option

B. 1291 - 1310

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B. 1291 - 1310

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/12/2020

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1291. Dvojklíčnolistové rastliny majú: koreňovú sústavu pozostávajúcu z hlavného a bočných koreňov vedľajšiu koreňovú sústavu v stonke roztrúsené cievne zväzky v stonke cievne zväzky usporiadané do kruhu listy zvyčajne jednoduché žilnatinu listov najčastejšie rovnobežnú kvety najčastejšie trojpočetné kvety zvyčajne štvor- a päťpočetné.
1292. Do čeľade ružovité patria: slivka domáca mrkva obyčajná agát biely čerešňa višňová rajčiak jedlý jahoda obyčajná margaréta biela ostružina malinová.
1293. Do čeľade ľuľkovité patria: paprika ročná šalvia lúčna mäta pieporná tabak virgínsky rumanček kamilkový rajčiak jedlý púpava lekárska mak siaty.
1294. Plod malvicu má: slivka domáca jabloň domáca slivka trnková marhuľa obyčajná čerešňa višňová hruška obyčajná hruška planá ostružina malinová.
1295. Medzi jednoklíčnolistové rastliny patria: cibuľa lopúch sója narcis zeler ryža kapusta palmy.
1296. Lišajníky: vznikli symbiózou húb a rias vznikli symbiózou prvokov a rias nie sú schopné autotrofie môžu mať fungicídne účinky vznikli symbiózou húb a siníc neznášajú v porovnaní s inými rastlinami vysoké a nízke teploty môžu mať cytostatické účinky rastú len na organicky bohatých pôdach.
1297. Biogenetický zákon: tvrdí, že všetky vlastnosti organizmov sa prenášajú z rodičov na potomkov tvrdí, že organizmy prekonávajú vo svojom embryonálnom vývine skrátený vývoj — fylogenézu charakterizuje podstatu prenosu génov z generácie na generáciu vyjadruje, že každý organizmus uskutočňuje vo svojej fylogenéze skrátenú ontogenézu sa nazýva tiež zákon rekapitulácie tvrdí, že všetky organizmy prekonávajú v svojom embryonálnom vývine skrátený vývoj — ontogenézu sa nazýva tiež zákon retrospektívy tvrdí, že všetky biologické vlastnosti organizmu sú podmienené geneticky.
1298. Označte správne usporiadanie systematických jednotiek od najvyššej po najnižšiu: ríša, kmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh rad, čeľaď, rod, druh, ríša, kmeň, trieda kmeň, ríša, trieda, čeľaď, rad, rod, druh ríša, kmeň, podkmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh kmeň, trieda, ríša, rad, čeľaď, rod, druh ríša, trieda, kmeň, rad, čeľaď, druh, rod ríša, kmeň, trieda, podtrieda, rad, čeľaď, rod, druh druh, rod, čeľaď, rad, trieda, kmeň, ríža.
1299. Živočíchy sú: heterotrofne sa vyživujúce organizmy Prokaryota všetky bez výnimky zložené z eukaryotických buniek zložené z prokaryotických i eukaryotických buniek mnohobunkové organizmy všetky heterotrofné organizmy — jednobunkové i mnohobunkové konzumenty prevažne heterotrofné organizmy, autotrofia je zriedkavá.
1300. Pre prvoky platí, že: sú mikroskopické organizmy sa vyživujú len autotrofne môžu byť parazity majú na povrchu tenkú, elastickú blanu - kutikulu niektoré vytvárajú schránky mnohé majú organelu zvanú bunkové ústa všetky sú horninotvorné sa pohybujú pomocou bičíkov, bŕv a pseudopódií.
1301. Medzi parazitujúce prvoky spôsobujúce rôzne ochorenia u človeka patria: Negleria eliptica Trypanosoma gambiense kokcídia pečeňová Toxoplazma gondii dierkavce meňavka pošvová Trichomonas histolytica slzovičkovka zhubná.
1302. Meňavka červienková [Entamoeba histolytica]: v agresívnej forme magna spôsobuje krvácanie do čreva a hnačky v neškodnej forme minuta sa živí črevnými baktériami spôsobuje v niektorých oblastiach epidémie patrí medzi cudzopasné výtrusovce patrí medzi cudzopasné koreňonožce žije v čreve človeka v troch formách: minuta, magna a sporogónium v agresívnej forme minuta napáda črevný epitel v neškodnej forme magna sa živí črevnými baktériami.
1303. Toxoplazma gondii: patrí medzi výtrusovce vyvoláva zápal mozgových blán patrí medzi nálevníky vyvoláva spavú nemoc môže spôsobiť potratenie plodu môže spôsobiť poškodenie plodu prenáša sa pohlavným stykom prenáša sa cystami pri nedostatočnej hygiene.
1304. Plasmodium malariae: patrí medzi bičíkovce spôsobuje spavú nemoc patrí medzi koreňonožce spôsobuje ochorenie, ktoré sa vyskytuje najmä v severských krajinách sa prenáša na človeka komárom rodu Anopheles spôsobuje u človeka hnačkovité ochorenie vyskytuje sa hlavne v tropických krajinách s močiarmi sa prenáša na človeka muchou tse tse.
1305. Trypanozóma spavičná: spôsobuje maláriu napáda nervovú sústavu človeka žije v pohlavných orgánoch živočíchov spôsobuje spavú nemoc žije v krvi živočíchov patrí medzi bičíkovce je na človeka prenášaná muchou tse tse je na človeka prenášaná komárom rodu Anopheles.
1306. Trichomonas pošvový: žije v pohlavných orgánoch patrí medzi koreňonožce patrí medzi bičíkovce spôsobuje spavú nemoc sa prenáša pohlavným stykom môže spôsobiť až neplodnosť patrí medzi parazity človeka spôsobuje hnačkovité ochorenie.
1307. Slzovičkovka zhubná: spôsobuje u človeka nadmerné slzenie patrí medzi bičíkovce spôsobuje u človeka maláriu žije v teplých vodách spôsobuje u človeka atypický zápal mozgových blán prenáša sa pohlavným stykom patrí medzi koreňonožce nosom sa dostáva k mozgovým nervom.
1308. Pôvodcom malárie je: komár piskľavý zástupca triedy Apicomplexa zástupca kmeňa výtrusovce prvok z triedy výtrusovcov zástupca triedy kokcídie zástupca rodu Culex zástupca rodu Plasmodium Anopheles maculipenis.
1309. Označte správne odpovede: voš šatová môže prenášať pôvodcu škvrnitého týfusu Negleria fowleri spôsobuje u človeka atypický zápal mozgových blán spavú nemoc spôsobuje trypanozóma spavičná maláriu spôsobujú baktérie prenášané komármi na človeka charakteristické pre výtrusovce sú makronukleus a mikronukleus veľké jadro nálevníkov sa po redukčnom delení stáva pohlavným jadrom toxoplazmóza je nebezpečné ochorenie predovšetkým pre tehotné ženy pôvodcom morovej nákazy je blcha ľudská.
1310. Označte nesprávne odpovede: Animalia sa delia na jednolistovce (monoblastica) a dvojlistovce (diblastica) do oddelenia dvojlistovcov patria len živočíchy s dvojstrannou súmernosťou tela u mnohobunkových organizmov sa prudko znižuje schopnosť jednotlivých buniek prežívať samostatne živočíchy (Animalia) sa delia na jednobunkovce (Protozoa) a mnohobunkovce (Anthozoa) mnohobunkové živočíchy majú telo tvorené dvoma základnými typmi buniek, sú to pohlavné a generatívne bunky pre všetky skupiny mnohobunkových živočíchov sú spoločné jednotné štádiá embryogenézy - morula, blastula a gastrula prvotná telová dutina sa vytvára medzi endodermom a mezodermom prvotná telová dutina sa nazýva blastocél.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests