option

H3

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
H3

Description:
Descripction 3

Author:
AG
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
La Guerra dels Segadors és diferents fenòmens alhora: Revolta social pagesa que va tenir lloc el 1640 a Catalunya, que venia del malestar social que hi havia Una separació de Catalunya de la monarquia hispànica fins al 1652 Una guerra que va durar fins el 1659 Una guerra que va durar fins el 1660 Una separació de Catalunya de la monarquia hispànica fins al 1650 Revolta social pagesa que va tenir lloc el 1645 a Catalunya, que venia del malestar social que hi havia.
Com podem explicar la Guerra dels Segadors? Context internacional. La guerra dels Trenta Anys Dificultats econòmiques i polítiques de la monarquia hispànica Crisis camperoles Revolta pagesa Paper de les institucions catalanes i la guerra Cap de les anteriors, ja que únicament es pot explicar per rebuig a la monarquia hispànica.
Conflicte entre les grans monarquies europees per l'hegemonia dins del continent. De fons i com a excusa hi ha un conflicte religiós entre catòlics i protestants. Guerra de la Triple Aliança Guerra de la Quàdruple Aliança Guerra dels Segadors Guerra dels Trenta Anys.
Període de duració de la Guerra dels Trenta Anys: 1618 - 1648 1628 - 1658 1608 - 1638 1638 - 1668.
Quin conflicte internacional trobem durant la Guerra dels Segadors? Guerra de la Triple Aliança Guerra de la Quàdruple Aliança Guerra dels Trenta Anys Guerra dels Quaranta Anys.
Guerra dels Segadors. Crisi de la hisenda reial per les despeses militars i de l'Imperi. Vertader Fals.
Guerra dels Segadors. Mesures de descentralització de la monarquia per controlar millor la resta de regnes. Vertader Fals.
En temps de quin rei estem durant la Guerra dels Segadors? Ferran III i Ferran IV Felip III i Felip IV Ferran II i Ferran III Felip II i Felip III.
Guerra dels Segadors. Felip IV (1621 - 1665) va guiar-se segons la política del comte duc d'Olivares. Vertader Fals.
Guerra dels Segadors. Felip III (1621 - 1665) va guiar-se segons la política del comte duc d'Olivares. Vertader Fals.
Guerra dels Segadors. Felip IV volia una expansió agressiva imperial i necessitava l'aportació econòmica de tots els territoris catalans. Vertader Fals.
Guerra dels Segadors. El comte duc d'Olivaris va proposar al rei una estratègia secreta de com reduir tots els regnes de la monarquia a les lleis de Castella. Vertader Fals.
De quin any és el famós memorial del comte duc d'Olivares a Felip IV? 1640 1645 1625 Cap de les anteriors és correcta, ja que el memorial anava dirigir a Felip III.
Olivares tenia en ment el memorial secret, però la seva política va forçar ... Els milicians El sometent La Unió de Rabassaires La Unión de Armas.
La Unión de Armas era ... crear un exèrcit permanent de 140.000 soldats i cada regne s'havia de fer càrrec de les despeses d'una quantitat de soldats proporcional seu nombre d'habitants. crear un exèrcit permanent de 240.000 soldats i cada regne s'havia de fer càrrec de les despeses d'una quantitat de soldats proporcional seu nombre d'habitants. crear un exèrcit permanent de 140.000 soldats i cada regne s'havia de fer càrrec de les despeses d'una quantitat de soldats fixe. crear un exèrcit permanent de 240.000 soldats i cada regne s'havia de fer càrrec de les despeses d'una quantitat de soldats fixe.
Quants soldats havia d'aportar Catalunya a la Unión de Armas? 16.000 20.000 26.000 30.000.
Per quins motius tenien malestar els pagesos catalans durant el s. XVII? Contribució en diners i homes; allotjaments i males collites. Contribució en diners; allotjaments i males collites. Contribució en homes; allotjaments i males collites. Cap de les anteriors és correcta.
El 1635 la monarquia hispànica entra en guerra amb França. El comte duc veu l'ocasió per forçar Catalunya a participar en la guerra i la comença en la frontera catalanofrancesa. Mentrestant, els soldats es quedaven a Catalunya i s'alimentaven aquí. Vertader Fals.
L'abril de 1640 es produeixen els fets que desencadenen la revolta: els habitants de Santa Coloma de Farners es van negar a allotjar soldats. El virrei va enviar-hi un representant seu per fer complir la llei i va ser mort en un aldarull. La revolta es va començar a estendre i la resposta dels soldats va ser el saqueig. Vertader Fals.
Quan s'arriba al punt culminant de la revolta pagesa? Barcelona, 7 de juny de 1640, quan un nombre de segadors important s'aplegaran per tal de ser contractats i la tensió esclata per un incident violent on mor un segador. Immediatament ells van adreçar-se cap a la Reial Audiència i el propi virrei és assassinat quan està a punt de fugir. Barcelona, 7 de juny de 1714, quan un nombre de segadors important s'aplegaran per tal de ser contractats i la tensió esclata per un incident violent on mor un segador. Immediatament ells van adreçar-se cap a la Reial Audiència i el propi virrei és assassinat quan està a punt de fugir. Tarragona, 7 de juny de 1640, quan un nombre de segadors important s'aplegaran per tal de ser contractats i la tensió esclata per un incident violent on mor un segador. Immediatament ells van adreçar-se cap a la Reial Audiència i el propi virrei és assassinat quan està a punt de fugir. Tarragona, 7 de juny de 1714, quan un nombre de segadors important s'aplegaran per tal de ser contractats i la tensió esclata per un incident violent on mor un segador. Immediatament ells van adreçar-se cap a la Reial Audiència i el propi virrei és assassinat quan està a punt de fugir.
Indica la correcta respecte als segadors: Anaven contra les autoritats Anaven contra els rics Es queixaven de la misèria que patien Totes són correctes.
La revolta pagesa de 1640 ... Es una revolta social Es una revolta contra la monarquia Té un caràcter patriòtic Té un caràcter anticastellà.
Les institucions catalanes, a la revolta pagesa, van optar per... capitalitzar la revolta en profit propi castigar la revolta pagesa mantenir-se al marge Cap de les anteriors és correcta.
Qui era el president de la Generalitat, i canonge de la Seu, durant la revolta pagesa? Lluis Companys Enric Prat de la Riba Pau Claris Puig i Cadafalch.
El fet de capitalitzar la revolta en profit propi ... comporta la separació de Catalunya de la monarquia hispànica comporta la necessitat d'organitzar un exèrcit català per lluitar contra l'exèrcit hispànic comporta la necessitat de buscar l'ajut de França i proclamar a Lluís XIII com a comte de Barcelona comporta la unió de Catalunya a la monarquia hispànica comporta la necessitat de buscar l'ajut de França i proclamar a Lluís XIV com a comte de Barcelona.
Quan va acabar la separació de Catalunya de la monarquia hispànica, després de la conquesta de Barcelona i el retorn de la Generalitat a l'obediència cap a Felip IV? 1652 1650 1642 1640.
Fins quan va continuar la guerra de la monarquia hispànica contra França? 1659, amb la signatura del Tractat dels Pirineus 1649, amb la signatura del Tractat dels Pirineus 1659, amb la signatura del Tractat d'Utrech 1649, amb la signatura del Tractat dels d'Utrech.
El Tractat dels Pirineus va significar la pèrdua dels territoris catalans del nord de Catalunya: el Conglent, el Rosselló, el Vallespir i la part nord de la Cerdanya. La frontera hispano - francesa va quedar establerta als Pirineus. Vertader Fals.
L'11 de setembre de 1714 queia la ciutat de Barcelona en mans de les tropes borbòniques de Felip V i s'acabava un conflicte internacional, diplomàtic, una guerra hispànica i una guerra civil catalana que havia començat el 1705, una problemàtica que havia començat el 1700. Vertader Fals.
Qui va morir l'any 1700 sense descendència, exposant en el seu testament que el seu successor ha de ser Felip d'Anjou, que és coronat a Madrid com a rei de la corona hispànica amb el nom de Felip V? Carles I Carles II Carles III Carles IV.
Els anglesos no estan d'acord amb el coronament de Felip V, que proposen un altre candidat amb el suport d'Àustria, les Províncies Unides i Portugal. Qui era? Arxiduc Carles d'Àustria Arxiduc Carles de Portugal Arxiduc Carles d'Anglaterra Cap de les anteriors és correcta.
De qui tenia recolzament Felip V? Francesos (era nét de Lluis XIV) Gran Aliança de l'Haia (1701 - Anglaterra, Holanda, Imperi Austríac i Portugal).
Quan va començar la Guerra de Successió? 1700 1701 1702 1703.
On va ser proclamat l'arxiduc Carles d'Àustria rei de la monarquia hispànica, el 1703? Madrid Toledo Viena Londres.
Catalunya rebia d'Anglaterra ajut militar i el compromís de defensar l'ordenament constitucional català si Catalunya donava suport a l'arxiduc Carles, aixecant-se des de la Pla de Vic: Pacte de Gènova, 1705 Pacte de Gènova, 1715 Tractat de Versalles, 1705 Tractat de Versalles, 1715.
Per què Catalunya va donar recolzament a l'arxiduc Carles? Desconfiança envers Felip V per ser francès i de cultura política absolutista Actitud i actuació del virrei Velasco, enviat a Catalunya amb una actitud prepotent vers les lleis catalanes Admiració pel model holandès i anglès (no hi havia absolutisme, si no Parlament) Sentiment anti - castellà i anti - francès (per la guerra dels Segadors i incidents posteriors) Sentiment de desconfiança vers la monarquia hispànica.
Carles III (l'arxiduc Carles) desembarca a Barcelona el 7 de novembre de 1705. Vertader Fals.
Entre qui es dona la guerra civil catalana? Partidaris de l'arxiduc (vigatans) i els favorables a Felip V (botiflers). Partidaris de l'arxiduc (botiflers) i els favorables a Felip V (vigatans).
Què havia caigut el 1707, després de la batalla d'Almansa? Aragó i València Barcelona i València Saragossa i València Saragossa i Aragó.
El 1708 cauen Lleida i Tortosa i el 1711 Girona. Vertader Fals.
El 1711 mor el germà de l'arxiduc (emperador d'Àustria) i els anglesos intenten negociar una pau. Vertader Fals.
Quin tractat es signa el 1713, marxant-se els aliats de l'arxiduc Carles de Catalunya, traient el seu suport? Tractat de Versalles Tractat d'Utrecht Tractat de París Tractat de Roma.
Fins quan va durar la resistència de Catalunya? 11 de setembre de 1714 11 de setembre de 1640 11 de setembre de 1719 Cap de les anteriors és correcta.
Qui era el conseller en cap de la ciutat de Barcelona, quan aquesta va caure davant l'entrada de l'exèrcit francès i borbònic l'any 1714? Rafael de Casanova Felip III Pau Claris Cap de les anteriors és correcte.
Repressió posterior a 1714: Política Militar Territorial Econòmica Cultural Social Civil Personal.
Al suprimir les institucions de govern, després de 1714, quines noves estructura de poder es creen? Decret de Nova Planta, Capità General, Reial Audiència Corts Generals, Capità General, Reial Audiència Capità General, Reial Audiència i president Cap de les anteriors és correcta.
Quina era la organització territorial de Catalunya després de 1714? Comtats Províncies Municipis Corregiments.
La reforma tributària de Felip V va introduir el pagament al ... estat militar exèrcit cadastre Cap de les anteriors és correcta.
Després de que ... ajudés a Felip V, aquest va construir allà una universitat. Cervera Mollerussa La Vall d'Aran Cap de les anteriors, ningú va ajudar a Felip V.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests