option
My Daypo

TMK

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TMK

Description:
Test z otázek z předtermínu

Author:
Veronika Gecová
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/12/2012

Category:
Others

Number of questions: 16
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyber ze dvou definic konstruktivní agrese tu správnou: Je to tzv. "nepravá agrese"- násilné chování s prvky loveckého a agonistického chování, které je do jisté míry společné se zvířaty, diferencujeme na motivy fyziologických potřeb (hlad) nebo sociálních potřeb (respekt) Je to tzv. "pravá agrese", která má za cíl zranit nebo ublížit.
Spoj percepční filtry percepčního mechanismu s umístěním kruhů, nejvíc vnější č. 4, nejvíc vnitřní 1 Selektivní expozice selektivní pozornost Selektivní retence Selektivní percepce.
Spoj autora s pojmem: Subliminální reklama Rezonance a mainstreaming Spirála mlčení Vizuální svět a vizuální pole Pragnanz princip a figura pozadí Kultivační analýza Opinion leader Nastolování mediální agendy Teorie závislosti Key.
Spoj autora s pojmem: Sleeper effect Komunikační potenciál S-křivka Patternsof Influence J-křivka.
Přiřaď k etapám teorie: kultivační analýza teorie posílení teorie konzistence spirála mlčení nastolování agendy agenda-setting injekční stříkačka model kódování a dekódování od Halla.
Co nepatří do funkcí kulturního očekávání (co člověk vnímá a jak to vnímá je dáno jeho zákl. zaměřením. Klíčovou roli zde hraje očekávání, ve kterém lze určit čtyři funkce): Fixace Organizace Selektivita Akcentace Satisfakce.
Přiřaď autory: Katz a Mantzel Lazarsfeld, Berelson, Gaudet Lazarsfeld, Berelson, McPhee.
Obrázek- křivky různých politických organizací: Focusing Mainstreaming.
Co je to kultivační diferenciál? Jde o rozdíl v pojetí reality mezi "silnými" a "slabými" televizními konzumenty v rámci stejné demografické kategorie Jde o rozdíl v pojetí reality mezi "silnými" a "slabými" televizními konzumenty v rámci různé demografické kategorie.
Přiřaď: Dopad (impact) Vliv (influence) Účinek (effect).
Spoj subkategorie: Atraktivita Mocenské působení Kredibilita.
Co je v podstatě stejné jako mainstreaming: Konsonantnost Komplexita Transparentnost.
Spoj kolik procent patří určitému typu inovací (procentuální rozdělení modelu Rogerse): Inovátoři Ranní osvojitelé Ranná většina Pozdní většina Zpozdilci.
S čím pracuje violence index: Prvky násilí četnost násilných aktů procento postav účastnících se násilí procento postav účastnících se zabití.
Spoj pojmy: Fulgurace S- křivka Matching Cueing informační chudoba J-křivka.
Přiřaď definice k pojmům, které se týkají selektivity: Teorie učení Teorie konsistence (kognitivní disonance) Funkcionální teorie.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests