Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON1051cv-hg1100

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1051cv-hg1100

Description:
quepasa45

Author:
sikikristof
(Other tests from this author)

Creation Date:
18/02/2023

Category:
Others

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1051. K hormónom kôry nadobličky patria: glukokortikoidy adrenalín a noradrenalín mineralokortikoidy androgénne hormóny.
1052. K hormónom drene nadobličky patria: adrenalín a noradrenalín protistresové hormóny protiinfekčné hormóny glukokortikoidy .
1053. Termoreceptory zaraďujeme medzi: mechanoreceptory fotoreceptory chemoreceptory rádioreceptory .
1054. Proprioreceptory sú receptory, ktoré: sú roztrúsené v zamši prinášajú informácie o polohe tela nachádzajú sa v svaloch a šľachách zachytávajú informácie o zmene tlaku.
1055. Zvuk zachytávame pomocou: rádioreceptorov mechanoreceptorov proprioreceptorov exteroreceptorov .
1056. Ktoré možnosti uvádzajú správne príklady na mechanoreceptory: statický receptor Cortiho orgán proprioreceptory sluchové kostičky .
1057. Cortiho orgán sa nachádza: v obličkách vo vnútornom uchu vo vonkajšom uchu v blanitom labyrinte slimáka .
1058. Eustachova trubica zabezpečuje: vnímanie polohy tela vyrovnávanie tlaku medzi strednou ušnou dutinou a nosohltanom chvenie bubienka pri vnímaní zvuku ochranu hlasiviek.
1059. Ušný bubienok sa nachádza medzi: vonkajším zvukovodom a stredným uchom stredným uchom a slimákom Eustachovou trubicou a stredným uchom slimákom a Eustachovou trubicou.
1060. Sluchové kostičky prenášajú zvuk postupne smerom: bubienok – nákovka, kladivko – strmienok bubienok – kladivko – nákovka – strmienok kladivko – nákovka – strmienok – bubienok bubienok – strmienok – kladivko – nákovka .
1061. Vnútorné ucho tvorí: Eustachova trubica slimák a polkruhové kanáliky tri sluchové kostičky a slimák blanitý slimák .
1062. Ktorými receptormi na sietnici oka rozlišujeme farbu? tyčinkami čapíkmi chromatínom chlorofilom .
1063. Kde sú uložené receptory na vnímanie polohy tela? v medzimozgu vo vnútornom uchu v strednom uchu v predĺženej mieche .
1064. Videnie človeka je: jednorozmerné dvojrozmerné trojrozmerné štvorrozmerné .
1065. Teplo a chlad vnímame: jedným typom receptorov dvoma typmi receptorov troma typmi receptorov štyrmi typmi receptorov .
1066. Človek rozlišuje nasledovné základné pachy: hnilobný, korenistý, spáleninový, živočíšny, ovocný, kvetinový hnilobný, voňavý, sírový, mŕtvolný ovocný, príjemný, odporný, voňavý, kyslastý príjemný a nepríjemný .
1067. Pre sietnicu oka platí: je tvorená zmyslovými bunkami čapíkmi a tyčinkami čapíky sú na farebné videnia tyčinky vnímajú hlavne intenzitu svetla žltá škvrna na sietnici je tvorená výlučne čapíkmi.
1068. Zrakový analyzátor je schopný registrovať svetelné vlny v rozsahu : 700-800nm 500-800nm 400-700nm 500-1000nm .
1069. Zrakom získame z prostredia informácií: viac ako 90% 80% 70% 60% .
1070. Miestom najostrejšieho videnia v oku je: sietnica dúhovka žltá škvrna sklovec .
1071. Zrenica slúži na: zaostrovanie obrazu reguláciu množstva svetla prichádzajúceho do oka vyživovanie oka farebné videnie.
1072. Slepá škvrna označuje: poruchu videnia miesto na sietnici, kde sú iba čapíky miesto na sietnici, kde sú iba tyčinky miesto na sietnici, kde chýbajú fotoreceptory .
1073. Šošovka zabezpečuje: akomodáciu oka lámanie svetelných lúčov, aby sa zbiehali na sietnici prenos obrazu na sklovec farebné videnie .
1074. Daltonizmus znamená: farbosleposť neschopnosť rozlišovať červenú a zelenú farbu vnímanie len v šedých odtieňoch neschopnosť zaostrovať obraz.
1075. Signálom pre sluch sú zvukové vlny s frekvenciou: 16-20 000Hz 10-2 000Hz 5-10 000Hz 10-30 000Hz .
1076. Koľko receptorov bolesti sa nachádza v priemere na 1 cm² kože? 5-10 20-50 50-150 150-300.
1077. Kedy sa u žien začínajú tvoriť vajíčka? počas embryonálneho štádia vývinu v puberte po narodení po dosiahnutí schopnosti reprodukcie .
1078. Spermiogenéza u muža začína: pred narodením po narodení v puberte po zahájení pohlavného života.
1079. Spermie žijú približne: 12 hodín 24 hodín 2 dni 5 dní .
1080. Koľko spermií vzniká z jednej zárodočnej bunky počas spermiogenézy? 2 3 4 5.
1081. AIDS je vírusová choroba prenášaná: komármi nečistými rukami krvou a pohlavným stykom vzduchom .
1082. Vzdušnou cestou sa môže prenášať: AIDS hepatitída anémia tuberkulóza .
1083. Prostata je: endokrinný párový orgán exokrinný nepárový orgán väzivový nepárový orgán nie je žľaznatý orgán.
1084. Priemerná dĺžka gravidity ( tehotenstva) žien trvá: 260 dní 270 dní 280 dní 290 dní.
1085. V ktorých dňoch menštruačného cyklu je najväčšia pravdepodobnosť oplodnenia ženy? 12-16 17-21 22-26 27-31.
1086. Pohlavie jedinca je určené: v prvom mesiaci embryonálneho vývoja v treťom mesiaci embryonálneho vývoja pri narodení v momente oplodenenia .
1087. Vajíčkovod je vystlaný: riasinkovým epitelom dlaždicovým epitelom cylindrickým epitelom endotelom.
1088. V priebehu reprodukčného obdobie ženy dozrieva striedavo vo vaječníkoch približne: 300 vajíčok 400 vajíčok 500 vajíčok 600 vajíčok .
1090. Žlté teliesko vo vaječníku produkuje hlavne hormón: estrogény progesterón luteotropný hormón testosterón .
1091. Žlté teliesko sa tvorí: na obličke v semenníku na vaječníku v placente .
1092. Žlté teliesko produkuje progesterón : do 4 mesiaca tehotnosti do 6 mesiaca tehotnosti počas celej gravidity neprodukuje progesterón .
1093. K vnútorným pohlavným orgánom ženy patria: vaječníky a maternica vaječníky, vajíčkovody, maternica a pošva len vaječníky vaječníky, vajíčkovody a maternica .
1094. Ovariálny cyklus zahŕňa fázy: ovogenéznu, folikulovú a ovulačnú folikulovú , ovulačnú, luteínovú ovulačnú a menštruačnú progresívnu a regresívnu .
1095. Uterinný cyklus zahŕňa fázy: menštruačnú, proliferačnú, sekrečnú a ischemickú ovulačnú, proliferačnú a sekrečnú folikulovú, proliferačnú, sekrečnú a ovulačnú sekrečnú, menštruačnú, proliferačnú a ischemickú .
1096. K uhniezdeniu vajíčka v stene maternice (nidácii) dochádza u človeka: do 2 dní po oplodnení 2 – 4 dni po oplodnení 6 – 7 dní po oplodnení po viac ako 10 dňoch po oplodnení .
1097. Počas vnútromaternicového vývinu zabezpečuje výživu, dýchanie a exkréciu plodu: blastocysta placenta amnion pupočná šnúra .
1098. Placenta je s maternicou spojená prostredníctvom: choriových klkov pupočnej šnúry je jej súčasťou samostatným krvným obehom.
1099. Embryonálny vývin u človeka trvá: od 1. – 5. týždeň vývinu od 1. – 6. týždeň vývinu od 1. – 8. týždeň vývinu od 1. – 10. týždeň vývinu .
1100. Fetálny vývin plodu u človeka trvá: od 6. – 20. týždeň vývinu od 9. – 35. týždeň vývinu od 9. – 40. týždeň vývinu od 10. – 40. týždeň vývinu .
Report abuse Consent Terms of use