option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON 1001cv-hg1050
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1001cv-hg1050

Description:
quepasa45

Author:
sikikristof
Other tests from this author

Creation Date: 18/02/2023

Category: Others

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
1001. Dialýza znamená: prečistenie krvi prostredníctvom prístroja umelá filtrácia krvi znížená funkcia obličiek prechod bielych krviniek do tkanív .
1002. Sfarbenie kože spôsobuje pigment: keratín melanín tubulín melatín .
1003. Význam kožného pigmentu je v tom, že: zachytáva ultrafialové žiarenie podieľa sa na termoregulácii chráni zamšu pred mechanickým poškodením kože sfarbuje kožu .
1004. V koži človeka sa nachádzajú receptory: tepla, chladu, tlaku, dotyku a bolesti tepla a hmatu polohy a rovnováhy, hmatu a bolesti termoreceptory, rádioreceptory a mechanoreceptory .
1005. Medzi prídatné orgány kože človeka patria: len vlasy, nechty a chlpy len vlasy a nechty vlasy, nechty, chlpy, kožné žľazy a mliečne žľazy len vlasy, nechty, chlpy a kožné žľazy .
1006. Základnou anatomickou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy je: neurit nefrón neurón nerv .
1007. Neurit zabezpečuje vedenie vzruchov: odstredivo dostredivo obidvomi smermi nevedie vzruchy .
1008. Dendrity sú: dlhé výbežky nerónu krátke rozvetvené výbežky neurónu krátke výbežky neuritu prepojenia dvoch neurónov .
1009. Myelínová pošva: obaľuje axón obaľuje aj dendrity obaľuje len telo neurónu obaľuje neurogliá .
1010. Synapsia zabezpečuje: prenos nervového vzruchu cez neurón prenos nervového vzruchu medzi neurónmi uchovanie informácie v CNS tvorbu nových neurónov .
1011. Reflex je: prenos informácie po nervovom vlákne funkčná jednotka nervovej sústavy odpoveď organizmu na podnet vrodená reakcia .
1012. Pre chrbticovú miechu platia tvrdenia: vnútri je sivá hmota, biela je na povrchu sivá hmota má tvar motýlích krídel biela hmota je tvorená zväzkami nervových vláken sivú hmotu tvoria telá neurónov.
1013. Mozgovomiechový mok vypĺňa: priestor medzi tvrdou mozgovou plenou a pavúčnicou mozgové komory a centrálny miechový kanál 2 komory v prednom mozgu miechový kanál a priestor medzi mozgovými plenami .
1014. Ku ktorej skupine nervov patrí blúdivý nerv?: hlavové nervy hrudné nervy miechové nervy autonómne nervy .
1015. Počet hlavových nervov človeka je: 7 párov 14 20 12 párov .
1016. Počet krčných miechových nervov človeka je: 7 párov 10 12 8 párov .
1017. Driekových miechových nervov je: 10 párov 7 párov 5 párov 8 párov .
1018. Vývojovo najmladšou časťou centrálneho nervového systému je medzimozog stredný mozog mozgová kôra predĺžená miecha.
1019. Ktorá časť mozgu je centrom riadenia činnosti vnútorných orgánov? predĺžená miecha podlôžko (hypotalamus) mozgová kôra mozoček .
1020. Nervové centrum pre udržiavanie rovnováhy tela sa nachádza: v mozgovej kôre v predĺženej mieche v medzimozgu v mozočku .
1021. Prenos nervových vzruchov zabezpečujú : len neuróny neuróny a neurogliá neuróny a myofibrily receptory .
1022. Centrum koordinácie pohybu človeka je uložené: v medzimozgu v talame v mozočku v predĺženej mieche.
1023. Mozoček sa podieľa na riadení: koordinácie pohybu motorických reflexov udržiavaní rovnováhy tela mimiky tváre .
1024. Mozgové komory sú: 2 4 6 3.
1025. Na miechový kanál nadväzuje mozgová komora: I. paralelne II. a III. III. IV.
1026. Mozgomiechovým mokom je vyplnený: miechový kanál mozgové komory priestor medzi plenami priestor pri hypofýze .
1027. Predĺžená miecha sa podieľa na riadení: koordinácie pohybu mimiky tváre životne dôležitých reflexov činnosti srdca a ciev .
1028. Most (pons) zabezpečuje: riadenie koorinácie pohybu a rovnováhy tela riadenie reflexov trávenia prepojenie miechy a mozočku s vyššími oddielmi mozgu riadenie nepodmienených reflexov.
1029. Mozog a miechu obaľujú: tvrdá plena pavúčnica cievovka cievnatka .
1030. Poznáme nasledovný počet miechových nervov: 30 párov 31 párov 32 párov 28 párov .
1031. Podmienené reflexy sa od nepodmienených líšia tým, že: nie sú vrodené môžu sa vytvárať celý život môžu zaniknúť sú chrakteristické len pre človeka.
1032. Hormóny sú látky, ktorých chemickým základom sú: tuky fosfolipidy bielkoviny cukry .
1033. Základným princípom hormonálnej regulácie je: aktivácia biochemických procesov inhibícia biochemických procesov princíp spätnej väzby udržiavanie stálej hladiny hormónu .
1034. Endokrinné žľazy vylučujú svoj sekrét do: krvi okolitých tkanív miazgy mozgovo-miechového moku .
1035. Inzulín sa tvorí: v Langerhansových bunkách pečene v Langerhansových bunkách pankreasu v Malpighiho bunkách nadobličiek v Purkyňových bunkách mozočka.
1036. Ktorá žľaza vylučuje hormón melatonín? predný lalok hypofýzy zadný lalok hypofýzy pankreas epifýza .
1037. V dreni nadobličiek sa tvorí: androgenné hormóny kortizón adrenalín a noradrenalín kortizón a hydrokortizón .
1038. Tyreotropný hormón vylučuje: štítna žľaza hypofýza epifýza nadoblička .
1039. Adrenalín pôsobí na: prekonávanie stresu zvýšenie krvného tlaku zvýšenie hladiny krvného cukru nervovú sústavu utlmujúco .
1040. Pohlavný dimorfizmus u žien spôsobujú hormóny: progesterón testosterón folikuly stimulujúci hormón estrogény.
1041. Na zvládnutí stresu sa podieľajú hormóny: nadobličiek štítnej žľazy hypofýzy epifýzy .
1042. Ktorý hormón zabezpečuje zníženie koncentrácie glukózy v krvi? glukagón inzulín adrenalín amygdalín .
1043. Ktorý hormón zabezpečuje štiepenie glykogénu v pečeni a tvorbu glukózy z aminokyselín? glukóza inzulín adrenalín glukagón .
1044. Hladinu cukru v krvi reguluje: glukóza inzulín adrenalín kortizón.
1045. Najväčší vplyv na spätnú rezorbciu vody v obličkových kanáloch má hormón: vazopresín adiuretín oxytocín glukagón .
1046. Pre somatotropný hormón platí: je to rastový hormón tvorí sa v prednom laloku hypofýzy (v adenohypofýze) je druhovo špecifický jeho nedostatok v puberte spôsobuje akromegáliu .
1047. Pri zvýšenej tvorbe rastového (somatotropného) hormónu môžu nastať poruchy: nanizmus kretenizmus gigantizmus akromegália.
1048. Gonádotropné hormóny sú: hormóny epifýzy hormóny pohlavných žliaz hormóny, ktoré stimulujú činnosť pohlavných žliaz sú hormóny adenohypofýzy .
1049. Epifýza je endokrinná žľaza, ktorá: sa nachádza v medzimozgu sa nachádza v mozočku produkuje hormóm melatonín produkuje somatotropné hormóny.
1050. Nedostatok hormónu štítnej žľazy v detstve sa prejaví: nanizmom kreténizmom strumou akromegáliou.
Report abuse