option

1. lekce

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1. lekce

Description:
Opakování 1. lekce - písmena azbuky, slovíčka, rozhovory.

Author:
AVATAR

Creation Date:
28/10/2020

Category:
Languages

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj písmena azbuky s českými písmeny. А, а М, м О, о Б,б З,з Э,э Н, н.
Spojte písmena azbuky s českými písmeny. К, к Т, т Е, е В,в Я,я У, у.
Přelož: Jak se jmenuješ ? Как тебя зовут? Как зовут те? Как зобут тевя?.
Doplň větu: Это _____ Ян, а Якуб. ние не йе.
Doplň větu: _____ Таня? йето ето это.
Přelož: кот.
Přelož: мама.
Přelož: моя.
Přelož: нет.
Přelož: кто.
Spojte věty dohromady, aby dávaly smysl. Как тебя Кто Это не Ян, Меня Вот.
Přečtěte si následující rozhovor a odpovězte na otázky. - Зузана, это Ян? - Нет, это не Ян, а Якуб. - А кто это? - Это моя мама. V rozhovoru se představili máma, Jan a Jakub. V rozhovoru se představili máma, Jakub a Zuzana. V rozhovoru se představili Jan, Jakub a Zuzana.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests