option
My Daypo

5.1 Biochemie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
5.1 Biochemie

Description:
Heterocyklické sloučeniny a jejich deriváty

Author:
AVATAR

Creation Date:
25/02/2015

Category:
Others

Number of questions: 43
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Pětičlenná heterocyklická sloučenina s jedním heteroatomem kyslíku je: pyrrol thiofen furan pyran.
Mezi kyslíkaté heterocyklické sloučeniny řadíme: imidazol thiofen furan pyridin.
Mezi kyslíkaté heterocyklické sloučeniny řadíme: purin pyrrol pyran pyrazol.
Kolik atomů dusíku obsahuje molekula thiofenu? jeden dva žádný tři.
Thiazol řadíme mezi: pětičlenné heterocyklické sloučeniny kondenzované heterocyklické sloučeniny heterocyklické sloučeniny se dvěma různými heteroatomy šestičlenné heterocyklické sloučeniny.
Mezi dusíkaté heterocyklické sloučeniny řadíme: oxiran pyridin purin thiofen.
Mezi dusíkaté heterocyklické sloučeniny řadíme: pyran furan pyrrol imidazol.
Kolik atomů dusíku obsahuje molekula pyrrolu? jeden dva tři žádný.
Pyrrolidin vzniká z pyrrolu: deaminací hydrogenací acetylací dehydrogenací.
Pyrrol a imidazol se navzájem liší: počtem atomů uhlíku druhem heteroatomů počtem heteroatomů velikostí heterocyklu.
Mezi deriváty pyrrolu řadíme: kyselinu barbiturovou hemoglobin cytosin chlorofyl.
Součástí molekuly chlorofylu je: purin pyridin pyrimidin pyrrol.
Součástí molekuly myoglobinu je: pyridin pyrrol pyrimidin purin.
Molekula porfyrinu se skládá z: diterpenů sterolů pyrrolů furanů.
Porfyrin je strukturním základem: bílkovin hemoglobinu vitaminu K terpenů.
Imidazol řadíme mezi: šestičlenné heterocyklické sloučeniny heterocyklické sloučeniny se dvěma stejnými heteroatomy pětičlenné heterocyklické sloučeniny kondenzované heterocyklické sloučeniny.
Kolik atomů dusíku obsahuje molekula pyranu? jeden žádný dva tři.
Pyridin je: šestičlenná heterocyklická sloučenina se dvěma heteroatomy dusíku pětičlenná heterocyklická sloučenina s jedním heteroatomem dusíku pětičlenná heterocyklická sloučenina se dvěma heteroatomy dusíku šestičlenná heterocyklická sloučenina s jedním heteroatomen dusíku.
Pyridin reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku: 4-pyranu pyrimidinu pyridiniové soli chlorpyranu.
Pyridiniové soli vznikají reakcí: pyridinu s anorganickými kyselinami pyrrolu s fenoly pyrimidinu s anorganickými kyselinami pyridinu s alkoholy.
Pyridin a pyrimidin se navzájem liší: velikostí heterocyklu počtem atomů uhlíku druhem heteroatomů počtem heteroatomů.
Kyselina nikotinová je derivátem: pyrimidinu pyridinu purinu furanu.
Mezi významné deriváry pyridinu řadíme: niacin (vitamin PP) kyselinu nikotinovou adenin purin.
Piperidin vzniká z pyridinu: acetylací halogenací hydrogenací deaminací.
Pyridoxin je derivátem: pyridinu pyrrolu purinu pyrimidinu.
Kolik atomů dusíku obsahuje molekula pyrimidinu? čtyři dva jeden žádný.
Pyrimidin je: pětičlenná heterocyklická sloučenina s jedním heteroatomem dusíku kondenzovaná heterocyklická sloučenina se čtyřmi heteroatomy dusíku šestičlenná heterocyklická sloučenina se dvěma heteroatomy dusíku šestičlenná heterocyklická sloučenina s jedním heteroatomem dusíku.
Mezi deriváty pyrimidinu řadíme: chinolin uracil cytosin guanin.
Mezi deriváty pyrimidinu nepatří: cytosin thymin uracil adenin.
Purin řadíme mezi heterocyklické sloučeniny: kondenzované čtyřčlenné pětičlenné šestičlenné.
Kolik atomů dusíku obsahuje molekula purinu? čtyři tři jeden žádný.
Kyselina močová je derivátem: močoviny steranu pyrimidinu purinu.
Derivátem purinu je: kyselina močová cytosin močovina uracil.
Elektrofilní substituční reakce u furanu nejsnáze probíhají v polohách: 1 a 3 1 2 a 5 3 a 4.
Pyranosy jsou: heterocyklické sloučeniny obsahující dusík čtyřčlenné cyklické struktury monosacharidů pětičlenné cyklické struktury monosacharidů šestičlenné cyklické struktury monosacharidů.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: furan tetrahydrofuran pyran pyrrol.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: pyrimidin pyrrol purin pyridin.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: furan pyran thiofen thiazol.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: pyrimidin pyrrol purin pyridin.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: pyrimidin pyridin piperidin pyrrolidin.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: nikotin kyselina nikotinová pyrimidin kyselina aminobenzoová.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: purin pyrimidin adenin kyselina močová.
Sloučenina s tímto strukturním vzorcem se nazývá: purin pyridin pyrimidin uracil.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests