option

Biologia 1451-1475

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologia 1451-1475

Description:
Zsbkabx

Author:
gazela
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1451. Frekvencia výskytu dominantnej alely je 0, 97. Vypočítajte aká je frekvencia recesívnych alel: 0,003 30,5 0 03 90,12 3% 97% 30% 33%.
1453. Ak zistíme, že sa v populácii vyskytuje 2 500 recesívnych homozygotov na 1 milión osôb, potom je frekvencia dominantných homozygotov : 87,12 0,9025 0,9098 10,26 90,25% 1,25% 9,2% 0,19.
1453. V sledovanej populácii sa zistilo, že autozomálne recesívne ochorenie sa vyskytuje jedenkrát na 10 000 osôb. Aká je frekvencia recesívnej alely v tejto populácii: 0,67 0,01 10 1% 100 0,1% 0,11 11%.
1454. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 4 prípady na 10 000 osôb. Vypočítajte, aká je frekvencia recesívnych alel v populácii: 0,006 0,02 20,20% 2% 98,4 23,79 12% 0,12.
1455. Pri populačnom výskume sa zistilo, že frekvencia dominantnej alely A je 0,90. Aká je frekvencia recesívnych homozygotov: 0,986 10,20 0,01 1% 40,82 10% 11% 0,11.
1456. Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 10%. Frekvencia recesívnych homozygotov pre tento znak je: 0,654 100,20 0,01 1% 10 90% 11% 0,0009.
1457.Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 10%. Frekvencia dominantných homozygotov pre tento znak je: 0,81 0,89 0,21 81% 93% 21,90 0,18 18%.
1458. Frekvencia výskytu dominantnej alely je 0,97. Vypočítajte aká je frekvencia heterozygotov: 86,3 10,22% 0,0582 82,5 5,82% 95,18 3,6% 0,036.
1459. Pri populačnom výskume sa zistilo, že frekvencia dominantnej alely A je 0,90. Aká je frekvencia heterozygotov: 1,8% 0,018 0,18 18% 1,8 98,2 99% 0,8%.
1460. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 4 prípady na 10 000 osôb. Vypočítajte, aká je frekvencia dominantných alel v populácii: 95,4% 9,7 0,097 0,98 98% 0,32 22% 0,22.
1461. Frekvencia výskytu dominantnej alely je 0, 97. Vypočítajte, aká je frekvencia recesívnych homozygotov: 90% 0,9 0,0009 0,09% 9 0,99 9% 0,1.
1463. V sledovanej populácii sa zistilo, že autozomálne recesívne ochorenie sa vyskytuje jedenkrát na 10 000 osôb. Aká je frekvencia dominantnej alely v populácii: 99,5 0,99 0,31 33% 99% 0,039 1% 0,1.
1462. . V sledovanej populácii sa zistilo, že autozomálne recesívne ochorenie sa vyskytuje jedenkrát na 10 000 osôb. Frekvencia heterozygotov pre tento znak je: 0,3042 0,52% 0,0198 1,98% 98,45 98,02 27% 0,27.
1464. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 4 prípady na 10 000 osôb. Vypočítajte, aká je frekvencia dominantných homozygotov v populácii: 0,6531 0,9831 90,44% 96,89 0,9604 96,04% 3,07% 0,037.
1465. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 4 prípady na 10 000 osôb. Vypočítajte, aká je frekvencia heterozygotov v populácii: 0,0392 3,92% 0,7621 0,1392 39,22% 0,7619 17,428% 0,0242.
1466. Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 10%. Frekvencia dominantných alel pre tento znak je: 0,45 45% 0,9 90% 0,123 12,39 11% 0,11.
1467. Recesívna alela, ktorá podmieňuje kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 20%. Aká je frekvencia dominantných alel pre tento znak: 0,45 0,885 0,8 80% 0,8321 40% 0,2 2%.
1468. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 16 prípadov na 1 000 000 osôb. Aká je frekvencia heterozygotov: 0,07968 79,68 0,007968 0,7968 7,968 93,032% 3,231 0,002322.
1469. Aká je frekvencia dominantnej alely, ak sa pri výskume populácie zistilo, že frekvencia recesívnej alely je 0,13: 87,50 20,50 0,87 87% 10,50 97% 17,7% 0,17.
1470. Aká je frekvencia dominantných homozygotov, keď sa pri populačnom výskume zistilo, že frekvencia recesívnej alely je 0,04: 20,23 10,40% 0,9216 92,16% 10,84 0,092 13,33 0,1333.
1471. Ak sa dominantná alela vyskytuje v populácii s frekvenciou 0,92, aká je frekvencia výskytu dominantných homozygotov: 64,84 0,8464 84,64% 19,43 0,08464% 73,42 0,4864 48,64%.
1472. Ak sa dominantná alela vyskytuje v populácii s frekvenciou 0,92, aká je frekvencia výskytu heterozygotov: 0,1472 0,09472 14,72% 72% 0,87 0,9472 41,72% 0,4172.
1473. Aká je frekvencia heterozygotov, ak sa v danej populácii vyskytuje 3600 recesívnych homozygotov na 1 000 000 osôb: 0,1128 11,28% 0,04 10,20 97,2% 1,28 23,78 0,2378.
1474. Aká je frekvencia recesívnych homozygotov, keď sa pri populačnom výskume zistilo, že frekvencia recesívnej alely je 0,04: 0,61 16% 60 0,0016 0,16% 60,60 24% 0,24.
1475. Recesívna alela, ktorá podmieňuje kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 20%. Aká je frekvencia recesívnych homozygotov: 0,04 90 0,5320 53,25 4% 0,20 8% 0,08.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests