Languages

Test Date Questions Views
Opakování slovíček
Angličtina NK 2
2021-10-17 29 5
Časování sein, haben + pravidelná slovesa
Němčina NK
2021-10-17 30 2
Too much, too many
angličtina NK
2021-10-10 22 14
Present perfect or past simple
Angličtina pro pedagogy
2021-10-09 25 2
Verb patterns
English for teachers C
2021-10-09 58 4
Procvičování AJ (modální slovesa)
Moje AJ
2021-10-06 50 13
Present tenses
Angličtina NK
2021-10-04 18 6
Němčina
opakování
2021-09-14 14 5
Vzory jmen
Podstatná jména
2021-08-21 65 0
Maturitní opakování ČJ 1
Opakování k maturitě
2021-08-16 15 4
Inglês - 2ª prova
Segunda prova de inglês
2021-07-24 139 39
Inglês vocabulário AR
tecnico
2021-06-24 3 18
Linguistica Italiana
Bertolini Lucia/Mascherpa
2021-06-20 224 279
Němčina (slovní zásoba)
Slovíčka pro úroveň A1
2021-06-20 41 5
Němčina opakování (začátečníci)
slovní zásoba, gramatika
2021-06-20 31 6
Traduzione spagnola 5
Traduzione spagnola 5
2021-06-17 149 5
Předložky AJ (on, in, at)
Prepositions of time (+ place)
2021-06-10 13 8
A sick day
ESL vocabulary review
2021-06-06 6 7
Final Test
Final test to prove your knowledge. Good luck!
2021-05-11 25 266
Mock Test
mock test in order to prepare for the official test
2021-05-09 25 230
562 Tests - Page 1 of 29