option
My Daypo

2.bb

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
2.bb

Description:
baplak kal ajkd

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/02/2018

Category:
Personal

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
31. Prokaryotický typ buňky mají: protista archea eubakterie sinice.
32. Vyberte skupinu, která obsahuje výhradně jednobuněčné (nikoliv nebuněčné nebo mnohobuněčné!) organismy: měňavky, nálevníci, stafylokoky, bakteriofágy viry, bakterie, nálevníci, měňavky, krvinkovky láčkovci, měňavky, bakterie, nálevníci, krvinkovky měňavky, krvinkovky, mřížovci, bičíkovci, kořenonožci.
33. Somatická hybridizace je: uměle vyvolané splynutí dvou izolovaných somatických buněk splynutí dvou celých (zpravidla mnohobuněčných) jedinců známé u některých primitivních bezobratlých splynutí dvou gamet za vzniku somatické buňky zvláštní forma pohlavního rozmnožování nižších živočichů a rostlin, při němž dochází ke splynutí dvou somatických buněk namísto gamet.
34. Plazmatická membrána: je jednoduchá vrstva molekul fosfolipidů je dvojitá vrstva molekul fosfolipidů obsahuje transportní proteiny zajišťuje endocytózu.
35. Mitochondrie: se skládají z jediné biomembrány, což je pozorovatelné elektronovým mikroskopem se skládají ze dvou biomembrán, což je pozorovatelné pouze elektronovým mikroskopem obsahují enzymy oxidativní fosforylace neobsahují DNA.
36. Plastidy eukaryotických buněk vznikly pravděpodobně: endosymbiózou fotoautotrofních prokaryot s ancestrální eukaryotickou buňkou přeměnou mitochondrií uvnitř ancestrální eukaryotické buňky složitou neogenezí z odštěpených částí eukaryotických chromozomů endogenní koacervací buněčné hmoty.
37. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o transportních proteinech plazmatické membrány: jsou funkčně nezávislé na energetické výbavě buňky jsou univerzální přenašeči všech molekul či iontů, které se vyskytují v okolí buňky transportují ionty sodíku a draslíku specificky přenášejí určité ionty nebo molekuly do buňky.
38. Lysozom je: buněčná organela v cytoplazmě obalená membránou typ chromozomu vyznačující se v mikroskopu hladkým povrchem poslední, degradační stadium savčího chromozomu místo výskytu hydrolytických enzymů v buňce.
39. Endoplazmatické retikulum: je stějně jako lysozomy membránová organela není tvořeno membránami, ale mikrotubuly a mikrofilamenty je pozorovatelné elektronovým mikroskopem je vždy spojeno s ribozomy.
40. Jednou z hlavních složek extracelulární matrix u savců je: glykogen kolagen kolchicin fibrin.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests