option
My Daypo

ZUR104

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ZUR104

Description:
příprava k testu

Author:
Denyyy
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/01/2019

Category:
University

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Přiřad preferuje řeč, slovo mluvené před slovem psaným „řeč je vždy modifikací totální, existenciální situace, která vždy zahrnuje i lidské tělo” „Oralita je 'přirozená' zatímco písmo 'umělé' Walter Ong, Jean-Jacques Rousseau, Platon snaha privilegovat psanou a tištěnou formu komunikace před řečovým vyjádřením McLuhan preference jazykové komunikace nad neverbálními formami komunikace a nad neverbalizovatelnými pocity (oko a ucho před dotekem) “reálný svět je podle této koncepce nevědomě vybudován na jazykových zvycích skupiny. Vidíme, slyšíme a zakoušíme realitu v závislosti na jazykových zvycích naší komunity, které nás predisponují k určitým interpretacím” “dávat světu smysl znamená podrobovat jej vzorcům, konstruovat sociální realitu” Sapir, Lee Whorf, Berger & Luckman.
Přirad Walter Ong Jean-Jacques Rousseau Platon Berger Luckman Sapir McLuhan Lee Whorf.
Tři základní komunikační jednotky, spoj: Znak Kod Kultura.
Rozvinutý a omezený kod, autor: Sapir Bernstein Whorf Berger Barthes.
O rozvinutém kodu platí: bohatá slovní zásoba závisí na znalostech závisí na vzdělání referenční funkce fatická funkce entropický.
Spoj omezený kod rozvinutý kod.
Spoj Dva stupně označování ideologie hegemonie aberántní dekodovani model zakodovani/dekodovani binární opozice Matematická teorie komunikace Deficitní teorie rozvinutý kod/omezeny kod preferované čtení.
Druhy analýz, spoj Synchronní analýza diachronní analýza.
Školy, spoj Procesuální Sémiotická Kombinace obou.
Spoj Index Ikona symbol.
Typy nonverbálního chování - Ekman a Friesen emblémy ilustrátory adaptory regulátory signalizace emocionálního vyladění.
Tři roviny komunikačních problémů, Weaver technický problém sémantický problém problém efektivity .
Jacobsonův model komunikace, spoj: Základní faktory Základní funkce.
Autorem je: Hall Saussare Jakobson Pierce.
Komunikační šum technický sémantický psychologický efektivní narativní procesuální sociální.
Agování je: odehrávání, přehrávání nejde o re-akci, ale o xxxxx neboli zahájení jiné akce převedení nevykomunikovaného stavu do jiného aktu komunikování patologická forma komunikace nepatologická forma komunikace přehrávání vnitřního stavu dovnitř přehrávání vnitřního stavu ven nevědomé vědomé.
Emblémy definují předklad verbálního obsahu do nějakého symbolického gesta mají těsnou vazbu na řeč, kterou dokreslují slouží k uvolnění tělesné tenze komunikace pocitů (ne)libosti, nejčastěji prostřednictvím mimiky.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests