option

Ch. 1449 - 1500

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ch. 1449 - 1500

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 52
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1449. Ktoré z uvedených vitamínov sú rozpustné vo vode: retinol tiamín tokoferol kalciferol fylochinón riboflavín niacín biotín.
1450. O vitamíne D2 môžeme povedať: patrí medzi steroly je esterifikovaný cholesterol je ergokalciferol je α-tokoferol že si ho vieme syntetizovať spôsobuje krivicu (rachitis) patrí medzi dipeptidy je nerozpustný vo vode.
1451. Ktoré z uvedených vitamínov sú rozpustné v tukoch a nepolárnych rozpúšťadlách? retinol tiamín tokoferol kalciferol fylochinón riboflavín niacín biotín.
1452. Pre kyselinu askorbovú platí: je sacharidový derivát môže sa vyskytovať v keto a enol forme zúčastňuje sa transaminácií aminokyselín vyskytuje sa hlavne v droždí redukciou sa mení na kyselinu dehydroaskorbovú nedostatok spôsobuje skorbut podieľa sa na niektorých oxidoredukčných pochodoch je esenciálna aminokyselina.
1453. O citrátovom cykle platí: do reakcie vstupuje CH3-CO-COO˙ a oxalacetát acetylkoenzým A vzniká oxidačnou dekarboxyláciou pyruvátu v priebehu cyklu vznikajú 3 molekuly NADH + H+ , a jedna molekula FADH2 substrátovou fosforyláciou vzniká priamo ATP cyklus začína kondenzáciou ˙OOC-CO-CH2-COO˙ s CH3-CO-SCoA malát vzniká z fumarátu karboxyláciou oxidačnou dekarboxyláciou izocitrátu vzniká ˙OOC-CO-CH2-CH2-COO˙ úplnou oxidáciou 1 molekuly glukózy možno v cykle získať 9 ATP.
1454. Ktoré hormóny nie sú produkované v štítnej žľaze: tyroxín parathormón glukagón trijódtyronín kalcitonín adrenalín rastový hormón gastrín.
1455. Trávenie lipidov sa odohráva prevažne: v ústnej dutine v žalúdku v tenkom čreve v hrubom čreve dekarboxylačnými reakciami hydrolyticky účinkom lipáz účinkom trypsínu.
1456. V tukoch sú rozpustné vitamíny: retinol B6 tokoferol C K F riboflavín kobalamín.
1457. Vyberte správne tvrdenie: pyridoxín je vitamín B6 kyselina pantoténová je vitamín B2 fylochinón je vitamín K retinol je vitamín A niacín je vitamín H tokoferol je vitamín H nenasýtené mastné kyseliny (napr. linolová a linolénová) sú vitamín F nasýtené mastné kyseliny (napr. olejová a arachidová) sú vitamín F.
1458. Spoločnú reguláciu Ca a P v organizme zabezpečuje: parathormón tokoferol kortizol naftochinón adrenalín aldosterón kalcitonín vitamín D, kalcitriol.
1459. Ktoré z uvedených procesov využívaných v chemickej výrobe majú fyzikálnu podstatu? esterifikácia polymerizácia extrakcia destilácia sublimácia kryštalizácia eliminácia adícia.
1460. Ktoré z uvedených procesov využívaných v chemickej výrobe majú chemickú podstatu? esterifikácia polymerizácia extrakcia destilácia sublimácia kryštalizácia eliminácia adícia.
1461. Dýchací reťazec je biochemický proces, kde: sa rozkladá voda sa vylučuje amoniak účinkujú oxidoreduktázy sa spotrebováva veľké množstvo energie vznikajú polypeptidové reťazce prebieha oxidačná fosforylácia sa tvorí ATP dochádza k prenosu elektrónov na kyslík.
1462. Zlúčenina s chemickou štruktúrou ˙OOC-CH2-CH2-COO˙ : je anión kyseliny pentándiovej je produktom disociácie kyseliny jantárovej je anión kyseliny butándiovej je intermediátom citrátového cyklu vzniká substrátovou fosforyláciou zo sukcinylkoenzýmu A sa v citrátovom cykle premieňa na malát sa v citrátovom cykle premieňa na soľ kyseliny jabĺčnej sa v citrátovom cykle premieňa na fumarát za sučastného vzniku FAD+.
1463. Hormóny môžu z chemického hľadiska byť: deriváty sacharidov deriváty aminokyselín steroidy bielkoviny nukleotidy deriváty hému peptidy koenzýmy.
1464. Steroidnú povahu majú: testosterón adrenokortikotropín cholesterol žlčové farbivá kalciferol gonádotropín estradiol inzulín.
1465. Medzi hormóny proteínovej a peptidovej povahy patrí: oxytocín inzulín tyroxín melatonin parathormón progesterón glukagón aldosterón.
1466. Fylochinón je: mužský pohlavný hormón vitamín D vitamín, ktorý ovplyvňuje zrážanlivosť krvi vitamín K súčasťou molekuly chlorofylu je vitamín F možné nájsť v listovej zelenine napr. aj v jogurte.
1467. Medzi provitamíny patria: riboflavín ergosterol pyridoxín β-karotén pantenol retinol pepsinogén karotenoidy.
1468. Riboflavín je: oxidačný produkt ribózy vitamín E súčasťou FAD vitamín B2 koenzým hydroláz koenzým dehydrogenáz rybí tuk súčasťou niektorých oxidoreduktáz.
1469. Látka s názvom pyridoxín je: vitamín B6 adermín aneurín súčasťou koenzýmu transamináz derivát pyruvátu nervový jed toxín z húb derivát pyridínu.
1470. Tokoferol: je transportnou bielkovinou železa pôsobí ako antioxidant je vitamín E sa nemôže ukladať v tkanivách, pretože je rozpustný vo vode je vitamín A je derivát terpénov zabraňuje oxidácii kyseliny pyrohroznovej vo svojej molekule obsahuje izoprén.
1471. O biotíne môžeme povedať: ide o vitamín B6 ide o vitamín H je to hormón nadobličiek je to rastový faktor kvasiniek je to tráviaci enzým bielkovín je rozpustný vo vode je nerozpustný vo vode môže fungovať ako koenzým.
1472. Vyberte správne tvrdenie o vitamíne E: nachádza sa v obilných klíčkoch nedostatok spôsobuje krivicu pridáva sa do kozmetických krémov nazýva sa aj koagulačným faktorom nazýva sa aj axeroftol chráni lipidy bunkových membrán pred starnutín patrí medzi látky terpenoidnej povahy patrí medzi steroidy.
1473. Ktoré vyjadrenie o kobalamíne je nesprávne? má jednoduchú štruktúru ide o vitamín B12 ide o iný skupinový názov pre B-komplex v molekule má atóm Mn molekula obsahuje atóm Co jeho nedostatok spôsobuje anémiu ide o zloženú bielkovinu je to derivát tetrapyrolu.
1474. Vyznačte pravdivý výrok o vitamíne C: je to derivát kyseliny citrónovej v molekule obsahuje aminoskupinu následkom jeho nedostatku vzniká skorbut pri jeho nadbytku vzniká choroba beri-beri pri hypovitaminóze vznikajú zápaly ďasien môže mať redukčné vlastnosti je nerozpustný vo vode ide o sacharidový derivát.
1475. O alkaloidoch platí: ide o organické zlúčeniny alkalických kovov ide o látky rastlinného pôvodu niektoré sa považujú za drogy patria k nim antibiotiká niektoré majú halucinogénne účinky môžu mať aj liečivé efekty patria medzi hadie jedy ide o rastlinné farbivá.
1476. Medzi alkaloidy obsahujúce dusík patria: chinín anilín nikotín kodeín kolamín látky prítomné v makoviciach cholín indigo.
1477. O kofeíne je známe, že: nachádza sa hlavne v cigaretovom dyme nachádza sa v kakau je prítomný v kávových zrnách stimuluje nervovú sústavu patrí k vitamínom pridáva sa do niektorých nápojov (limonád) je to alkaloid je to známy liek na spanie.
1478. Ako ópium označujeme: zmes alkaloidov obsahujúcich chinolínové jadro silný alkoholický nápoj zmes obsahujúcu morfín liek proti obezite tzv. rajský plyn šťavu z nezrelých makovíc komerčný narkotizačný prípravok pri operáciách zmes obsahujúcu kodeín.
1479. Vyberte správne pôvod jednotlivých alkaloidov: nikotín sa nachádza sa v listoch tabaku heroín môžeme izolovať zo šťavy z nezrelých makovíc morfín sa nachádza v listoch rastliny coca epibatidín sa získava z kože juhoamerických žiab koniín sa dá izolovať z kôry chinínovníka rezerpín je obsiahnutý v bolehlave kodeín sa pripravuje čiastočnou metyláciou morfínu kys. lysergová sa nachádza v kyjaničke purpurovej.
1480. Vyberte správne tvrdenie o mechanizme účinku enzýmovo katalyzovaných reakcií: miesto na povrchu enzýmu, na ktoré sa viažu substráty sa nazýva aktívne miesto v aktívnom mieste sa nachádzajú iba aminoskupiny a karboxylové skupiny v aktívnom mieste sa nachádzajú aj tiolové a hydroxylové skupiny väzba substrátu s enzýmom v aktívnom mieste je kovalentná väzba substrátu s enzýmom v aktívnom mieste môže byť van der Waalsová alebo vodíková väzba substrátu s enzýmom v aktívnom mieste je iba van der Waalsová väzba substrátu s enzýmom v aktívnom mieste je iba vodíková aktívne miesto enzýmu sa definitívne prispôsobí substrátu až po jeho naviazaní.
1481. Zlúčenina s chemickou štruktúrou []: vzniká v glykolýze vzniká v glukoneogenéze vzniká oxidačno-redukčnou reakciou, pri ktorej je oxidovadlom NADH vzniká oxidačno-redukčnou reakciou, pri ktorej je oxidovadlom NAD+ je 1,2 bisfosfoglycerát vzniká reakciou pri ktorej sa spotrebúva anorganický fosfor vzniká reakciou pri ktorej sa uvoľňuje energia vo forme ATP je kyselina 2-fosfoglycerová.
1482. Ako antibiotiká označujeme skupinu látok: produkovaných najmä mikroskopickými hubami vznikajúcich ako reakcia na prítomnosť antigénov známu aj ako protilátky s účinkami najmä na bakteriálne kmene s účinkami len na vírusy do ktorej patria aj tetracyklíny do ktorej patrí acylpyrín a antibakteriálnym účinkom.
1483. Vyberte správne tvrdenie o tráviacich enzýmoch: amyláza štiepi esterové väzby v molekulách škrobu amyláza štiepi glykozidové väzby v molekulách škrobu pepsín štiepi dlhé reťazce proteínov na kratšie oligopeptidy pepsín štiepi dlhé reťazce proteínov až na aminokyseliny trypsín, pepsín a amyláza štiepia peptidové väzby pepsín pôsobí v tenkom čreve a trypsín v bunkách žalúdočnej sliznice lipázy sa podieľajú na hydrolytickom štiepení lipidov lipázy štiepia triacylglyceroly na napr. monoacylglyceroly a mastné kyseliny.
1484. Vyberte správne tvrdenie: β-oxidácia začína redukciou acylkoenzýmu A β-oxidácia si vyžaduje iba oxidovadlo NAD+ β-oxidácia začína dehydrogenáciou acylkoenzýmu A v 2. reakcii β-oxidácie sa vytvorí β-hydroxyacyl koenzým A konečným produktom β-oxidácie je acylkoenzým A konečným produktom β-oxidácie je acetylkoenzým A molekuly acetylkoenzýmov A vzniknuté β-oxidáciou môžu ďalej vstúpiť do citrátového cyklu v procese β-oxidácie vznikajú 2 molekuly ATP.
1485. Vyberte správne tvrdenie: kyselina mliečna je súčasťou koenzýmu A kyselina askorbová obsahuje vo svojej molekule atóm dusíka riboflavín neobsahuje síru nedostatok tiamínu spôsobuje poruchy nervovej činnosti antioxidantom je kyselina nikotínová a niacín anémia môže vzniknúť pri poruche vstrebávania kobalamínu nadbytok vitamínu D spôsobuje poruchy nervovej činnosti anémia môže vzniknúť aj z nedostatku kyseliny listovej.
1486. Ako acetylkoenzým A označujeme: acetylovanú formu vitamínu A acetylovanú formu kobalamínu aktivovanú kyselinu octovú medziprodukt odbúravania mastných kyselín aktivovaný dvojuhlíkový fragment v metabolizme látku potrebnú pri biosyntéze mastných kyselín látku obsahujúcu prvok kobalt hormonálny prípravok.
1487. Proenzýmy sú: vývojovo najstaršie enzýmy koenzýmy a kofaktory enzymogény zymogény neaktívne formy enzýmov izoenzýmy katalyticky aktívne RNA napr. trypsinogén a pepsinogén.
1488. Pepsín: je enzým je prítomný v žalúdku je prítomný v tenkom čreve vzniká z pepsinogénu vzniká z trypsínu je hormón štítnej žľazy štiepi peptidové väzby je prítomný v žlči.
1489. Trypsín: je derivát tryptofánu je koenzýmom pepsínu je hormón pankreasu je enzým pankreasu účinkuje v žalúdku účinkuje v tenkom čreve štiepi proteíny štiepi trikarboxylové kyseliny.
1490. V dýchacom reťazci priamo účinkujú koenzýmy: NADH FADH2 retinol acetylkoenzým A koenzým Q ubichinóny pepsín chymotrypsín.
1491. Na katalytickú činnosť enzýmu má vždy vplyv: svetlo teplota atmosférický tlak soli ťažkých kovov pH magnetické pole Zeme UV žiarenie iónová sila roztoku.
1492. Citrátový cyklus: prebieha v mitochondriách produkuje aj ATP je lokalizovaný v bunkovej stene je čisto anaeróbny proces je čisto aeróbny proces produkuje aj CO2 je charakteristický tvorbou močoviny odoberá substrátom -NH3+.
1493. Vyberte správne tvrdenie o acetylkoenzýme A: môže vznikať v metabolizme sacharidov nevzniká beta oxidáciou karboxylových kyselín sa ďalej metabolizuje v citrátovom cykle nemôže byť substrátom pre syntézu niektorých hormónov má v molekule tioesterovú väzbu nepatrí medzi makroergické zlúčeniny je substrát pre syntézu cholesterolu do Krebsovho cyklu vstupuje po kondenzácii s kys. citrónovou.
1494. Koncovým produktom anaeróbnej glykolýzy môže byť: sacharóza etanol kyselina citrónová CH3-CH(OH)-COOH laktát CH3-CO-COOH glukóza glukónolaktón.
1495. Ktoré procesy prebiehajú v mitochondriách? biosyntéza glukózy glykolýza dýchací reťazec syntéza mastných kyselín oxidácia mastných kyselín aeróbna fosforylácia reakcie trikarboxylových kyselín niektoré reakcie tvorby močoviny.
1496. Medzi proteolytické enzýmy trávenia patria: sacharóza pepsín chymotrypsín lipáza pyruvátkináza hexokináza amyláza trypsín.
1497. Lipáza je názov pre: lipoproteín lipofilný substrát koenzým tráviaci enzým enzým štiepiaci lipidy hormón vitamíny rozpustné v lipidoch hydrolytický enzým.
1498. Zlúčenina []: je oxoacylkoenzým A vzniká hydratáciou z dehydroacylkoenzýmu A má na β uhlíku -OH skupinu má na γ uhlíku -OH skupinu v β-oxidácii je substrátom pre oxoacylkoenzým A v β-oxidácii je substrátom pre dehydroacylkoenzým A vzniká hydratáciou oxoacylkoenzýmu A v β-oxidácii podlieha dehydrogenácii za prítomnosti oxidovadla FAD+.
1499. Tmavá fáza fotosyntézy: nevyžaduje svetelnú energiu využíva ako redukovadlo kofaktor NADPH vyžaduje iba CO2 a NADPH vyžaduje aj energiu, ktorá vzniká vo svetelnej fáze pre väčšinu rastlín sa nazýva aj Calvinov cyklus na rozdiel od svetelnej fázy nevyžaduje chloroplasty je komplex reakcií, pri ktorých je energia ATP využitá na fixáciu sacharidov vyžaduje aj organický substrát, tzv. donor (látka ktorá viaže CO2).
1500. Medzi farbivá, nevyhnutné pre priebeh fotosyntézy zaraďujeme: bilirubín chlorofyl a hemoglobín chlorofyl b karotenoidy fotosyntetické farbivá cytochróm c ubichinón.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests