option

B 950-1000

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B 950-1000

Description:
testing

Author:
notme
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
951. Na trávení sacharidov v tenkom čreve človeka sa zúčastňuje: pepsín disacharidázy amyláza lipáza ptyalín trypsín žlčové kyseliny pepsinogén.
952. Podľa čoho rozdeľujeme ľudí do krvných skupín: podľa prítomnosti aglutinínov podľa prítomnosti aglutinogénov podľa rýchlosti sedimentácie červených krviniek podľa prítomnosti špecifických antigénov červených krviniek podľa prítomnosti trombocytov na povrchu erytrocytov podľa prítomnosti aglutinínov na povrchu erytrocytov podľa prítomnosti aglutinogénov v krvnej plazme podľa prítomnosti trombocytov na povrchu trombocytov.
953. Ako sa nazývajú vlastné svetlocitlivé bunky u človeka: tyčinky čapíky a žltá škvrna tyčinky a čapíky ústredná jamka sietnice čapíky cievovkové bunky plamienkové bunky sklovcové bunky.
954. Za normálnych okolností je minimálna plocha mozgovej kôry u človeka: 120 cm2 1020 cm2 220 cm2 320 cm2 1020 cm2 1820 cm2 2220 cm2 22220 cm2.
955. Aký obraz pozorovaného predmetu sa premieta na sietnicu ľudského oka: neostrý zmenšený prevrátený zväčšený ostrý približný imaginárny matný.
956. Pot človeka obsahuje: vodu NaCl močovinu kyselinu propiónovú erytrocyty mastné kyseliny glykogén kožný maz.
957. Človek (Homo sapiens) patrí medzi: stavovce stavovce a cicavce vajcorodce placentovce cicavce Vertebrata mäsožravce vačkovce.
958. Medzi dedičné patria u človeka znaky: psychické funkčné morfologické fyzikálne somatické biochemické imunologické geografické.
959. Koža dospelého človeka: má plochu 1,1 až 1,5 m2 tvorí tepelnú izoláciu má plochu asi 1,6 až 1,8 m2 zabraňuje vniknutiu mikroorganizmov pohlcuje ultrafialové lúče má aj vylučovaciu funkciu umožňuje vstrebávanie potravy uľahčuje vniknutie mikroorganizmov.
960. Nadobličky človeka: sa skladajú z púzdra a jadra sú párové žľazy uložené na hornom póle obličiek tvoria hormóny, ktoré vylučujú do obličiek sa skladajú z kôry a drene tvoria hormóny, ktoré vylučujú do krvi sú párové žľazy uložené na dolnom póle obličiek tvorí ich kortex a dreň tvoria hormóny, napr. tyroxín.
961. Základnou funkčnou a stavebnou jednotkou ľudskej obličky je: glomerulus nefrón lievikovité kalíšteky dreň obličiek nefros metanefros neurón kôra a dreň.
962. Malý krvný obeh končí: v pravej predsieni v ľavej predsieni v pravej komore v ľavej komore v pľúcach pľúcnymi žilami pľúcnicou aortou.
963. Biele krvinky sa vyskytujú: v krvi miazge slezine tkanivách v erytrocytoch v červených krvinkách v trombocytoch vo fibrinogéne.
964. Ktorý hormón produkujú semenníky u človeka: progesterón luteinizačný hormón folikulostimulačný hormón testosterón parathormón aldosterón kortizol petaktín.
965. Pri nedostatku ktorého vitamínu vzniká rohovatenie epitelov, vysychanie rohovky a spojoviek a šeroslepota: C D A PP retinol kobalamín axeroftol niacín.
966. Nedostatočným prívodom určitých vitamínov môže vzniknúť: šeroslepota beri - beri spavá choroba skorbut perniciózna anémia esenciálna hypertenzia krivica malária.
967. K vitamínom rozpusteným v tukoch patrí: pyridoxin kobalamín axeroftol retinol tiamín vitamín A vitamín C vitamín E.
968. Hospodárenie s minerálnymi látkami riadi: adrenalín aldosterón inzulín noradrenalín mineralokortikoidy testosterón glukokortikoidy tyroxín.
969. Nedostatok inzulínu spôsobuje: diabetes mellitus žalúdočný vred infarkt cukrovku tuberkulózu poruchu metabolizmu cukrov zvýšenie hladiny glukózy v krvi kretenizmus.
970. Kôra nadobličiek človeka produkuje: kortizol adrenalín parathormón aldosterón glukokortikoidy mineralokortikoidy noradrenalín tyroxín.
971. Aké činitele ovplyvňujú rýchlosť prúdenia krvi v cievach: tlak krvi objem krvi viskozita krvi vnútorný priemer ciev celková svetlosť príslušnej časti riečišťa elektrokardiogram cípovité chlopne polmesiačikové chlopne.
972. Ako sa nazýva zmena napätia svalu bez jeho skrátenia: kinetická práca statická práca svalový tonus mechanická práca pohybová práca polohová práca svalové napätie rovnovážna práca.
973. K hlavným obdobiam života človeka po narodení patrí: dospievanie novorodenecké detské starnutie dospelosť dojčenské smrť embryonálne.
974. Najväčší a najdôležitejší podiel sušiny krvnej plazmy tvoria: mastné kyseliny enzýmy plazmatické bielkoviny glukóza bielkoviny produkované v pečeni anorganické látky sacharóza glykogén.
975. Ktoré zlúčeniny negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie: zlúčeniny arzénu zlúčeniny olova dusičnany vitamíny pesticídy chloridy zlúčeniny stroncia priemyselné hnojivá.
976. Trávenia bielkovín v tenkom čreve človeka sa zúčastňuje: trypsín amyláza peptidáza lipáza žlčové kyseliny pepsín HCl fibrinogén.
977. K hlavným súčastiam žalúdkovej šťavy človeka patrí: pepsín trypsín kyselina chlorovodíková lipáza HCl hlien mucín ptyalín.
978. Minútový srdcový objem je: množstvo krvi, ktoré za 1 minútu pretečie pľúcami stály, nezávislý od telesnej námahy vzťah svalovej činnosti k frekvencii srdcovej činnosti množstvo krvi prečerpanej srdcom za 1 minútu frekvencia srdcovej činnosti závislý od telesnej námahy objem krvi, ktoré srdce vytlačí za jednu systolu minútový srdcový výdaj, ktorý sa môže podľa potrieb organizmu značne zvýšiť.
979. Krvná plazma obsahuje: glukózu aminokyseliny a mastné kyseliny vitamíny a enzýmy hydrogénuhličitany vodu chlorid sodný glykogén ribozómy.
980. Priemerný minútový dychový objem dospelého človeka v kľude je: 2 - 3 litre vzduchu 4 - 5 litrov vzduchu 7 - 9 litrov vzduchu 10 - 11 litrov vzduchu menší ako vitálna kapacita rovnaký ako vitálna kapacita väčší ako vitálna kapacita rovnaký ako pri námahe.
981. Približný počet neurónov v mozgovej kôra človeka je: 1 miliarda 2 miliardy 4 miliardy 5 miliárd 8 miliárd 10 miliárd 14 miliárd 25 miliárd.
982. U človeka sa na vdychu podieľajú najmä: bránica bránica a vonkajšie medzirebrové svaly vonkajšie medzirebrové svaly mimické svaly vnútorné medzirebrové svaly brušný lis svaly hrtana svaly jazyka.
983. Čo je riziková gravidita: tehotenstvo, kde hrozí potratenie zárodku podnet k umelému prerušeniu gravidity neželané tehotenstvo tehotenstvo, vyžadujúce špeciálnu starostlivosť gravidita, u ktorej je riziko postihnutia dieťaťa 5% gravidita, u ktorej možno predpokladať ohrozenie matky alebo plodu gravidita, po neželanom počatí dôsledok zanedbanej výchovy k rodičovstvu.
984. Aké chlopne sú medzi predsieňami a komorami srdca: polmesiačikovité chlopne komorové chlopne blanité cípovité chlopne dvojcípa v ľavom a trojcípa chlopňa v pravom srdci dvojcípa v pravom a trojcípa chlopňa v ľavom srdci predsieňové chlopne žiadne kostené cípovité chlopne.
985. Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou obličky je: nefrídiový kanálik nefros nefrón plamienková bunka Malpighiho rúrka pulzujúca vakuola protonefrídie metanefrídie .
986. Dôležitým dejom pri zastavení krvácania je: osmotická lýza krviniek činnosť bielych krviniek činnosť krvných doštičiek diapedéza zúženie cievy v poranenom mieste premena fibrinogénu na fibrín premena fibrínu na fibrinogén činnosť trombocytov.
987. Zakladateľom učenia o vyššej nervovej činnosti je: W. Smith I.P.Pavlov J.Grimm J.E.Purkyně T.Schwann B.Fox M.Bean F.Mullder.
988. Vitamín K: podporuje vstrebávanie kalcia zvyšuje odolnosť proti infekciám je dôležitý pre metabolizmus cukrov podieľa sa na zrážanlivosti krvi je tvorený baktériami v hrubom čreve človeka pri jeho nedostatku vzniká krvácanie do tkanív a dutín je nepostrádateľný pre tvorbu rodopsínu je nepostrádateľný pre tvorbu protrombínu.
989. Aké funkcie má v organizme človeka pečeň: zúčastňuje sa na tvorbe amyláz pri metabolizme živín je zásobárňou železa a vitamínov detoxikačnú úlohu zúčastňuje sa produkcie trypsínu je zásobárňou glykogénu vytvárajú sa tu niektoré látky nevyhnutné pre zrážanie krvi spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v tenkom čreve spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v hrubom čreve.
990. Ľudské oko vníma svetelné vlnenie: v rozsahu vlnových dĺžok 250 - 360 nm v rozsahu vlnových dĺžok 400 - 700 nm v rozsahu vlnových dĺžok 750 - 850 nm v rozsahu vlnových dĺžok len pod 500 nm príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na sietnicu príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode dúhovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na rohovku príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na dúhovku príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na bielko.
991. Pallium: je podlôžko je talamus je biela mozgová hmota je súčasť predného mozgu je mozgová kôra tvorí plášť predného mozgu vytvára bazálne gangliá predného mozgu tvorí hemisféru mozočka.
992. Čo tvorí vnútro hemisfér predného mozgu: sivá hmota gangliové bunky biela hmota mozgová kôra pallium mozgové závity hmota skladajúca sa z nervových vlákien hmota skladajúca sa z tiel nervových buniek.
993. Svalový snopec tvorí približne: 10 až 100 vláken 150 až 200 vláken 200 až 450 vláken 150 až 500 vláken 100 až 1000 vláken 300 až 400 vláken 400 až 500 vláken 500 až 600 vláken.
994. K svalom tváre patrí: vretenný sval napínač širokej pokrývky veľký jarmový sval spánkový sval smiechový sval pílový predný sval predný píšťalový sval malý jarmový sval.
995. Ktorá časť mozgu je sídlom riadenia činnosti vnútorných orgánov: talamus hypotalamus pallium bazálne ganglia mozoček podlôžko lôžko most.
996. Ktorý sval hornej končatiny je naťahovač: trojhlavý sval ramena m. biceps len dvojhlavý sval ramena všetky svaly predlaktia ohýbač ruky lichobežníkový sval predný píšťalový sval m. triceps.
997. Diastola je: stav nečinnosti srdca napĺňanie srdca krvou vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca fáza činnosti srdca súčasť srdcového cyklu napĺňanie cievneho systému krvou zmrštenie pravej komory srdca zmrštenie ľavej komory srdca.
998. Ktorý sval hornej končatiny je ohýbač: m. triceps trojhlavý sval ramena dvojhlavý sval ramena m. biceps ohýbač nohy lichobežníkový sval predný píšťalový sval dlhý priťahovač.
999. Svaly podľa mikroskopickej stavby a funkčných rozdielov rozlišujeme: hladké pozdĺžne priečne pruhované srdcový sval kombinované priečne - pozdĺžne pozdĺžne pruhované priečne hladké.
1000. Akým spôsobom sa uskutočňuje spojenie kostí: voľne pevne kĺbovo pomocou okostice súvisle epitelom kĺbovým mazom kostnou dreňou.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests