Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONAdjektiva latina

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Adjektiva latina

Description:
slovníkový tvar adjektiv

Author:
bama123
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/11/2017

Category:
Languages

Number of questions: 230
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
sluchový.
tukový.
bílý.
sluchový.
sluchový.
slepý.
psí.
dutinami prostoupený.
dutý.
ohnutý, zatočený.
přidatný.
kostrční.
zobcovitý.
zobcovitý.
tlustý.
prstenčitý.
zkřížený.
krychlový.
související s měchýřem.
deltový.
dvojbřiškový.
tvrdý.
vztahující se k nadbřišku.
zevní.
žlučový.
ženský.
vláknitý, vazivový.
žlutý.
žaludeční.
tvořící bříško lýtka.
hýžďový.
šedý.
choťový.
zahnutý.
jaterní.
jazylkový.
kyčelní.
nejnižší.
řezací.
prostřední.
vnitřní.
mezikostní .
týkající se kosti sedací.
široký, nejširší.
široký.
dlouhý.
dlouhý, nejdelší.
mající tvar měsíce.
do oranžova žlutý.
lymfatický.
lymfatický.
velký.
velký, největší.
mužský.
bradavkovitý.
ležící ve střední rovině.
týkající se mozkových plen.
nervový.
šikmý.
prodloužený.
uzavřený.
mající vztah k foramen obturatus.
okohybný.
čichový.
zrakový.
kostní.
příušní.
malý.
malý, nejmenší.
lýtkový.
skalní.
hluboký.
křídlovitý.
čtverhranný.
dýchací.
kosočtverečný.
slinný.
krejčovský.
loďkovitý.
smyslový.
pilovitý, zubatý.
sezamský.
esovitý.
patřící k útrobám.
houbovitý.
nepravý.
bodcovitý.
podklíčkový.
podkožní.
nejvyšší.
hrudní.
příčný.
tvar lichoběžníku.
tvar lichoběžníku.
trojklanný, trojitý.
trojhranný.
bubínkový.
děložní.
bloudivý.
široký.
žilní.
sklovitý.
mečovitý.
jařmový, lícní.
první.
druhý.
třetí.
čtvrtý.
pátý.
šestý.
sedmý.
osmý.
devátý.
desátý.
jedenáctý.
dvanáctý.
pravý.
mlékovodný.
volný.
černý.
červený.
křížový.
levý .
vrcholový.
osový.
k ocasu.
k lebce.
dále od trupu.
hřbetní, zadní.
k fibule.
horizontální.
čelní.
od mediální osy.
podélný.
blíže k mediální ose.
týlní.
dlaňový.
chodidlový.
blíže k trupu.
radialnější.
směřující k přední části hlavy.
šípový.
tibialní.
ulnární.
k břichu.
vertikální .
břišní.
akromiální.
alveolární .
kulatý, kruhový.
kloubní.
základní.
žlučový.
pažní.
krátký.
průduškový.
mozkový.
krční.
klíční.
postranní.
společný, obecný.
ke kůře se vtahující.
žeberní.
křížový.
klínový.
zubní.
hřbetní.
čichový.
obličejový.
stehenní.
k lýtku.
čelní.
pohlavní.
tenký,hubený.
tříselný.
mezižeberní.
mezihrbolkový.
meziobratlový.
retni.
lalokovitý.
bederní.
červovitý.
brázdový, duševní.
metakarpální.
metatarsální.
mitrální, dvojcípý.
mlecí.
měkký, jemný.
nosní.
loďkovitý.
šíjový.
u nosu.
temenní.
hrudní.
hruškovitý.
hráškovitý.
třenový.
plicní.
radialní.
ledvinový.
křížový.
klínový.
páteřní.
podjazykový.
povrchový.
lýtkový.
mazový.
k hlezenní kosti a bérci.
spánkový.
tenký, jemný.
tibiální.
poševní.
obratlový.
přívodný.
vzestupný.
spojující.
odvádějící.
sestupný.
odvodný, vývodný.
volný.
oponující.
prorážející.
trvalý.
vyčnívající.
vracející se zpět.
oblý, hladký.
dvojhlavý.
trojhlavý.
čtyřhlavý.
jednoduchý.
Report abuse Terms of use