option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Македонски јазик
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Македонски јазик

Description:
Граматика

Author:
Љиљана Петковска
Other tests from this author


Creation Date:
06/04/2013

Category: Competitive Exam

Number of questions: 12
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Кој од наведените зборови е именка? расте маче зборува.
Кој од наведените зборови не е именка? седи книга велосипед.
Како се делат именките? едноставни и сложени смешни и тажни сопствени и општи.
Кој збор претставува сопствена именка во реченицата: " Цел ден Марија се играше " Цел Марија ден играше се.
Кој збор е општа именка во реченицата: "Филип чита книга" чита книга Филип.
Што означуваат глаголи? имиња на предмети работа, дејство и нешто што се случува во природата имиња на животни.
Колку глаголи има во реченицата: "Ана стана се изми, се облече и тргна кон училиштето" 2 6 10 4.
Кој збор не е глагол? црта седи телефон молчи.
Кој од зборовите е глагол? молив грми компјутер.
Која од именките е во женски род? заб пенкало табла.
Која именка е во множина? цвет цвеќиња цветче.
Најди ја именката во среден род! кокошка петел пиле.
Report abuse