option

Biologia 1476-1500

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologia 1476-1500

Description:
howueHFB

Author:
gazela
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1476. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 16 prípadov na 1 000 000 osôb. Aká je frekvencia dominantných homozygotov: 98,8745 0,992016 99,2016% 1,30 50,32 15,98 3,2% 0,033213.
1477. Ak poznáme frekvenciu dominantnej alely (p) v populácii a frekvenciu recesívnej alely (q), frekvenciu heterozygotov vypočítame: p-q=1 p²=1-q 2pq q=1-p p+2q=1 pq² q²=2p q²=p.
1478. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 16 prípadov na 1 000 000 osôb. Aká je frekvencia recesívnych alel: 0,004 0,2 0,4% 2 0,45 4,44% 13,6 0,136.
1479. Ak poznáme frekvenciu recesívnych homozygotov v populácii, frekvenciu recesívnych alel vypočítame: p-q=1 p²=1-q 2pq q=1-p p+2q=1 2p2q q=√q² q².
1480. Aká je frekvencia dominantných homozygotov, ak sa v danej populácii vyskytuje 3600 recesívnych homozygotov na 1 000 000 osôb: 0,8836 20,5 92,45% 9,10 56,30 88,36% 42,77% 0,4277.
1481. Ak poznáme frekvenciu recesívnej alely (q) v populácii, potom frekvenciu dominantnej alely (p) vypočítame: p-q=1 p²=1-q 2pq=1/2q p=1-q p+2q=1 2p²=2q q²=2p q²=p.
1482. Recesívna alela ktorá podmieňuje kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 20%. aká je frekvencia heterozygotov pre tento znak: 90,70 0,16 0,32 32% 98,05 16% 4,5% 0,45.
1483. Ak poznáme frekvenciu recesívnej alely (q) v populácii, frekvenciu recesívnych homozygotov vypočítame: p-q=1 p²=1-q 2pq q=1-p p+2q=1 2p2q p q².
1484. Ak poznáme frekvenciu dominantnej alely (p) v populácii, frekvenciu dominantných homozygotov vypočítame: p-q=1 p ² =1-q 2pq q=1-p p+2q=1 2p2q p p ² .
1485. Ak sa dominantná alela vyskytuje v populácii s frekvenciou 0,92, aká je frekvencia výskytu recesivnych homozygótov: 0,0064 64,50 0,64% 20,40 0,36% 0,0036 6,4% 0,064.
1:486. V sledovanej populácii sa autozomálne recesívny znak vyskytuje s frekvenciou 9 prípadov na 10 000 osôb. Aká je frekvencia heterozygotov 0,0582 0,5210 0,6432 5,82% 58,2% 98,2 7,22% 0,0722.
1487. Recesívna alela, ktorá podmieňuje kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 20%. Aká je frekvencia dominantných homozygotov pre tento znak: 0,10 0,64 10,86 60,70 64% 10% 46% 0,46.
1 489. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 16 prípadov na 1 000 000 osôb. Aká je frekvencia dominantných alel: 9,96% 0,996 99,6% 0,10 94,3 10% 18,9% 0,189.
1490. Pri populačnom výskyte sa zistilo, že frekvencia dominantnej alely je 0,95. Aká je frekvencia recesívnych homozygotov: 25% 0,0025 0,25 90,8 30,10 0,0056 15% 0,15.
1491. Aká je frekvencia heterozygotov, keď sa pri populačnom výskume zistilo, že frekvencia recesívnej alely je 0,04: 76,8% 20.50 0,0768 7,68% 90,40 10,30 18,7% 0,187.
1492. V sledovanej populácii sa autozomálne recesívny znak vyskytuje s frekvenciou 9 prípadov na 10 000 osôb. aká je frekvencia recesívnych alel: 0,003 0,03 3% 0,304 30,4% 0,75 13% 0,013.
1494. Aká je frekvencia dominantnej alely, keď sa pri populačnom výskume zistilo že frekvencia recesívnej alely je 0,04: 0,96 91,50 92,50 96% 0,26 14 2% 0,02.
1495. Pri populačnom výskume sa zistilo, že frekvencia dominantnej alely je 0,95. Aká je frekvencia dominantných homozygotov: 0,1025 0,9025 0,30 0,35 90,25% 10,25% 13,3% 0,1335.
1496. V sledovanej populácii sa autozomálne recesívny znak vyskytuje s frekvenciou 9 pripadov na 10 000 osôb. Aká je frekvencia dominantných homozygotov: 0,0963 0,9409 94,09% 93,6 9,63% 21,76 54,5% 0,545.
1497. Pri populačnom výskume sa zistilo, žefrekvencia dominantnej alely je 0,95. Aká je frekvencia heterozygotov 0,095 95% 9,5% 15,015 15,15 0,95 21,2% 0,212.
1498. Ak poznáme frekvenciu dominantnej alely (p) v populácii, potom frekvenciu recesivnej alely (q) vypočítame: p-q=1 p ² =1-q 2pq=1/2q q=1-p p+2q=1 2p²=2q q² =2p q ² =p.
1 499. V sledovanej populácii sa autozomálne recesívny znak vyskytuje s frekvenciou 9 prípadov na 10 000 osôb. Aká je frekvencia dominantných alel: 0,009 0,97 97% 9,7% 9,99 0,097 3%0,03.
1500. Ak poznáme frekvenciu dominantných homozygotov v populácii, frekvenciu dominantných alel vypočítame: p-q=1 p ² =1-q 2pq q=1-p p+2q=1 2p2q p=p ² q ² .
1493. Ak frekvencia dominantných homozygotov v populácii je 96,94% (p= 0,98), potom sa daný autozomálne recesívny znak vyskytuje v populácii s frekvenciou: 0,0004 0,4 0,04% 40% 40,59 12,98 36% 0,036.
1488. Aká je frekvencia recesívne alely ak sa pri výskume populácie zistilo, že frekvencia dominantnej alely je 0,86: 0,24 0,14 14% 0,40 40% 65 44% 0,44.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests