option

Biológia LF UK. 741-760

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biológia LF UK. 741-760

Description:
Biológia LF UK. 741-760

Author:
AVATAR
Biológia LF UK. 741-760
(Other tests from this author)


Creation Date:
22/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
741. K zárodočným vrstvám obrúčkavcov patrí: endoderma mezoderma ektoderma coelom mezoglea mezenchým parenchým kambrium.
742. Ktorý hlístovec parazituje vo svaloch: Hlística svalová Háďatko svalové Motolica ovčia Svalovec špirálovitý Pásomnica svalová Svalovčík špirálovitý Motolica svalová Svalovec hlístovitý .
743. Nestrávené zvyšky potravy sa vylučujú z tela pri: prvokoch endocytózov prežúvavcov ústnym otvorom vtákoch kloakou prvokoch exocytózou cicavcoch análnym otvorom prhlivcoch otvorom, ktorý je zároveň otvorom prijímajúcim potravu vtákoch análnym otvorom ploskavcoch nefridiami.
744. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje z tela priamo: u vtákov u vodných živočíchov u plazov u kaprov u hydiny u rýb u hadov u človeka.
745. Trávenina z tenkého do hrubého čreva sa dostáva: peristaltickými pohybmi sťahmi svaloviny kmitaním riasiniek pomocou gravitácie činnosťou baktérií vlastnou hmotnosťou hltaním pozitívnym geotropizmom .
746. Kvalitatívne správne zložená potrava obsahuje: bielkoviny tuky nestráviteľné látky, ako napr. celulózu vodu nepostrádateľné aminokyseliny nenasýtené mastné kyseliny minerálne látky vitamíny.
747. Vylučovanie parathormónu je ovplyvňované: spätným vstrebávaním vápnika v obličkách hladinou vápnika v mimobunkovej tekutine hladinou vápnika v krvi riadenou činnosťou hypofýzy hladinou vápnika v krvnej plazme aktivitou štítnej žľazy aktivitou prištítnych teliesok aktivitou podžalúdkovej žľazy.
748. Ktorá z uvedených žliaz nie je pravou žľazou s vnútornou sekréciou: neurohypofýza prištítne telieska adenohypofýza štítna žľaza zadný lalok hypofýzy predný lalok hypofýzy stredný lalok hypofýzy kôra nadobličiek .
749. Z akých vajíčok sa u včiel liahne potomstvo: všetci z oplodnených a špeciálne pestovaných vajíčok samice z oplodnených vajíčok samce výlučne z neoplodnených vajíčok samice partenogeneticky samice z neoplodnených vajíčok samce výlučne z oplodnených vajíčok samce partenogeneticky z oplodnených aj neoplodnených vajíčok.
750. Aké je srdce Skokana zeleného: má jednu dutinu má jednu predsieň a dve komory dvojdielne má jednu predsieň a jednu komoru trojdielne má dve predsiene a jednu komoru štvordielne má dve predsiene a dve komory.
751. Čo sú gemuly pohlavné bunky mäkkýšov pohlavné ústroje obojživelníkov zhluk zárodočných buniek našich sladkovodných hubiek vývojové štádia hmyzu zhluk zárodočných buniek morských hubiek zhluk pohlavných buniek hubiek zhluk ihlíc hubiek zárodočné obaly mäkkýšov.
752. Ako sa volá chemická látka charakteristická pre plášť plášťovcov: tunicín penicilín pektín glykogén mureín mucín chlorokruorín hemozín.
753. Ktorá skupina živočíchov je vrcholom vývoja článkonožcov: hmyz mnohonôžky stonôžky obrúčkavce Annelida Acrania Tunicata Echinodermata.
754. Ktoré mnohobunkovce nemajú vytvorené nervové a svalové tkanivo: Cnidaria Hubky Porifera Nepŕhlivce Arthropoda Magnóliorasty Monocotyledoneae Mammalia.
755. Telo hubiek sa skladá: z troch zárodočných vrstiev a výplnkového spojiva z dvoch zárodočných vrstiev a výplnkového spojiva endodermy, mezodermy a ektodermy endodermy, mezoglei a ektodermy z jednej zárodočnej vrstvy a výplnkového spojiva z vonkajšej a vnútornej vrstvy a vyplnkového spojiva z endodermy a glie a výplnkového spojiva z mezodermy a glie a výplnkového spojiva .
756. Všetky bunky živočíchov: patria k eukaryotickým bunkám patria k prokaryotickým bunkám nemajú plastidy nie sú schopné metabolizovať organické látky sú heterotrofné sú autotrofné majú plastidy majú vakuoly .
757. Ktoré látky štiepi amyláza: bielkoviny tuky škrob polysacharidy nukleové kyseliny lipidy nukleotidy polypeptidy .
758. Ktoré hormóny vylučujú žľazové bunky ostrovčekov pankreasu a vyšších tried stavovcov: inzulín tyroxín tyronín glukagón adrenalín noradrenalín hormóny zasahujúce do metabolizmu sacharidov hormóny zasahujúce do metabolizmu nukleových kyselín .
759. Pijavice: majú štetiny nemajú štetiny prísavky majú na prednom konci tela prísavky majú na zadnom konci tela nemajú prísavky majú sploštené telo majú okrúhle telo majú črevo s bočnými vakmi.
760. Kopulačný orgán hlavonožcov sa nazýva: hektokotylové rameno spikula pseudopenis pentakotylové rameno veliger vnútornostný vak trochofórus perifórus.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests