option
My Daypo

4. Ch

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
4. Ch

Description:
4.1 Reakce

Author:
AVATAR

Creation Date:
31/01/2017

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
AVATAR
Vláďa ( uploaded 4 years )
Chyba v otázce 625. Eliminace je typ reakce, při které dochází: Správně je: *k odštěpení atomů/skupin z molekuly *Ke vzniku dvojných nebo trojných vazeb v molekule
Answer
Content:
621. Jak se nazývá reakce, při níž u alkenů a alkynů, jehož hlavním rysem je přeměna dvojných nebo trojných vazeb ve vazby jednoduché ? eliminace adice substituce přesmyk.
622. Jak se nazývá změna jedné sloučeniny v jinou pouhým přeskupením atomů uvnitř molekul, aniž se přitom změní její sumární vzorec? přesmyk substituce adice eliminace.
623. O jaký typ reakce se jedná při reakci chloru s CH4 a s C2H4 ? v obou případech jde o adici jde o eliminaci jde o substituci a adici v obou případech jde o substituci.
624. Substituce je typ reakce, při které: atom vodíku je nahrazen jiným atomem nebo skupinou atomů dochází k přeměně dvojných vazeb na jednoduché se molekula rozštěpí na dvě nebo více částic dojde k třeskupení atomů uvnitř sloučeniny, ani se změní souhrnný vzorec.
625. Eliminace je typ reakce, při které dochází: k odštěpení atomů/skupin z molekuly k nahrazení atomu molekuly jiným atomem ke snížení počtu násobných vazeb v molekule ke vzniku dvojných nebo trojných vazeb v molekule.
627. Které z následujících sloučenin snadno polymerují? aryly areny alkadieny aminy.
628. Hoření je reakce, která má charakter: radikálový endotermický katalytický hydrogenační.
629. Akceptory elektronů jsou: homolytická činidla nukleofilní činidla elektrofilní činidla všechny anionty.
630. Aminoskupina obsahuje nevazebný elektronový pár, který uděluje aminům vlastnosti: zásadité nukleofilní kyselé elektrofilní.
631. Které z následujících látek jsou donory elektronů: H+ a H3O+ AlCl3 a FeCl3 NaCl a CaCl2 H2O a NH3.
632. Mezi nukleofilní činidla patří: H3O+ Br+ OH- NH3.
633. Mezi elektrofilní činidla patří: H3O+ OH- H2O NO2+.
634. Nukleofilní činidla mohou mít charakter: radikálů kationtů molekul aniontů.
635. Amoniak můžeme zařadit mezi činidla: nukleofilní elektrofilní heterolytická homolytická.
636. Částice Cl- patří mezi činidla: radikálová nukleofilní elektrofilní heterolytická.
637. Částici NO2+ můžeme zařadit mezi činidla: homolytická elektrofilní nukleofilní heterolytická.
638. Částice CH3. patří mezi činidla: heterolytická elektrofilní homolytická nukleofilní.
639. H3O+ patří mezi činidla: elektrofilní heterolytická nukleofilní homolytická.
640. Homolytická činidla mají charakter: aniontů kationtů radikálů kyselin.
641. Které z uvedených částic patří mezi homolytická činidla? atomární chlor, H. OH-, I- NO2+, H3O Br+, H+.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests