option

B. 1251 - 1270

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B. 1251 - 1270

Description:
x x x x

Author:
Tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/12/2020

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1251. Sinice: nemajú jadro obalené cytoplazmatickou membránou sú autotrofné organizmy rozmnožujú sa len pohlavne majú lineárnu DNA majú kruhovú DNA rozmnožujú sa len nepohlavne sú heterotrofné organizmy obsahujú modrozelené farbivo fykocyanín.
1252. Označte správne zoradené (od najvyššej po najnižšiu) systematické jednotky: trieda, ríša, čeľad, druh, rod rad, čeľaď, rod, druh rad, oddelenie, trieda, druh ríša, podríša, oddelenie, trieda oddelenie, trieda, rod, rad rod, druh, čeľaď, rad oddelenie, trieda, rad, čeľaď čeľaď, rad, trieda, oddelenie.
1253. Riasy sa rozmnožujú: nepohlavne rôznymi časťami stielky redukčným delením pučaním priečnym delením meiózou mitózou vegetatívne.
1254. Červené riasy (Rhodophyta): charakterizuje červené farbivo - fukoxantín sa využívajú na produkciu antibiotík sa využívajú na produkciu agaru sa využívajú na produkciu látok využívaných v mikrobiológii patria medzi vyššie rastliny patria medzi nižšie rastliny charakterizuje červené farbivo - fykoerytrín sú zastúpené predovšetkým chaluhami.
1255. Gametofyt: prevláda nad sporofytom u semenných rastlín v bunkách obsahuje 2n chromozómov stratil u semenných rastlín svoju fyziologickú samostatnosť sa od sporofytu líši počtom chromozómov sa od sporofytu nelíši počtom chromozómov sa od sporofytu líši len morfologicky prevláda nad sporofytom u machorastov sa od sporofytu líši len fyziologicky.
1256. Označte správnu odpoveď: pri izogamii splývajú dve pohyblivé gaméty rozdielneho tvaru a veľkosti pri anizogamii splývajú dve pohyblivé gaméty rozdielneho tvaru a veľkosti pri oogamii splývajú dve pohyblivé bunky rozdielneho tvaru a veľkosti pri oogamii splýva väčšia nepohyblivá gaméta s menšou pohyblivou gamétou gametofyt zabezpečuje tvorbu spór rodozmena je striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie gametofyt zabezpečuje tvorbu pohlavných buniek pri izogamii splývajú dve pohyblivé gaméty rovnakého tvaru a veľkosti.
1257. Červená očná škrvna (stigma): je charakteristická pre euglény obsahuje škrob reaguje na smer a intenzitu dopadajúceho svetla je charakteristická pre spájavky je charakteristická pre chaluhy leží v jadre je charakteristická pre rozsievky leží v cytoplazme.
1258. Zelené riasy sa rozdeľujú na triedy: zelené bičíkovce, vláknité zelené riasy, bunkové zelené riasy vlastné zelené riasy a zelené bičíkovce chaluhy a chary Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Charophyceae rozsievky a hnedé riasy vlastné zelené riasy, spájavky a chary kryptomonády a panciernatky chary, spájavky a zelené bičíkovce.
1259. Riasy: sú autotrofné organizmy patria medzi eukaryotické organizmy patria medzi prokaryotické organizmy zaraďujeme medzi Cormobionta zaraďujeme medzi Thallobionta zaraďujeme medzi nižšie rastliny neobsahujú žiadne membránové organely sú významnou súčasťou zooplanktónu.
1261. Pôvod vyšších rastlín sa odvodzuje od oddelenia: Dinophyta Cryptophyta Euglenophyta Chlorophyceae červenoočká zelené riasy Chlorophyta Heterokontophyta.
1260. Chary: majú stielku rozlíšenú na pakorienky, pabyľku a palístky predstavujú najdokonalejší vývojový stupeň oddelenia zelených rias rastú v moriach majú mikroskopické rozmery sú makroskopické riasy majú jednoduchú vláknitú stielku majú bunkovú stenu rozdelenú na viac častí majú pletivovú stielku.
1262. Čo zabezpečuje siniciam modrozelené sfarbenie: fykocyanín fykoerytrín karotenoid fukoxantín xantofyl beta karotén sinicový škrob baktériochlorofyl.
1263. Pre sinice platí, že: často tvoria aj slizom obalené kolónie patria medzi eukaryotické organizmy patria medzi prokaryotické organizmy ich telo môže byť jednobunkové obsahujú chloroplasty so zeleným chlorofylom nachádzame ich v sladkých aj slaných vodách niektoré patria k pôdnym organizmom sú najstaršie a najjednoduchšie autotrofné organizmy na Zemi.
1264. Rozsievky: majú bunkovú stenu inkrustovanú oxidom kremičitým majú jednobunkovú stielku obsahujúcu v plastidoch hnedé farbivá vytvárajú sedimentačnú horninu známu ako biolit sú mikroskopické organizmy sú jednobunkové riasy žijú len v kolóniách patria do triedy hnedé riasy majú v bunkovej stene oxid vápenatý.
1265. Pre jednobunkové riasy je typický typ stielky: plazmódium vláknitý bunkový bičíkatý rúrkovitý meňavkovitý pletivový amorfný.
1266. Pre huby platí, že: v ich bunkových stenách prevláda chitín patria medzi heterotrofné organizmy ich telo tvorí stielka sú prevažne saprofyty niektoré druhy môžu mať chloroplasty nie sú schopné fotosyntézy produktom ich metabolizmu je škrob patria medzi prokaryotické organizmy.
1267. Spleť hubových vlákien tvorí: mycélium hýfy schizogónium gametangium plazmódium plektenchým podhubie prvorast.
1268. Plazmódium je stielka: rozsievok spájaviek kvasiniek Myxomycota váľača kryptomonád Sargassum slizoviek.
1269. Bunka húb: obsahuje vakuoly nikdy neobsahuje plastidy nie je schopná fotosyntézy obsahuje lyzozómy obsahuje plastidy obsahuje v bunkovej stene glykogén má bunkovú stenu veľmi zriedkavo môže byť súčasťou dlhých vlákien - hýf.
1270. Medzi najznámejšie jedlé huby patria: kozák brezový hríb vysoký hríb dubový pečiarka poľná hríb satanský muchotrávka zelená muchotrávka tigrovaná bedľa vysoká.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests