option

B 900-950

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B 900-950

Description:
900-950

Author:
notme
(Other tests from this author)

Creation Date:
01/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
901. Podráždenie sliznice nosa následne vyvolá: kašeľ kýchanie podráždenie chuťových receptorov obranný dýchací reflex zvracanie podmienené zrakové reflexy nepodmienené sluchové reflexy maláriu.
902. Medzi ochorenia srdcovocievnej sústavy patrí: hepatitis epidemica artérioskleróza upchatie koronárnej tepny alebo jej vetvy prekročenie vnútorného srdcového objemu infarkt myokardu kŕčové žily varixy galaktozémia.
903. Kožu človeka tvorí: svalovina pokožka väzivová zamša podkožné väzivo endoderma mezenchým mezoglea mezoderma.
904. Srdce človeka v kľude prečerpá za 1 minútu približne: 2 litre krvi 3 litre krvi 5 litrov krvi 10 litrov krvi polovicu celého objemu krvi celý objem krvi dva krát celý objem krvi 15 litrov krvi.
905. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval: koronárne tepny aorta vencovité tepny pľúcnica difúzne tepny tie, ktoré vystupujú priamo z aorty tie, ktoré vystupujú priamo zo srdcovnice tie, ktoré vystupujú priamo z pľúcnice.
906. Druhá signálová sústava je základom: vnímania myslenia reči práce podmienených reflexov nepodmienených reflexov signálnych podnetov jednotlivých receptorov .
907. Kde sa nachádzajú polmesiačikovité chlopne: na začiatku srdcovnice medzi predsieňami a komorami na začiatku pľúcnej tepny na začiatku aorty na začiatku hornej dutej žily na začiatku dolnej dutej žily na začiatku pľúcnych žíl na začiatku kapilár.
908. Starnutie je charakterizované: narušením koordinácie enzýmových systémov zvýšením krehkosti a priepustnosti bunkovej membrány zvýšením obsahu vody v bunkách strácaním schopnosti syntetizovať niektoré bielkoviny zvýšením pružnosti a stálosti bunkovej membrány zmenami v obehovej a nervovej sústave zmenou v činnosti ústrednej nervovej sústavy znížením obsahu vody v bunkách.
909. Jav, keď sa dráždivosť receptora v priebehu pôsobenia podnetu znižuje sa nazýva: adhézia anabióza adaptácia aktivita akomodácia anabolizmus antikoncepcia anafáza.
910. Žlté teliesko je: miestom najostrejšieho videnia na sietnici oka premenený Graafov folikulus po ovulácii ženské neoplodnené vajíčko patologická zmena žľazového tkaniva útvar vaječníka, produkujúci progesterón útvar vaječníka, typický pre sekrečnú fázu útvar vaječníka, typický pre proliferačnú fázu diferencovaná prapohlavná bunka vo vaječníku.
911. Vnútromaternicový vývin človeka zahrňuje obdobie: fetálne embryonálne postnatálne zárodku neonatálne plodu preembryonálne andologické.
912. Klimaktérium je: klimatická liečba obdobie pohlavného kľudu vo vyššom veku obdobie zvýšenej sekrécie pohlavných hormónov obdobie medzi ovuláciou a oplodnením obdobie v živote ženy, po vymiznutí menštruačných cyklov obdobie začatia menštruačných cyklov obdobie pohlavného pokoja, kedy prestali dozrievať Graafove folikuly obdobie po skončení reprodukčného veku ženy.
913. Žlč u človeka: tvorí sa v bunkách podžalúdkovej žľazy tvorí sa v bunkách dvanástnika tvorí sa v bunkách tenkého čreva tvorí sa v bunkách pečene zhromažďuje a zahusťuje sa v žalúdku zhromažďuje a zahusťuje sa v žlčníku obsahuje žlčové kyseliny uľahčuje pôsobenie enzýmov, ktoré rozkladajú tuky.
914. Reprodukčný vek je obdobie: v ktorom je organizmus schopný produkovať hormóny keď je organizmus schopný rozmnožovať sa keď organizmus je schopný sexuálneho života najväčšej pohlavnej aktivity jedinca v ktorom jedinec produkuje zrelé gaméty v ktorom jedinec produkuje adrenalín v ktorom prebiehajú procesy reprodukcie buniek keď je jedinec schopný splodiť potomstvo.
915. Hrubé črevo človeka: má priemernú dĺžku 1,5 m má priemernú dĺžku 2,5 m má priemernú dĺžku 3,5 m má priemernú dĺžku 4,5 m má priemernú šírku 3 - 5 cm má priemernú šírku 5 - 7 cm má priemernú šírku 7 - 8 cm je miestom biologického trávenia.
916. Ktorý sval v tele má zvláštne morfologické a funkčné postavenie: hladké svalstvo priečne pruhované svalstvo srdcový sval svalovina čreva slabinový kanál svalovina srdca svalovina chlopní svalovina hrtana.
917. Pľúcne žily: ústia do pravej predsiene ústia do ľavej predsiene ústia do pravej komory ústia do ľavej komory odvádzajú okysličenú krv do pľúc odvádzajú okysličenú krv z pľúc odvádzajú odkysličenú krv do pľúc odvádzajú odkysličenú krv z pľúc.
918. Pľúcnica: vychádza z pravej predsiene srdca vychádza z ľavej predsiene srdca vychádza z pravej komory srdca vychádza z ľavej komory srdca je súčasťou veľkého krvného obehu je súčasťou malého krvného obehu odvádza okysličenú krv z pľúc ústi do ľavej komory srdca.
919. Celkové množstvo červených krviniek sa obnoví približne: 3 krát do roka každých 20 dní 5 krát do roka raz za život za 4 mesiace za 120 dní 2 krát do roka 4 krát do roka.
920. Koľko litrov krvi má priemerne dospelý človek: 2 litre 3000 ml 5 litrov 7 litrov 4 litre 5000 ml 8000 ml 9 litrov.
921. V ktorej časti mozgu je ústredie reči: v mozgovej kôre v hornej časti čelového závitu v dolnej časti čelového závitu v predĺženej mieche v medzimozgu v mozočku v záhlavovom laloku v temennom laloku.
922. O fázach menštruačného cyklu u žien platí, že: sú tri sú štyri je ich päť sú dve patrí k nim fáza folikulárna patrí k nim fáza diferenciačná patrí k nim fáza sekrečná patrí k nim ovulácia.
923. Na ktoré frekvencie tónov je sluch človeka najcitlivejší: 20 000 Hz 500 Hz 4500 Hz 1000 až 3000 Hz 10 až 30 kHz 16 až 100 kHz 1 až 3 kHz do 1000 Hz.
924. Mimobunková tekutina u človeka tvorí: tkanivový mok krv miazga krvomiazga hemolymfa hydrolymfa cytoplazma tunicín.
925. Mliečny chrup má: 20 zubov 28 zubov 30 zubov 32 zubov 12 hryzákov a 8 stoličiek 8 hryzákov, 4 očné zuby, a 8 stoličiek 4 hryzáky, 4 očné zuby, 4 črenové a 8 stoličiek 6 hryzákov a 4 stoličky v jednej čeľusti .
926. V ktorej časti mozgu človeka začínajú zostupné pyramídové dráhy: v čelových lalokoch v záhlavových lalokoch v mozočku v talame v hypotalame v temených lalokoch v záhlavových lalokoch v predĺženej mieche.
927. Na trávení tukov v tenkom čreve človeka sa podieľajú: trypsín lipáza amyláza žlčové kyseliny mucín ptyalín disacharidázy pepsín.
928. Aké svaly sú v dúhovke: priečne pruhované hladké a priečne pruhované okohybné hladké svaly uskutočňujúce zrenicový reflex dúhové akomodačné refrakčné.
929. Ako dlho priemerne žijú červené krvinky človeka: 50 dní 120 dní 200 dní 3 mesiace 2 mesiace 4 mesiace 10 týždňov 4 týždne.
930. Ktorý sval končí Achillovou šľachou a uplatňuje sa výrazne pri chôdzi: štvorhlavý sval stehna trojhlavý sval lýtka svaly nohy uložené v oblasti priehlavku svaly v oblasti stupaje nohy m. biceps dlhý sval stehna predný píšťalový sval slabinový kanál.
931. Vo vnútri koncových častí dlhých kostí a v plochých kostiach sa vyskytuje: kostné tkanivo kompaktné kostné tkanivo hubovité kostné tkanivo kompaktné i hubovité kostné tkanivo kĺbového puzdra kostná dreň červená kostná dreň u detí tukové tkanivo chrupka.
932. Ktorá žľaza tráviacej sústavy človeka je najväčšia: žalúdková žľaza pečeň slezina podžalúdková žľaza pankreas žalúdok duodenum príušné žľazy.
933. V predĺženej mieche sú reflexné centrá pre: kašeľ kýchanie rohovkový reflex zvracanie jemnú motoriku rovnováhu somatické miechové reflexy úmyselné pohyby.
934. Koľko percent z hmotnosti tela predstavuje hmotnosť svalov muža: 10% 25% 36% 66% 20% 32% 46% 100%.
935. Ku kolennému kĺbu človeka patrí: ihlica stehenná kosť kosti priehlavku píšťala sedacia kosť krížová kosť jabĺčko vretenná kosť.
936. Ktorými koreňmi chrbticovej miechy sa odvádzajú vzruchy k výkonným orgánom: centrálnymi miechovými koreňmi prednými miechovými koreňmi zadnými miechovými koreňmi prednými aj zadnými miechovými koreňmi strednými miechovými koreňmi hornými miechovými koreňmi dolnými miechovými koreňmi ústrednými miechovými koreňmi .
937. Z akých hlavných častí sa skladá kostra hlavy: z dvoch čeľustí a z vlastných kostí hlavy z čeľustnej, nadočnicovej a záhlavovej z tvárovej a čelovej z mozgovej a tvárovej z mozgovej a vlastných kostí hlavy z tvárovej a mozgovej z čeľustnej a temenej z jarmovej a čeľustnej.
938. Aký je obyčajne počet kostrčových stavcov v chrbtici človeka: tri až štyri štyri až päť šesť až sedem sedem až osem dva až tri jeden až dva sedem až desať osem až dvanásť.
939. Ku kostre hornej končatiny patrí kosť: ramenná vretenná ihlica lakťová lopatka kľúčna krížová hrudná.
940. Aký je počet hrudníkových stavcov v chrbtici človeka: desať jedenásť dvanásť štrnásť trinásť sedem osem deväť.
941. Čo tvorí vlastný chuťový receptor: chuťové poháriky chuťové bunky chuťové vnemy sliznica jazyka čuchové poháriky čuchové bunky hmatové poháriky sliznica nosa.
942. Ktoré z uvedených prvkov (izotopov) sú nebezpečné pre ľudský organizmus: stroncium 90 kyslík 16 cézium 137 jód 131 vápnik 40 horčík 24 jód 126 uhlík 12.
943. Základnou anatomickou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy je: neurón nervová bunka nefrón nefrídia inštinkt plamienková bunka protonefrídia neuroglia.
944. Pečeň človeka je zásobárňou: železa glykogénu vitamínu B12 vitamínu A vitamínu D imunoglobulínov kobalamínu bielkovín.
945. Svrabovcovité roztoče parazitujú: v svaloch v kožnom epiteli na živočíchoch na rastlinách v červených krvinkách v bielych krvinkách u ľudí v centrálnom nervovom systéme.
946. V predĺženej mieche sa nachádzajú ústredia: dýchania krvného obehu riadenia pohlavného pudu riadenia srdcovej činnosti zraku sluchu čuchu hmatu.
947. Spojenie medzi plodom a organizmom matky sprostredkuje: plodová voda plodové obaly placenta svalovina maternice pečeň plodu koža plodu imunitný systém plodu poloha plodu.
948. Placenta pre embryo a plod zabezpečuje: funkciu pľúc činnosť obličiek funkciu tráviacej sústavy činnosť termoregulačného centra odovzdávanie odpadových produktov odovzdávanie CO2 a močoviny spojenie s organizmom matky funkciu centrálnej nervovej sústavy.
949. Koľko trvá priemerne vývin jedinca v maternici u človeka: 250 dní 270 dní 300 dní 290 dní 9 kalendárnych mesiacov 30 - 35 týždňov 39 - 40 týždňov 8 kalendárnych mesiacov.
950. Energia, vzniknutá pri oxidáciách sa v ľudskom organizme skladá do: fosfátových makroergických väzieb fosfátových mikroergických väzieb peptidických väzieb adenozíntrifosfátu molekúl glukózy molekúl ATP molekúl polysacharidov molekúl glykogénu .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests