option

Biológia LF UK. 761-780

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biológia LF UK. 761-780

Description:
Biológia LF UK. 761-780

Author:
AVATAR
Biológia LF UK. 761-780
(Other tests from this author)


Creation Date:
23/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
761. Prištítne telieska: sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u obojživelníkov sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u rýb sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u plazov sú umiestnené blízko štítnej žľazy sú súčasťou štítnej žľazy ich produkt riadi hospodárenie s iónmi vápnika v krvnej plazme sú žľazou so zmiešaným vylučovaním sú pre život nevyhnutné .
762. Podľa druhu adekvátneho podnetu k hlavným typom receptorov patria: mechanoreceptory rádioreceptory sonoreceptory chemoreceptory receptory na vnímanie bolesti exteroreceptory interoreceptory proprioreceptory .
763. V krvi cicavcov nachádzame: červené krvinky trombocyty krvné doštičky biele krvinky hepatocyty erytrocyty leukocyty hemolyzíny.
764. Kde prebieha vonkajšie dýchanie cicavcov: v pľúcach v koži na povrchu tela na vonkajšom povrchu tkanív v nosovej dutine v hrtane v tkanivách v srdci.
765. Z čoho sa skladá srdce krokodíla: zo štyroch oddielov z jednej predsiene a dvoch komôr z dvoch predsiení a jednej komory z dvoch predsiení a dvoch komôr z troch oddielov z dvoch oddielov z jednej predsiene a jednej komory nemá srdce.
766. Najviac mechanoreceptorov sa u živočíchov nachádza: na perách na záhlaví na chrbte na koncoch prstov na rypáku na chobote na kopytách okolo zobáka a nozdier.
767. Narušenie biorytmov môže ohroziť: rozmnožovanie niektorých živočíchov život živočíchov život človeka činnosť organizmu vývin organizmu smrť organizmu striedanie ročných období činnosť prílivu a odlivu.
768. Typ nervovej sústavy obrúčkavcov je: rozptýlená rebríčková difúzna dostredivá odstredivá nemajú nervovú sústavu centralizovaná mezogliálna.
769. Nepodmienené reflexy sú: vrodené počtom nemenné druhovo špecifické získané počas života jedinca individuálne druhovo nešpecifické závislé od krvnej skupiny jedinca získané po smrti jedinca.
770. V ktorej časti cievneho systému dochádza k výmene látok medzi krvou a tkanivovým mokom: vo vlásočniciach na bunkovej membráne v kapilárach v difúznom systéme v zbernom systéme v pľúcnici v aorte v ľavej predsieni srdca.
771. Radiálna nervová sústava je u: Hlavonožcov Ostnatokožcov Medúz Ploskavcov Echinodermata Bičíkovcov Výtrusovcov Koreňonožcov.
772. Telová tekutina na najnižšom vývojovom stupni: sa nazýva tkanivový mok sa nazýva hydrolymfa sa nazýva krvomiazga sa nazýva hemolymfa má podobné zloženie ako vodné prostredie živočíchov má veľa bielkovín a pravé krvné bunky sa vyskytuje u mechúrnikov a ostnatokožcov sa vyskytuje u plazov a cicavcov.
773. Obličky rozdelené na samostatné lalôčiky majú: kôň delfín pes človek medveď králik myš potkan.
774. Vrodené reflexy sú: nepodmienené individuálne podmienené abstraktné druhovo špecifické druhovo nešpecifické riadené bunkovou imunitou riadené protilátkovou imunitou.
775. Reflexy, ktoré sa vytvárajú až počas života jedinca sú: podmienené nepodmienené podmienené a nepodmienené všetky druhovo špecifické inštinkty vrodené u človeka málo dôležité.
776. Obrúčkavce odstraňujú odpadové látky: plamienkovými bunkami protonefrídiami malpigickými trubicami nefrídiami tykadlovými žľazami nefrídiami, z každého článku osobitne nefrídiami, z každého páru článkov osobitne obličkami.
777. Protonefrídie: sa prvý raz objavujú u prvokov sa prvý raz objavujú u ploskavcov sa prvý raz objavujú u hlavonožcov sa prvý raz objavujú u lariev hmyzu vyúsťujú vývodmi do telovej dutiny vyúsťujú vývodmi na povrch tela sú základom plamienkových buniek začínajú sa plamienkovými bunkami.
778. Ako sa rozdeľujú biorytmy: exogénne a homogénne mezogénne a homogénne homogénne a heterogénne endogénne a exogénne exogénne a heterogénne mezogénne a homogénne mezogénne a heterogénne autogénne a heterogénne.
779. Larva, ktorá sa vyskytuje vo vývine morských mnohoštetinavcov sa volá: mycelium zámotok nymfa trochofóra trochopoda mixofóra trichofóra trichopoda.
780. Ktoré hlístovce sú nebezpečnými parazitmi človeka a domácich zvierat: Hlísty Nitkovky Ploskulice Vírivky Pijavice Opaskovce Šťúriky Roztoče.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests