option

§63 - Prokázání totožnosti

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
§63 - Prokázání totožnosti

Description:
Odstavec 2

Author:
BV
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/09/2020

Category:
Personal

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Osoba podezřelá ze spáchání trestného činu (písmeno).
Osoba podezřelá ze spáchání přestupku (písmeno).
Osoba zdržující se na ubytovně (písmeno).
Osoba zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na úžemí ČR (písmeno).
Osoba bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru (písmeno).
Osoba bezdůvodně se zdržující na místě, z něhož lze účinně ohrozit policíí chráněný prostor (písmeno).
Osoba bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit (písmeno).
Osoba od níž je požadováno vysvětlení (písmeno).
Osoba vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející (písmeno).
Osoba která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím (písmeno).
Osoba zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události (písmeno).
Osoba která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu (písmeno).
Totožnost osoby na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala (písmeno).
Totožnost osoby při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnost (písmeno).
Osoba vstupující do prostoru, do kterého byl policistou zakázán vstup (písmeno).
Osoba která si na Václaváku prohlíží nově koupenou útočnou pušku (písmeno).
Osoba která šmejdí okolo místa, kde byla spáchána trojnásobná vražda (písmeno).
Osoba která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku (písmeno).
Osoba chycená revizorem, přičemž po nás revizor chce prokázání její totožnosti pro sepsání pokuty (písmeno).
Osoba která se podobá babičce, která byla nahlášena jako pohřešovaná (písmeno).
Osoba která zavolala 158 s tím, že viděla napadení, a nyní čeká na hlídku (písmeno).
Osoba vycházející z prostoru, do kterého byl policistou zakázán vstup (písmeno).
Osoba zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky (písmeno).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests