option
My Daypo

Cesta k Novoveku

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Cesta k Novoveku

Description:
dejepis

Author:
AVATAR
Mgr. Branislav Turčan
(Other tests from this author)


Creation Date:
04/06/2020

Category:
History

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Protihabsburské povstania uhorskej šľachty trvali od 1604-1711 1704-1811 1604-1700 1604-1683.
Labanci boli vojaci uhorskej šľachty Habsburgovcov Turkov nezávislí.
Prvé povstanie uhorskej šľachty viedol Juraj I. Rákoci Gabriel Betlen Štefan Bočkaj Imrich Tokoli.
Betlen uzavrel 31. decembra 1622 Satumársky mier Bratislavský mier mier v Mikulove mier v Linzi.
Prešovské jatky sa odohrali po Tokoliho povstaní po povstaní Františka Rákociho po Vešeléniho sprisahaní po Bočkajovom povstaní.
Medzi príčiny povstaní uhorskej šľachty nepatrilo: Obsadenie Budína Turkami Obmedzovanie privilégií uhorskej šľachty Násilná protireformácia a rekatolizácia Habsburský absolutizmus.
Satumársky mier bol uzavretý v roku 1606 1611 1711 1811.
30 ročná vojna bola vojnou medzi katolíkmi a protestantami katolíkmi a moslimami protestantami a moslimami veriacimi a ateistami.
Medzi etapy 30 ročnej vojny nepatrila česká vojna nemecká vojna dánska vojna falcká vojna.
Po Bitke na Bielej hore bol popravený Albrecht z Valdštejna Ján Amos Komenský Ján Jesenius Matej II.
30 ročná vojna sa skončila mierom Parížskym Satumárskym Vestfálskym Viedenským.
Prvou fázou 30 ročnej vojny bola dánska vojna česká vojna falcká vojna švédska vojna.
Jozef II. bol synom Františka I. Lotrinského Jozefa I. Leopolda I. Leopolda II.
Jozef II. sa opieral o myšlienky renesancie humanizmu osvietenstva romantizmu.
Od uhorskej šľachty dostal Jozef II. prezývku kráľ bez klobúka namyslený Rakúšan kráľ bez koruny klobúkový kráľ.
Tolerančný patent zabezpečoval slobodu zhromažďovania slobodu tlače tolerovanie nemčiny ako jazyka náboženské slobody.
Nevoľníctvo bolo v Uhorsku zrušené v roku 1785 1781 1780 1789.
Jozef II. zaviedol nový úradný jazyk nemecký rakúsky latinský anglický.
Jozef II. zomrel v roku 1890 1870 1780 1790.
Pragmatickú sankciu vydal Jozef II. Jozef I. Karol IV. Karol VI.
František Štefan Lotrinský bol Márii Terézii otcom bratom synom manželom.
Vo vojne o rakúske dedičstvo stratilo Rakúsko Slavónsko Sedmohradsko Sliezko Halič.
Ratio educationis bola reforma súdnictva školstva armády poľnohospodárstva.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests