437. Pri akých hodnotách (dB) hluku dochádza k poškodeniu sluchu: 90-100 dB 65-70 dB 40-65 dB 20-30 dB 30-80 dB 10-30 dB 30-40 dB 40-50 dB .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests