Languages

Test Date Questions Views
Němčina slovíčka směs
mischmasch
2021-03-11 120 11
Vrstvy češtiny, slovní zásoba
Slang, argot apod.
2021-02-21 9 9
Přijímačky ČJ (9)
Zkušební test
2021-02-19 12 11
Linguistica e sociolinguistica
domande chiuse
2021-02-17 224 246
Větné členy
teorie + rozbor
2021-02-07 15 8
TMK 2021
TMK 2021
2021-01-27 13 15
Slovní druhy - opakování
Opakování slovních druhů
2021-01-24 11 22
Food - slovíčka
AJ slovíčka
2021-01-21 23 5
Vstupní zkouška ČJ (6. třída)
gramatika, pravopis
2021-01-17 12 4
Výslovnost (němčina)
výslovnost základních německých slovíček - zjednodušeno
2021-01-14 11 3
Profesní angličtina 1
Testy k procvičování ze studijní opory
2021-01-12 173 11
Němčina - základní slovíčka
výběr slovíček
2021-01-09 24 7
Opakování češtiny (7)
mluvnice, pravopis
2021-01-09 36 10
S4CPR
DEMO TEST
2021-01-08 2 32
Fakin stylistika
Snad to bude stejný
2021-01-04 22 25
Letteratura Francese 5
Università eCampus
2020-12-03 80 149
Korean Adjectives
From Duolingo. Follow Instagram: _rodrigoguedes_silva
2020-11-16 24 8
Korean Verbs
From Duolingo. Follow Instagram: _rodrigoguedes_silva
2020-11-16 14 4
Past simple vs. past continuous
Excercises
2020-11-05 10 132
1. lekce
Opakování 1. lekce - písmena azbuky, slovíčka, rozhovory.
2020-10-28 12 64
542 Tests - Page 1 of 28