option

H4

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
H4

Description:
Descripction 4

Author:
AG
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Quina és la definició de Mosso d'Esquadra? Noi gran d'una colla de gent armada sota les ordres d'un cap. Noi petit d'una colla de gent armada sota les ordres d'un cap. Noi gran d'una colla de gent sense armar sota les ordres d'un cap. Cap de les anteriors és correcta.
Segons la Història de las Escuadras de Catalunña d'Ortega i Espinós, les esquadres haurien estat fundades ... l'any 1690 per Pere Anton Veciana, batlle de Valls. l'any 1790 per Pere Anton Veciana, batlle de Valls. l'any 1690 per Pere Anton Veciana, batlle de Cardona. Cap de les anteriors és correcte.
Durant quin conflicte contextualitzem la fundació o institucionalització dels Mossos d'Esquadra? Guerra de la Quàdruple Aliança (1717 - 1720) Guerra dels Trenta anys (1717 - 1720) Guerra de Successió (1717 - 1720) Cap de les anteriors és correcta.
Quin període considerem com el de la fundació o institucionalització dels Mossos d'Esquadra? 1719 - 1721 1719 - 1720 1719 1720.
Indiqui la correcta respecte a la Guerra de Successió Espanyola: 1701 - 1715 1705 - 1715 1701 - 1711 1700 - 1710.
Guerra internacional entre la monarquia hispànica contra el sacre Imperi Romano - Germànic, França, Anglaterra i Províncies Unides dels Països Baixos. El detonant va ser la invasió de Sicília i Sardenya per part de la monarquia hispànica que violava el Tractat d'Utrech. Guerra de la Quàdruple Aliança Tractat d'Utrech Guerra dels Trenta Anys Guerra de Successió.
Quin va ser el detonant de la Guerra de la Quàdruple Aliança? Invasió de Sicília i Sardenya per part de la monarquia hispànica, que violava el Tractat d'Utrech. Invasió de Sicília i Sardenya per part de la monarquia hispànica, que violava el Tractat de Versalles. Invasió de Menorca i Mallorca per part de la monarquia hispànica, que violava el Tractat d'Utrech. Invasió de Menorca i Mallorca per part de la monarquia hispànica, que violava el Tractat de Versalles.
El capità general de Catalunya ... davant la situació militar per fer front a una invasió francesa i la inseguretat, va immobilitzar seguidors borbònics amb una nova força policial i militar que permetés fer front tant a l'enemic extern, francesos, com a l'intern, les guerrilles austriacistes. Marquès de Castel - Rodrigo Marquès de Ciutat - Rodrigo Duc de Castel - Rodrigo Duc de Ciutat - Rodrigo.
On es van implantar el model primigeni de les Esquadres de Paisans Armats, que es van constituir en un total de 8 companyies de 40 membres cadascuna? Vic Cardona Barcelona Osona.
Quan van néixer les Escuadras de Paisanos Armados? 21 d'abril de 1719 22 d'abril de 1719 21 d'abril de 1714 22 d'abril de 1714.
El Primer reglament del cos de Mossos d'Esquadra va ser una Reial ordre que recollia 16 normes que estructuraran orgànicament i funcionalment aquesta institució: Reglament del 8 de juny de 1719 Reglament del 8 de juny de 1714 Reglament del 21 d'abril de 1719 Reglament del 21 d'abril de 1714.
Cos policial de naturalesa civil amb doble dependència: civil (Reial audiència) i militar (capità general de Catalunya). Escuadras de Paisanos Armados Mossos d'Esquadra Policia Local Guàrdia Municipal de Barcelona.
Característiques del cos d'Escuadras de Paisanos Armados: Reglament Professionalització dels seus efectius Retribució econòmica Dependència jeràrquica de les esquadres i els seus caps Coordinació i col·laboració i dependència judicial.
Funcions de les Escuadras de Paisanos Armados: Protecció de la rereguarda de l'exèrcit. Lluita contra la insurgència austriacista / exèrcit francès Lluita contra la delinqüència comuna Control de les vies de comunicació, presència a les viles i rodalies, vigilància de pobles, trasllat de detinguts... Persecució i detenció de desertors de l'exèrcit espanyol.
Finalitzada la Guerra de la Quàdruple Aliança, quantes reformes tindran les Esquadres de Paisans Armats? 1 (1720) 2 (1720, 1729) 3 (1720, 1725 i 1729) 4 (1720, 1721, 1725 i 1729).
L'any 1729, qui era la màxima autoritat de les Esquadres de Paisans Armats? Capità general de Catalunya Pere Anton Veciana Cap de les anteriors és correcta, ja que al 1729 estaven dissolts Capità general de Catalunya i Pere Anton Veciana com a únic comandant de les Esquadres del Principat de Catalunya.
Relaciona: Àmbit d'actuació local (excepció Solsona), servei voluntari i sense guàrdies periòdiques Esquadres supramunicipals 10 esquadres operatives (6 a les ordres de Veciana i 4 a les de Francesc Estruch) Nomenament de Pere Anton Veciana i Rabassa com a Cap de les Esquadres del Principat de Catalunya (15/09).
Quan va ser nomenat cap de les Esquadres del Principat de Catalunya, per ordre del marquès de Risbourg, Pere Anton Veciana? 15 de setembre de 1729, exercint el càrrec fins la seva mort 15 de setembre de 1719, exercint el càrrec fins la seva mort 15 d'abril de 1729, exercint el càrrec fins la seva mort 15 d'abril de 1719, exercint el càrrec fins la seva mort.
El nomenament de ... va ser emès pel capità general de Catalunya el 12 de gener de 1736. Pere Anton Veciana Pere Màrtir Veciana i Civit.
Fins quan va perdurar el comandament dinàstic per part de la família Veciana del cos de Mossos d'Esquadra? 1836 1834 1736 1734.
Quan es troba la primera al·lusió i la primera descripció de l'uniforme dels mossos d'Esquadra? 1742 i 1761 1736 - 1742 1736 - 1761 Cap de les anteriors és correcta.
Les esquadres del segle XVIII els mossos anaven amb el gambeto blau folrat de vermell, pantalons llargs i amples, espardenyes de beta blava. Duien un "sombrero chico con galón de plata y escarapela netra" i anaven armats d'escopeta llarga, baioneta i un parell de pistoles; caporals i comandant duien espasa". Vertader Fals.
Els mossos, al segle XVIII, havien de tenir més de vint - i - dos i menys de trenta anys i en principi no podien casar-se fins passats cinc anys, presentant la parella bons informes i un petit dot. Vertader Fals.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests