We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ZURb1107/ZUR108 Publicistika

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ZURb1107/ZUR108 Publicistika

Description:
Otázky k závěrečnému testu

Author:
:)
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/11/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Definujte souvislým textem pojem publicistika.
Vymezte v souvislém textu pojem žánr – vytvořte jeho encyklopedickou (slovníkovou) definici.
Definujte žánr komentáře. Jakou stavbu má komentář obvykle, z jakých základních částí se skládá?.
Charakterizujte souvislým textem publicistický žánr nazývaný story.
Vyjmenujte a popište tři metody práce novináře při pořizování publicistické reportáže.
V kterých českých denících vychází na titulní straně pravidelná názorová rubrika a jak se jmenuje?.
Přiřaďte k následujícím titulům název vždy jen jedné publicistické rubriky, která v nich vychází: — Respekt — Lidové noviny.
Přiřaďte k následujícím rubrikám název titulu, v kterém vychází: — Salon — Scéna — Poslední slovo.
Přiřaďte k následujícím žánrům vždy jen jedno jméno publicisty/ky, který/á se jim většinově věnuje (věnoval/a): — reportáž — komentář — publicistický rozhovor.
Přiřaďte k následujícím jménům publicistů žánr, kterému se většinově věnují (věnovali): — Alexandr Kramer — Petr Honzejk.
Napište, v jakých významech v žurnalistice používáme slovo fejeton.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests