option

BIOLOGIE - Fyziologie - Trávicí systém

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIOLOGIE - Fyziologie - Trávicí systém

Description:
modelovky 1LF

Author:
AVATAR

Creation Date:
24/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 47
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1180. Bílkoviny se štěpí na: aminokyseliny mastné kyseliny dusíkaté báze polypeptidy.
1181. Žluč: se tvoří ve žlučníku je tvořena jaterními buňkami a ve žlučníku je jen skladována je tvořena ve slinivce břišní (pankreas) a ve žlučníku je jen skladována je důležitá pro trávení cukrů.
1182. Dětský chrup má: 20 zubů 22 zubů 24 zubů 18 zubů.
1183. Kompletní chrup dospělého člověka má celkem: 36 zubů 28 zubů 32 zubů 30 zubů.
1184. Mezi hlavní součástí žaludeční šťávy patří: enzym trypsin kyselina sírová enzym amyláza kyselina chlorovodíková.
1185. Kyselina chlorovodíková v žaludku způsobuje: polymeraci aminokyselin depolymeraci aminokyselin koagulaci bílkovin koagulaci lipidů.
1186. Chymus je: trávicí šťáva tvořená slinivkou břišní trávicí šťáva tvořená v játrech trávenina vznikající v tenkém střevě trávenina vznikající v žaludku.
1187. Podstatou trávení je: žádná z uvedených alternativ není správná zvyšování energie živin přeměna jednotlivých složek živin na tělu vlastní látky polymerace bílkovinných řetězců.
1188. Lipidy jsou při trávení štěpeny na: žádná z uvedených alternativ není správná micely žlučové kyseliny triacylglyceroly.
1189. Sliny obsahují enzym štěpící: žádná z uvedených alternativ není správná bílkoviny sacharózu glukózu.
1190. Mléčný (dočasný) chrup se skládá: z řezáků, špičáků a stoliček z řezáků, třenových zubů a stoliček pouze z řezáků a špičáků pouze z řezáků a třenových zubů.
1191. Prořezávání mléčného chrupu: je ukončeno v 1. roce věku je ukončeno v 18. měsíci věku je ukončeno ve 24. měsíci věku pokračuje do konce 4. roku věku.
1192. První zuby mléčného chrupu začínají prořezávat: zpravidla ve 3. měsíci věku mezi 6.-8. měsícem věku kolem 12. měsíce věku kolem 10. měsíce věku.
1193. Žaludeční šťáva obsahuje: gastrin pepsinogen glukagon ptyalin.
1194. V játrech se tvoří: žluč glykogen insulin pepsin.
1195. Sliny jsou produkovány v dutině ústní: pouze velkými slinnými žlázami stále jejich aktuální rychlost tvorby se může výrazně měnit pouze při vyvolání podmíněného reflexu.
1196. Vyhledejte odpověď(i) obsahující alespoň dva pravdivé výroky: při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá měkké patro při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá hrtan polykání je reflexní děj během kterého pokračuje nádech (nebo výdech) polykání je reflexní děj a od určitého okamžiku jej nelze vůlí zastavit.
1197. Sliny: mohou štěpit všechny tuky mohou štěpit všechny bílkoviny mohou štěpit všechny polysacharidy žádná z uvedených možností není správná.
1198. Žaludeční šťáva zajišťuje u dospělého člověka hlavně rozklad: sacharidů bílkovin tuků vitamínů.
1199. pH žaludeční šťávy: závisí na koncentraci H+ v žaludeční šťávě závisí na činnosti pankreatu se může pohybovat pod hodnotou 2 se může pohybovat nad hodnotou 7,5.
1200. Podněty pro tvorbu žaludeční šťávy jsou: nervové (bloudivým nervem) chemické (přímým působením potravy) podmíněně reflexní nepodmíněně reflexní.
1201. V žaludku se vstřebávají: aminokyseliny bílkoviny monosacharidy žádná z uvedených odpovědí není správná.
1202. Společné vyústění žlučových a pankreatických cest se nalézá v: žaludku lačníku (jejunum) kyčelníku (ileum) dvanáctníku (duodenum).
1203. Označte, kde jsou oba výroky pravdivé: žaludek slouží jako zásobárna a tvoří se v něm žaludeční šťáva v žaludku vznikají peristaltické vlny, které se normálně pohybují od vrátníku k česlu v žaludku se rozkládají bílkoviny působením HCl a jejím působením se též rozvolňuje vazivo působení bloudivého nervu zvyšuje sekreci žaludeční šťávy a zvyšuje napětí stěny žaludku.
1204. V tenkém střevu: se živiny definitivně rozkládají se vstřebávají bílkoviny, tuky a polysacharidy se vstřebávají aminokyseliny bakterie tvoří některé vitamíny.
1205. Pankreas (slinivka břišní): produkuje kyselou šťávu produkuje zásaditou šťávu má část s vnitřní sekrecí produkuje žluč.
1206. Slinivka břišní: je párový orgán produkuje HCl produkuje insulin produkuje glukagon.
1207. Červovitý výběžek (appendix vermiformis) je výchlipkou: slepého střeva vzestupného tračníku sestupného tračníku kyčelníku.
1208. Játra: jsou párový orgán produkují glukagon leží pod pravou klenbou brániční produkují žluč.
1209. Žluč: je tvořena játry a pankreatem je nezbytná pro trávení tuků obsahuje také některé odpadní látky je nezbytná pro trávení bílkovin.
1210. Jícen ústí do oddílu žaludku, který se nazývá: vrátník (pylorus) česlo (kardie) dvanáctník (duodenum) slez.
1211. Tenké střevo se skládá z těchto úseků: dvanáctníku, lačníku a tračníku dvanáctníku, lačníku a kyčelníku dvanáctníku a vzestupného tračníku dvanáctníku, esovité kličky a příčného tračníku.
1212. Žlučovod ústí do: žaludku dvanáctníku tračníku slepého střeva.
1213. Vývody slinivky břišní ústí do: kyčelníku vzestupného tračníku dvanáctníku žlučníku.
1214. Mezi žlučové cesty patří: pouze žlučník žlučovod a žlučník pouze žlučník, žlučovod a portální žíla játra a portální žíla.
1215. Játra jsou svou stavbou: jen endokrinní žláza exokrinní žláza produkující žluč žláza s vnitřní sekrecí produkující žluč jen endokrinní žláza produkující žluč.
1216. Žlučník se za normálních podmínek nalézá: uvnitř jaterní tkáně na spodní ploše jater na horní ploše jater pod žaludkem.
1217. Sliznice žaludku je pokryta: hlenem škrobem myelinem vazivem.
1218. Žlučové cesty jsou napojeny: na Langerhansovy ostrůvky na tračník na střední úsek tenkého střeva pouze na dvanáctník.
1219. Sliny obsahují enzym: lipázu amylázu peptidázu gastrin.
1220. Žlučové kyseliny jsou důležité pro trávení: cukrů škrobu tuků bílkovin.
1221. Příušní žlázy patří mezi: žlázy s vnitřní sekrecí slinné žlázy mazové žlázy zevního zvukovodu kožní žlázy boltce.
1222. Vývody velkých slinných žláz ústí do: hltanu vedlejších ústních dutin ústní dutiny jícnu.
1223. Žvýkání přijaté potravy v dutině ústní: umožňuje z bílkovin tvorbu bazických aminokyselin zvyšuje lipolýzu snižuje produkci slin uvedené alternativy nejsou správné.
1224. Trávicí ústrojí plní tyto funkce: mechanické a chemické zpracování potravy: umožňuje vstřebávání látek může přijaté látky skladovat podílí se na obranných funkcích organismu.
1225. Tenké střevo je místem: dlouhodobého skladování potravy trávení vstřebávání obrany organismu proti infekci.
1226. Pankreatická šťáva je důležitá pro trávení: pouze tuků a peptidů tuků cukrů tuků, peptidů a cukrů.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests