option
My Daypo

Природни науки -Звук

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Природни науки -Звук

Description:
Тест 4 -Звук

Author:
Светлана Додевска
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/06/2016

Category:
Others

Number of questions: 27
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Делфините слушаат со помош на мали уши вилици нос.
Кој е најгласниот инсект во светот? Африканскиот штурец Африканскиот бумбар Африканскиот комарец.
Звукот кој се создава кога ќе падне пердув е 1 dB над 0 dB под 0 dB.
Кога нешто вибрира ние слушаме звук глас бука.
Звукот се создава само ако нешто вибрира (Кога осцилираат предметите, материјалите и воздухот) зборува тропа.
Ние го слушаме звукот на гитарата затоа што жиците се скинати се затегнати вибрираат и прават да вибрира воздухот кој влегува во нашите уши.
Како патува звукот до нашите уши? Кога нешто вибрира предизвикува да вибрира воздухот или околните материјали.Вибрацијата се движи низ воздухот или низ материјалот се додека не стигне до нашите уши Кога нешто не вибрира предизвикува да не вибрира воздухот или околните материјали. Воздухот се движи низ материјалот се додека не стигне до нашите уши.
Кој употребува звучна виљушка? златарите и оптичарите музичарите и пејачите библиотекарите и уметниците.
Јачината на звукот ја мериме во мерна единица: дециметри dm децибел dB децилитри dI.
Звуците над 160 dB малку го оштетуваат слухот не го оштетуваат слухот трајно го оштетуваат слухот.
Луѓето не можат да слушнат звуци : под 0 децибели над 0 децибели 1 децибел.
Колку пати побрзо патуваат звуците под вода, отколку во воздухот? шест пати три пати пет пати.
Со зголемување на површината на предметот звукот може да: се менува да не се менува остане ист.
Звуците ги слушаме со нос вилица уво.
Колку повеќе енергија има вибрацијата, толку звукот е: погласен појасен потивок.
Звуците од 130 децибели создаваат болки во ушите болки во нозете болки во главата.
Луѓето кои работат на аеродром ги заштитуваат своите уши од силните звуци? памукчиња за уши штитници за уши -слушалки од материјал кој слабо пропушта звуци( пластика) апаратче за уши.
Mногу гласните звуци можат да доведат до оштетување на: видот слухот мирисот.
Каде звукот воопшто не се слуша? вакум простор (безвоздушен простор) затворен простор отворен простор.
Лоши изолатори на звукот се стиропорот пердињата,тепихот,килимот водата,воздухот и земјата.
Јачината на звукот се мери со направа која се вика Фонометар термометар милиметар.
Што се истражува со фонометар јачината на звукот висината на звукот должината на звукот.
Висинаната на звукот означува колку еден звук е тенок или дебел висок или нисок долг или краток.
Осцилоскопот ги покажува и висината и јачината на звукот во вид на кружница крива линија бранови.
Кога викаме внесуваме помалку енергија во вибрација внесуваме повеќе енергија во вибрација .
Кога шепотиме внесуваме помалку енергија во вибрацијата внесуваме повеќе енергија во вибрацијата.
Кога му шепотиш на увото на твоето другарче,дали ги ставаш дланките околу устата?Зошто го правиме тоа? тоа го прави звукот погласен тоа го прави звукот потивок.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests