option
My Daypo

1007-1029

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1007-1029

Description:
kadeco

Author:
radka
(Other tests from this author)

Creation Date:
26/04/2022

Category:
Others

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Acetyl-CoA: A. vznika ako medziprodukt stiepenia sacharidov, lipidov a bielkovin B. je neaktivna forma kyseliny octovej C. neobsahuje makroergicku vazbu D. v citratovom cykle kondenzuje s kyselinou oxaloctovou za vzniku kyseliny citr6novej.
Medzi makroergicke zluceniny patri: GTP AMP acetyl-CoA FAD.
Acetyl-CoA vznika: A. ako medziprodukt stiepenia len lipidov B. ako medziprodukt stiepenia len sacharidov stiepenim acetoacetyl-CoA B-oxidaciou mastnych kyselin .
Pre travenie lipidov: A. je potrebna hydrolaza B. su d6lezite zlcove farbiva su d6lezite zlcove kyseliny je potrebna transferaza.
Cyklopentanoperhydrofenantren je zlucenina, od ktorej m6zeme odvodit': A. horm6ny pankreasu estradiol C. cholesterol D. kyselinu cholovu.
Koncovy produkt metabolizmu bielkovin v organizme cloveka je: mocovina B. kyselina mocova amoniak diamid kyseliny uhlicitej.
Konecnym produktom odburavania purinovych baz je: A. iminomocovina B. kyselina karbamova kyselina mocova mocovina.
. Ako vitaminy oznacujeme latky: A. organickeho p6vodu, ale nedaju sa zaradit' medzi bielkoviny, lipidy alebo sacharidy B. len anorganickeho p6vodu C. ktore v organizme plnia vacsinou funkciu koenzymov D. ktorych je v organizme viac ako 0,005 % z celkovej hmotnosti organizmu .
O vitaminoch plati: A. vitaminy, ktore su pre l'udsky organizmus nevyhnutne, nie su vzdy esencialne aj pre zivocichy a mikroorganizmy B. su zdrojom energie pre organizmus C. rozdel'ujeme ich podl'a p6vodu na rastlinne a zivocisne D. rozdel'ujeme ich podl'a rozpustnosti na rozpustne vo vode a v tukoch .
Nadbytok vitaminov v organizme: nema nepriaznive ucinky, lebo vitaminy sa v organizme nekumuluju m6ze mat' toxicke ucinky, ak ide o vitaminy rozpustne v tukoch C. sp6sobuje vedl'ajsie nepriaznive ucinky v pripade vitaminov rozpustnych vo vode D. nem6ze nepriaznivo p6sobit', lebo vitaminy su len koenzymy a nezasahuju vel'mi do biochemickych procesov v organizme.
Avitamin6za: A. je uplny nedostatok vitaminu B. m6ze sp6sobit' vazne ochorenie organizmu az jeho zanik C. stav, ke' zastupenie vitaminov v organizme klesne pod hodnotu 0,15 % hmotnosti organizmu D. je len prechodny nedostatok vitaminu .
Provitamin: A. je neaktivna forma vitaminu B. vitaminu A je cholekalciferol retinolu je B-karoten vitaminu PP je pepsin.
Medzi vitaminy rozpustne v tukoch nepatri: tiamin B. tokoferol C. vitamin D2 D. kyselina listova.
Vyberte spravne pomenovanie vitaminov: A. B3 - tiamin B2-riboflavin niacin - vitamin E . retinol - vitamin A.
Vitamin A: A. vznika v organizme symetrickym stiepenim molekuly B-karotenu B. pri jeho nedostatku vznika krivica C. jeho hypovitamin6za sp6sobuje zhorsene videnie za sera je v nadbytku toxicky.
Medzi antioxidanty patri: vitamin A, E, C a selen B. Zn, Mg a vitamin C C. Na, K, a vitamin C D. len vitamin C.
O vitamine D a E plati: A. maju steroidnu strukturu B. tokoferol p6sobi ako antioxidant C. vitamin D podporuje vstrebavanie vapnika a fosforu z potravy D. vitamin D podporuje uvol'novanie vapnika a fosforu z kosti a zubov .
Vitamin K: ovplyvnuje zrazanlivost ' krvi vplyva na tvorbu protrombinu C. jeho nedostatok sp6sobuje seroslepotu D. znizuje zrazanlivost' krvi .
O vitaminoch skupiny B plati: A. su synergicke B. okrem jednej charakteristickej skupiny maju rovnake chemicke zlozenie C. vsetky sa navzajom ovplyvnuju a nadbytok jedneho sp6sobi nedostatok ineho vitaminu danej skupiny D. takmer vsetky sa rozkladaju p6sobenim alkoholu, liekov na spanie, estrogenov, liekov obsahujucich siru a vplyvom fajcenia.
Vitamin B1: A. reguluje oxidaciu zivin a ziskavanie energie B. je sucast'ou FAD C. zabezpecuje energiu pre centralny nervovy system D. je termostabilny .
Vitamin B6: A. je derivat pyridinu B. je sucast' koenzymu aminotransferaz C. vyskytuje sa len v rastlinnej potrave D. sa v organizme meni na nikotinamid .
Anemiu m6ze sp6sobit' nedostatok A. vitaminu F B. niacinu C. kobalaminu D. kyseliny listovej.
Biuretovu reakciu nedava: tyroxin B. testoster6n C. inzulin adrenalin.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests