option

B 1000-1050

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B 1000-1050

Description:
testing

Author:
notme
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1001. Do ktorej časti mozgu vedú zrakové informácie u človeka: do čelového laloka do zahlavového laloka do kôry temenného laloka do spánkového laloka do mozgovej kôry zahlavového laloka do mozgovej kôry čelového laloka do mozgovej kôry temenného laloka do mozgovej kôry spánkového laloka.
1002. Ktorými koreňmi chrbticovej miechy sa privádzajú vzruchy z rôznych časti tela: prednými miechovými koreňmi zadnymi miechovými koreňmi prednými a zadnymi miechovými koreňmi centrálnym miechovým nervovom miechovým kanálom stredovými miechovými koreňmi dolnými miechovými koreňmi hornými miechovými koreňmi.
1003. Hlavné časti kostry ľudského tela sú: dve tri štyri viac kostra hlavy, hrudníka a panvy kostra hlavy, chrbtica s rebrami a hrudnou kosťou, kostra končatín chrbtica, kostra hrudníka, panvy a končatín chrbtica, bedrový kĺb, kostra končatín.
1004. Systola je: naplnenie srdca krvou naplnenie predsieni krvou vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca vysoká frekvencia činnosti srdca súčasť srdcového cyklu naplnenie komôr krvou fáza činnosti srdca stav nečinnosti srdca.
1005. Akú funkciu ma neuroglia: podpornú informačnú zásobnú vzruchovú mediatorovu nadradenú empirickú záložnú.
1006. Ktorý je najdôležitejší orgán vstrebávania u človeka: žalúdok žlčník tenké črevo hrubé črevo pečeň podžalúdková žľaza duodenum slezina.
1007. Aké typy kosti rozlišujeme podľa tvaru a veľkosti: dlhé krátke ploché trojuholníkovité drobné priečne pruhované okosticové meniskovité.
1008. Človek má rebier: 10 párov 11 párov 12 párov 13 párov 6 párov spojených s hrudnou kosťou a 5 párov nespojených s hrudnou kosťou 5 párov spojených s hrudnou kosťou a 7 párov nespojených s hrudnou kosťou 7 párov spojených s hrudnou kosťou a 5 párov nespojených s hrudnou kosťou 6 párov spojených s hrudnou kosťou a 7 párov nespojených s hrudnou kosťou.
1009. Aký je počet krčných stavcov v chrbtici človeka: 5 6 7 8 9 10 11 12.
1010. Pevný väzivový obal kostí: sa volá okostica sa volá väzivovica sa volá kostné tkanivo sa volá chrupka je voľne spojená s chrupkou je pevne spojená s kosťou nie je spojený s kosťou vytvára spojenie krížových stavcov.
1011. Recepormi v koži možno rozlíšiť: tlak ťah vlhkosť chvenie vôňu chuť drsnosť tvrdosť.
1012. Čo odvádza okysličenú krv z pľúc: horná dutá žila pľúcne žily pľúcnica aorta dolná dutá žila žily ústiace do ľavej predsiene žily ústiace do pravej predsiene tepny ústiace do ľavej predsiene.
1013. Miestom fixovania podmienených reflexov u vyšších cicavcov a človeka je: Miecha Mozog Most Mozgová kôra Mozoček Pallium Pankreas Predĺžená miecha.
1014. Odstredivé nervové vlákna: vystupujú prednými miechovými koreňmi vystupujú zadnymi miechovými koreňmi vystupujú hornými miechovými koreňmi vystupujú dolnými miechovými koreňmi sú aj motorické sú aj autonómne vedú impulzy z ústredia aj priamo k priečne pruhovaným svalom končia aj v hladkej svalovine steny vnútorných orgánov.
1015. Spermie človeka sa: tvoria v močovej rúre tvoria v predstojnici tvoria v semenníkoch tvoria v semenotvorných kanálikoch semenníkov tvoria v 2 z jednej prapohlavnej bunky tvoria od puberty po starobu vylučujú v množstve 200-300 miliónov pohybujú pomocou bičíka.
1016. Medzi pohlavné choroby patrí: syfilis kvapavka lues svrab gonorhoea galaktozémia malária mor.
1017. Ktoré dôležité fyziologické funkcie plní krvný obeh v organizme: zabezpečuje životné procesy v bunkách udržuje stálosť vnútroného prostredia udržuje telesnú teplotu zúčastňuje sa na obrane organizmu proti infekciám zabezpečuje dopravu CO2 a O2 zabezpečuje dopravu splodín metabolizmu zabezpečuje ventiláciu pľúc zabezpečuje transport hormónov.
1018. Koľko folikulov približne dozreje počas pohlavnej zrelosti u ženy: 200 450 600 650 700 000 2 milióny 150 4500.
1019. Minútový objem srdca závisí od: náplne ciev krvou frekvencie činnosti srdca množstva krvi, ktoré srdce vytlačí pri jednom stiahnutí činnosti chlopní objemu krvi prečerpaného pri systole množstva krvi v riečišti od počtu systol za minútu stupňa okysličenosti krvi vo veľkom obehu.
1020. V ktorej časti mozgu človeka je ústredie pre kožné receptory: V kôre čelového laloka V kôre temenného laloka V kôre čuchového laloka Na spodnej ploche čelových lalokov V kôre mozgových hemisfér V kôre zahlavového laloka V kôre mozočka V kôre spánkového laloka.
1021. Proprioreceptory: sa nachádzajú v svaloch sa nachádzajú v šľachách sa nachádzajú v koži sa nachádzajú v podkožnom tkanive sú to napr. svalové vretienka sú to napr. šlachove telieska sú to napr. kožné vretienka sú to napr. chuťové vretienka.
1022. V koži a slizniciach telových otvorov sú receptory, ktoré umožňujú vnímanie: tvrdosti tlaku dotyku tepla chvenia chladu bolesti vlhkosti.
1023. Aorta: vychádza z ľavej predsiene vychádza z ľavej komory vychádza z pravej predsiene vychádza z pravej komory dopravuje odkysličenú krv do veľkého obehu dopravuje odkysličenú krv do malého obehu dopravuje okysličenú krv do veľkého obehu dopravuje okysličenú krv do malého obehu.
1024. Pri rozvoji mliečnej žľazy pôsobí: Aldosterón Inzulín Progesterón Estrogény Vazopresín Protrombín Parathormón Rastový hormón.
1025. Antidiuretický hormón u človeka: riadi prietok moča močovým mechúrom znižuje koncentráciu moču riadi hospodárenie organizmu s vodou zvyšuje spätné vstrebávanie vody do krvi v obličke zvyšuje hustotu moču pôsobí proti vylučovaniu vody močom znižuje spätné vstrebávanie vody do krvi sa vylučuje viac, ak je v organizme nedostatok vody.
1026. Čo vylučujú väzivové bunky dozrievajúceho folikula: Estrogeny Luteinizačný hormón Chorionogonadotropin Progesterón Prolaktín Oxytocín Vazopresín Luteinizačný hormón.
1027. Čo je účinným prostriedkom na odvádzanie nadbytočného tepla z povrchu tela: Odparovanie Dýchanie Močenie Potenie Anabolizmus Katabolizmus Transpirácia Respirácia.
1028. V ľudskom tele sa najviac teplá tvorí chemickými premenami: V slezine Vo svaloch V koži V pečeni V obličkách V pľúcach V ováriach V semenníkoch .
1029. Pri odovzdávaní tepla z povrchu tela sa uplatňuje: Sálanie Odparovanie Potenie Vyžarovanie tepelnej energie do prostredia Prijímanie tepelnej energie z prostredia Endotermia Sublimácia Heterotermia.
1030. Ktorá žľaza človeka produkuje tyroxín: Štítna žľaza Prištítne telieska Podmozgová žľaza Hypofýza Fylogeneticky najstaršia žľaza s vnútorným vylučovaním Fylogeneticky najmladšia žľaza s vnútorným vylučovaním Zadný lalok hypofýzy Predný lalok hypofýzy.
1031. Dreň nadobličiek človeka produkuje: Noradrenalín Adrenalín Aldosterón Kortikoidy Tyroxín Melanotonín Inzulín Glukagón.
1032. Akými nervami je riadená činnosť drene nadobličiek: Vegetatívnymi Sympatickými Vegetariánskymi Motorickými Pohybovými Autonómnymi Senzitívnymi Hlavovými.
1033. V metabolizme človeka možno bielkoviny úplne nahradiť: Vitamínmi Polysacharidmi Rastlinnými tukmi Neesenciálnymi aminokyselinami Nemožno ich nahradiť Vitamínom A Vitamínom C Vitamínom K.
1034. Biologická hodnota bielkoviny je dana: Množstvom a objemom dusíka v nich Počtom aminokyselín, ktoré ich vytvoria Obsahom tzv. nepostrádateľných aminokyselín Obsahom tzv. esenciálnych aminokyselín Obsahom glukózy Obsahom pektínu Obsahom vlákniny Obsahom v nich rozpustných vitamínov.
1035. V tele človeka sa ukladajú do zásoby: Bielkoviny Všetky vitamíny Cukry Tuky Amoniak Železo Močovina Vitamín C.
1036. Predný lalok hypofýzy človeka produkuje hormón: Rastový Oxytocín Tyreotropný Vazopresín Prolaktín Luteinizačný Melatonín Adrenokortikotropný.
1037. Nedostatočná činnosť štítnej žľazy u mladého organizmu sa môže prejaviť: Zintenzívnením metabolizmu Predčasnou pohlavnou zrelosťou Vznikom kreténizmu Zaostávaním psychického vývinu Zaostávaním fyzického vývinu Zvýšeným dráždivosti Zrýchlenie srdcovej činnosti Chudnutím.
1038. Glukagón: Udržuje vhodnú koncentráciu iónov vápnika v krvnej plazme Je antagonista inzulínu Urýchľuje rozklad glykogénu v pečeni Zvyšuje hladinu glukózy v krvi Znižuje hladinu glukózy v krvi Podporuje tvorbu bielkovín Patrí medzi hormóny produkované hypofýzou Patrí medzi hormóny produkované pankreasom.
1039. Vitálna kapacita pľúc je: Objem vzduchu, ktorý po najhlbšom vdychu maximálne vydýchneme Počet dychov za 1 minútu Minútový dychový objem Maximálny minútový dychový objem Pravidelné striedanie vdychov a výdychov U mužov priemerne 5 l Už je priemerne 3,5 l Závislá od telesnej výšky, hmotnosti, trénovanosti.
1040. K veľkým párovým slinným žľazám človeka patria žľazy: Podjazykové Podčeľustné Príušné Podjazylkové Podhrtanové Podžalúdkove Podhltanové Podnebné.
1041. Sliny človeka obsahujú: Trypsín Ptyalín Lyzozým Lipazu Hlien Pepsín Glukagón Inzulín.
1042. Glykogén sa ukladá v: Bunkách pečene Nervových bunkách Bunkách sleziny Kostrových svaloch Bunkách mozgu Tenkom čreve Krvnej plazme Oxidatívnej fosforylácii.
1043. Koľko párov veľkých slinných žliaz vylučuje sliny: Dva páry 3 páry 4 páry Jeden pár Na každej strane 3 páry Na každej strane dva páry 5 párov 6 párov.
1044. Štítna žľaza: Je u stavovcov fylogeneticky najstaršou žlazou s vnútorným vylučovaním Je u stavovcov fylogeneticky najmladšou žlazou s vnútorným vylučovaním Má rozličný tvar U niektorých rýb sa skladá z množstva samostatných vačkov U väčšiny plazov je nepárová U všetkých plazov je párová U cicavcov sa skladá z dvoch navzájom spojených lalokov Je typickou žľazou s vonkajším vylučovaním.
1045. Vitamíny vznikajú: Oxidatívnou fosforyláciou V tele vyšších rastlín Anaeróbnou glykolýzou Činnosťou niektorých kvasiniek Rozkladom aminokyselín Fotosyntézou u kvasiniek Činnosťou niektorých baktérií Rozkladom enzýmových systémov.
1046. Svalové vlákna podľa spôsobu sťahovania, štruktúry a obsahu určitých látok rozdeľujeme na: Rýchle (bledé) Rýchle (červené) Pomalé (biele) Pomalé (červené) Autonómne (motorické) Pohybové (autonómne) Rýchle (bordové) Pomalé (čierne).
1047. Koľko tepov za minútu priemerne ma zdravý dospelý človek pri telesnom pokoji: 90 70 100 40 – 50 50 10 –20 17 – 27 170.
1048. Mozoček človeka je: Uložený v zadnej lebečnej jame Sídlom podmienených reflexov Súčasťou medzimozgu Zodpovedný za koordináciu pohybových funkcii Tvorený 3 hemisférami Pokrytý mozgovou kôrou Súčasťou riadenia pohybovej koordinácie Súčasťou riadenia svalového napätia.
1049. Akú funkciu má miecha: Je miestom produkcie mozgovo – miechového moku Je miestom realizácie takzvaných miechových reflexov Sprostredkuje komunikáciu mozgu s mozočkom Sprostredkuje prenos vzruchov miechovými dráhami Je časťou CNS Má prevodovú funkciu – prechádzajú ňou zostupné dráhy z rôznych časti mozgu Je centrom zraku Je centrum rovnováhy.
1050. Hypotalamus je: Časť predĺženej miechy Časť centrálnej nervovej sústavy, mozgu Ústredie dýchania Najvyššie podkôrové ústredie Sídlom riadenia činnosti vnútorných orgánov Podlôžko Sídlom riadenia úmyselných pohybov Sídlom riadenia svalového napätia .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests