option

BIOLOGIE - Fyziologie - Dýchací systém

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIOLOGIE - Fyziologie - Dýchací systém

Description:
modelovky 1LF

Author:
AVATAR

Creation Date:
24/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1123. U mužů převládá typ dýchání: břišní (abdominální) žeberní (kostální) zevní vnitřní.
1124. Levá plíce má: 3 laloky 4 laloky 2 laloky 5 laloků.
1125. Při klidném dýchání se vymění v plicích dospělého člověka za minutu přibližně ... litrů vzduchu: 7-8 1,5-2 15-20 žádná z uvedených alternativ není správná.
1126. Spotřeba kyslíku v klidu za minutu u dospělého člověka je asi: 250 ml 2 l 20 ml 8 l.
1127. Ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem: více CO2 množství CO2 nezměněno méně CO2 žádná z uvedených alternativ není správná.
1128. Vnitřní dýchání: je výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi difúzí se u savců uskutečňuje mezi alveolárním vzduchem a hustou sítí plicních vlásečnic je rozvádění dýchacích plynů mezi dýchacím ústrojím a tkáněmi je pravidelné střídání vdechů a výdechů, které není ovlivnitelné vůlí.
1129. Ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem: méně O2 množství O2 nezměněno žádná z uvedených alternativ není správná stejně O2 a CO2.
1130. Ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem: žádná z uvedených alternativ není správná množství CO2 nezměněno méně CO2 stejně O2 a CO2.
1131. Výdech vzduchu z plic při klidném dýchání je dán činností: žádné z uvedených tvrzení není správné bránice mezižeberních svalů pomocných dýchacích svalů.
1132. Ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným: stejně N2 více CO2 méně CO2 méně N2.
1133. Ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným: méně O2 stejně CO2 stejně O2 více O2.
1134. Ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným: žádné z uvedených tvrzení není správné více N2 stejně O2 více O2.
1135. Kyslíku spotřebuje průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi: žádné z uvedených tvrzení není správné 100 ml 1 l 8 l.
1136. CO2 vydýchá průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi: 200 ml 50 ml 100 ml 1 l.
1137. Při klidném dýchání je u průměrného dospělého člověka dechový objem asi: 500 ml 100 ml 200 ml 1000 ml.
1138. Mrtvý prostor dýchacího systému je u průměrného dospělého člověka asi: 50 ml 150 ml 500 ml 800 ml.
1139. Příčinou hypoxie může být: nedostatek hemoglobinu obsazení hemoglobinu zpomalení cirkulace krve nedostatek kyslíku ve vzduchu.
1140. Ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem: více CO2 stejně CO2 méně CO2 není CO2.
1141. Kolik % CO2 obsahuje atmosférický vzduch: 0,03% 1% 5% 0%.
1142. V atmosférickém vzduchu je obsah kyslíku v %: 21 12 25 18.
1143. Hlasové vazy jsou rozepjaty: v nosohltanu v hrtanu v průdušnici v pravé průdušce.
1144. V pohrudniční štěrbině je v klidu tlak: nižší než atmosférický vyšší než atmosférický stejný jako atmosférický 60 kPa.
1145. Hlavním vdechovým svalem je: trapézový sval bránice přímý břišní sval malý prsní sval.
1146. Vstup do hrtanu uzavírá: hltanová příklopka hrtanová příklopka čípek kruhový svěrač.
1147. Při smrštění bránice se objem pohrudniční štěrbiny: zmenšuje nemění se zvětšuje se zvětšuje se a klesá v ní tlak.
1148. K výměně dýchacích plynů dochází v: plicních sklípcích průdušnici dýchacích úsecích průdušek mízních cévách plic.
1149. Dýchání je řízeno z: plicních sklípků dýchacího ústředí v hrudní míše receptorů v postranních mozkových komorách dýchacího ústředí v prodloužené míše.
1150. Reflexní zástava dechu nastává: při kašlání a kýchání během spánku mluvení při polykání a silném čichovém podráždění.
1151. Na transportu dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami se podílí: pouze dýchací systém pouze oběhový systém kůže dýchací a oběhový systém.
1152. Příčinou vzniku kesonové nemoci může být: rychlý vzestup tlaku vzduchu při výstupu potapěče ke hladině rychlý pokles tlaku při rychlém ponoření pod hladinu rychlý pokles tlaku vzduchu při výstupu ke hladině rychlé ponoření hlavy plavce pod hladinu vody.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests