Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBiologia 1061-1085

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologia 1061-1085

Description:
htdmtre

Author:
gazela
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1061. ktoré reflexy sa realizujú nezávisle od našej vôle: autonómne somatické vegetatívne všetky sympatiku parasympatiku hlavové obvodové.
1062. O častiach vylučovacej sústavy u zdravého muža platí: močová rúra je dlhšia ako u ženy močovody vyúsťujú do močového mechúra predstojnica obopína začiatok močovej rúry obličky sú v oblasti driekovej časti chrbtice, za pobrušnicou obličky sú párový orgán, vychádzajú z nich močovody, ktoré ústia do močového mechúra obličkové tepny sú vetvami brušnej aorty močová rúra je kratšia ako u ženy predstojnica obopína koniec močovej rúry.
1063. Otočenie dlaňou nahor sa nazýva: pronácia supinácia extenzia flexia privrátenie abdukcia odvrátenie addukcia.
1064. O lakťovom kĺbe platí: jeho súčasťou je ramenná kosť jeho súčasťou je patela je to pohyblivé spojenie že kĺbové plochy sa môžu dotýkať že ramenná kosť sa končí dole klapkou že ramenná kosť sa končí v lakťovom kĺbe hlavicou je to najpohyblivejší kĺb v tele je tonajmenej pohyblivý kĺb.
1065. vitálna kapacita pľúc človeka: je u žien menšia ako u mužov je u detí väčšia ako u žien je u detí menšia ako u mužov u žien je okolo 3,5 litrov u mužov je priemerne 5 litrov je súčet inspiračného rezervného objemu, respiračného objemu a expiračného rezervného objemu je súčet inspiračného rezervného objemu, reziduálneho objemu a expiračného rezervného objemu je súčet reziduálneho objemu a expiračného rezervného objemu.
1066. Hladovanie: je stav keď človek prijíma mnoho potravy je stav keď človek neprijíma žiadnu potravu je stav ktorého výsledkom je zvýšenie telesnej hmotnosti je stav ktorého dôsledkom sa mení hmotnosť tela je stav keď človek prijíma mnoho tekutín je stav ktorého dôsledkom je ubúdanie telesnej hmotnosti má ako konečnú fázu smrť organizmu má ako konečnú fázu regeneráciu organizmu.
1067. O jednotlivých častiach celkovej kapacity pľúc človeka sú správne tvrdenia: vitálna kapacita - je objem vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu vdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu výdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť po pokojovom výdychu reziduálny objem - je množstvo vzduchu, ktoré zostáva v pľúcach aj po maximálnom výdychu vitálna kapacita - je objem vzduchu ktorý zostáva v pľúcach aj po maximálnom výdychu vdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť po pokojovom výdychu výdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu , ktoré možno ďalej vdýchnuť , po pokojovom vdychu reziduálny objem - je množstvo vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu.
1068. O priebehu pôrodu človeka za fyziologických okolností platí, že: svalovina maternice sa sťahuje a vytláča plod z maternice dĺžka trvania pôrodu je 8-16 hodín po otvorení hrdla maternice sa plod vytlačí veľmi rýchlo po pôrode plodu za 20-40 minút sa stiahnutím maternice odlúči a vypudí aj placenta pôrod riadia autonómne nervy a hormóny svalovina maternice ochabne a plod samovoľne odchádza z maternice dĺžka trvania pôrodu je priemerne 18-26 hodín pôrod riadia motorické nervy a enzýmy.
1069. O novorodeneckom období u človeka platí, že začína narodením dieťaťa trvá do konca 1. mesiaca po narodení novorodenec sa prispôsobuje životným podmienkam mimo tela matky na jeho začiatku, po narodení, začne nov orodenec dýchať na jeho začiatku, po narodení, obehová sústava novorodenca sa oddelí od m,atkinej na jeho začiatku, po narodení,krv sa začína okysličovať v jeho vlastných pľúcach trvá od konca 1. mesiaca - do konca 1. roka po narodení krv sa okysličuje placentou.
1070. Odborný termín pre "povrchový" je: kraniálny kaudálny profundus rotačný superficialis pronačný abdukčný flexný.
1071. V krvi zdravého človeka môžeme nájsť: červené krvinky krvné doštičky granulocyty krvnú plazmu lymfocyty jadrové erytrocyty glykogén hemosporídie.
1072. Kostru hlavy tvorí: čuchová kosť bodcovitý výbežok spánkovej kosti čelová kosť jarmová kosť horná čeľusť sánka slzná kosť spánková kosť.
1073. Metabolizmus u človeka: sa v starobe zvyšuje sa v starobe znižuje je riadený hormonálne je riadený nervovo nezávisí od hormónov nezávisí od nervovej sústavy pri nadmernej činnosti štítnej žľazy sa zvyšuje pri nadmernej činnosti štítnej žľazy sa znižuje.
1074. Sacharidy sú u človeka trávené: aj v ústnej dutine ptyalínom amylázou aj v tenkom čreve trypsínom v pankreatickej šťave peptidázou v tenkom čreve aj v obličkách lipázou.
1075. Odborný termín pre smer " k trupu" na končatinách je: mediálny distálny proximálny superficialis profundus vertikálny cirkulárny laterálny.
1076. Kým sa u človeka krv z pravej predsiene dostane naspäť do nej prejde postupne cez: pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcnica, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry,žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, ľavú predsieň, ľavú komoru, pľúcne žily, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu ľavú komoru, pľúcnicu pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, pravú komoru, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcnicu, ľavú predsieň, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, aortu,menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, aortu, menšie tepny, pľúcnicu, aortu, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavá komora, ľavá predsieň, pľúcnicu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu .
1077. Poranenia kĺbu kolena: sa vždy dajú vyliečiť sa nikdy nedajú vyliečiť môžu viesť k trvalému obmedzeniu pohyblivosti sú nevyliečiteľné môžu vzniknúť napr. pri páde môžu vzniknúť napr. pri športe vznikajú len u detí sa ťažko liečia.
1078. U starej matky sa vyskytol autozomálne recesívny znak. Jej dcéra tento znak nemá. Aká je pravdepodobnosť, že vnúča bude mať tento znak, ak je jeho otec heterozygot pre daný znak: 50% 100% 25% 0% polovičná bude ho mať nebude ho mať jedna štvrtina.
1079. Sval, ktorý spôsobuje ohnutie v lakťovom kĺbe sa nazýva: lichobežníkový sval trojhlavý sval ramena dlhý sval stehna m. biceps brušný lis trojhlavý sval lýtka dvojhlavý sval ramena m. triceps.
1080. K svalom dolnej končatiny zaraďujeme: predný píšťalový sval trojhlavý sval lýtka zdvíhač hlavy jabĺčko podjazylkové svaly krátky priťahovač ramena dlhý sval stehna šikmý sval lýtka.
1081. O činnosti hrubého čreva človeka platí, že: nevylučujú sa do neho žiadne tráviace šťavy prebieha v ňom obmedzené vstrebávanie - napr. vody prebieha v ňom vstrebávanie všetkých živín baktérie v ňom vytvárajú vitamíny B-komplexu a K činnosťou baktérií vznikajú toxické látky, ktoré sa u zdravého človeka zneškodňujú v pankrease činnosťou baktérí vznikajú plyny, ktoré napínajú jeho stenu a povzbudzujú jeho činnosť činnosťou baktérí vznikajú plyny, ktoré napínajú jeho stenu a utlmujú jeho činnosť činnosťou baktérií vznikajú toxické látky, ktoré sa u zdravého človeka zneškodňujú v pečeni.
1082. Na podložnom sklíčku sú dve kvapky krvného séra - vľavo od človeka s krvnou skupinou A a v pravo s krvnou skupinou B. Do každej primiešame kvapku krvi vyšetrovanej osoby. Podľa vzniku aglutinácie: vľavo áno, vpravo nie - ide o krvnú skupinu A vľavo áno-vpravo nie - ide o krvnú skupinu B vľavo áno - vpravo nie - ide o krvnú skupinu AB vľavo áno, vpravo nie - ide o krvnú skupinu 0 vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu A vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu B vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu AB vpravo nie, vľavo áno - ide o krvnú skupinu 0.
1083. O obsahu dusíka v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: atmosferický vzduch obsahuje 79,04% N2 alveolárny vzduch obsahuje 79,7% N2 vydychovaný vzduch obsahuje 79,3 % N2 atmosferický vzduch obsahuje 29,04% N2 atmosferický vzduch obsahuje 54,1 % N2 výdychový vzduch obsahuje 72,92% N2 alveolárny vzduch obsahuje 72,1% N2 vydychovaný vzduch obsahuje 69,3% N2.
1084. Ktoré stavce chrbtice človeka sú zrastené: krčné hrudné driekové krížové kostrčové nosič a čapovec krížové do krížovej kosti kostrčové v kostrč.
1085. Na priereze kožou vidíme: vlasové cibuľky hmatové telieska obličkové telieska vzpriamovače chlpov zamšu potné žľazy hlavové nervy hypofýza.
Report abuse Terms of use